Od kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Birczy znajduje się stała ekspozycja kolaży o tematyce polsko-ukraińskiej. Porusza ona wiele istotnych kwestii związanych z wieloetnicznością, osadnictwem, stratami wojennym, zagładą miejscowych Żydów, przesiedleniami Ukraińców, walkami z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), cierpieniami ludności cywilnej.

Wystawa składa się z sześciu paneli: ŚWIAT MINIONY, OBROŃCY BIRCZY ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEO, TWIERDZA NIEZDOBYTA, WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA, CIERPIRNIA LUDNOŚCI CYWILNEJ, BOHATERSKIE MIASTECZKO.

ŚWIAT MINIONY - przypomina o wieloetniczności Ziemi Birczańskiej zakończonej skutkami drugiej wojny światowej. Podkreśla narosły w latach 40. XX wieku antagonizm polsko-ukraiński. Przywołuje nazwiska osób wchodzących w skład delegacji do Warszawy, której celem było przysłanie do zagrożonej zagładą miejscowości oddziałów Wojska Polskiego.

OBROŃCY BIRCZY ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO - informuje o jednostkach wojska, które brały udział w walkach z UPA. Przywraca sylwetki żołnierzy, którzy uratowali Birczę i jej mieszkańców. W centralnym miejscu znajduje się zdjęcie żołnierzy odznaczonych za odwagę w czasie odpierania trzeciego ataku UPA na Birczę.

TWIERDZA NIEZDOBYTA - ukazuje zdjęcia polskich żołnierzy i członków UPA. Znajdują się tam meldunki z posterunku Milicji Obywatelskiej w Birczy, opisy trzech ataków banderowców na Birczę oraz krótka informacja na temat Włodzimierza Szczygielskiego „Burłaki”, który był jednym z głównych dowódców UPA w naszym regionie.

WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA - zawiera nazwiska poległych w walce polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani na cmentarzu komunalnym w Birczy. Znajdują się tam również zdjęcia z pogrzebów żołnierzy.

CIERPIRNIA LUDNOŚCI CYWILNEJ - opisuje tragedię polskich mieszkańców Birczy i okolicznych miejscowości, którzy musieli zmagać się z terrorem UPA. Przypomina również o cierpieniach Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron, a często również byli represjonowani przez banderowców. Kolaż zawiera listę polskich ofiar UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

BOHATERSKIE MIASTECZKO - przywołuje pamięć o milicjantach i mieszkańcach naszej gminy, którzy czynnie brali udział w walce z terrorem UPA. Zawiera listę poległych milicjantów. Zawarte są w niej informacje i zdjęcia z odznaczenia Birczy Orderem Krzyża Grunwaldu w 1976 roku.

Stała wystawa, która znajduje się w Zespole Szkół w Birczy ma przypominać uczniom i wszystkim mieszkańcom gminy Bircza o trudnych latach walk z UPA. Jej celem nie jest szerzenie nienawiści do Ukraińców, tylko przestrzeganie przed skrajnym nacjonalizmem. Wystawa przypomina o minionej wieloetniczności naszej Małej Ojczyzny, próbuje odpowiedzieć na pytania o przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego i wskazuje na zło, jakim były okrutne metody walki zastosowane przez UPA.

Zdjęcia zaprezentowane na wystawie pochodzę ze zbiorów: mieszkańców Birczy, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Birczy oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu

Sponsorzy wystawy: Marta Kostka, Wojciech Bobowski, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Birczy

Opracowanie wystawy: Grzegorz Piwowarczyk

Wystawa znajduje się w budynku szkoły we wschodnim skrzydle drugiego piętra