Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Działania SU oparte są na Statucie Szkoły i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz wszyscy przewodniczący samorządów klasowych kl. IV-VIII.

We wrześniu przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia Szacka z klasy Va, która zdobyła największą ilość głosów, zastępcą Izabella Wojdylak z klasy VIIa. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: Honorata Pinkowicz i Agnieszka Nachman.

RADA UCZNIOWSKA:

  • Przewodnicząca: Julia Szacka
  • Zastępca przew.: Izabella Wojdylak
Członkowie:
  • Nicola Orłowska
  • Inga Zbiegień
  • Kornelia Smotylewicz
  • Nikola Wasiewicz
  • Kamil Beńko
  • Daria Sokołowska
  • Piotr Pankiewicz
  • Oliwia Janczy

Publikacja SU - AnA