Projekt edukacyjny „Zapomniana bitwa” realizowany jest przez Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość” dzięki grantowi przyznanemu w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.


Celem projektu jest upamiętnienie bitwy Kampanii Wrześniowej stoczonej w dniu 12 września 1939 roku między polską 24 Dywizją Piechoty i 2 Dywizją Górską na wzgórzach w okolicy Birczy, a przez to kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich oraz integracje zespołów klasowych w ramach rajdów edukacyjnych.


Miejsce Pamięci poświęcone bohaterskim żołnierzom 24 Dywizji Piechoty oraz stała wystawa poświęcona bitwie ma służyć społeczności Zespołu Szkół w Birczy oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Bircza w kształtowaniu pamięci historycznej o Małej Ojczyzny.Harmonogram działań:
  • listopad 2014 złożenie wniosku o przyznanie grantu
  • grudzień 2014 ogłoszenie listy laureatów konkursu
  • styczeń 2015 – oficjalna Gala w Warszawie połączona z wręczeniem grantów
  • marzec 2015 - przygotowanie kącika wystawowego w Zespole Szkół w Birczy (1)
  • marzec 2015 - karczowanie i plantowanie terenu przeznaczonego na Miejsce Pamięci (2)
  • kwiecień 2015 - prace merytoryczne związane z przygotowaniem wystawy "Zapomniana bitwa..."
  • maj 2015 - otwarcie wystawy "Zapomniana bitwa..." w budynku Zespołu Szkół w Birczy - galeria
  • czerwiec 2015 - I Szkolny Rajd "Śladami bitwy birczańskiej" - galeria
  • lipiec 2015 - zakończenie prac budowlanych w Miejscu Pamięci na wzgórzu "Chomińskie" w miejscowości Korzeniec - fotoMarzec 2015 - 1Marzec 2015 - 1Marzec 2015 - 2Marzec 2015 - 2