Projekt „Tolerancja i Niepodległość”

Nowy projekt Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość” ma na celu przywrócenie lokalnej społeczność pamięci o wydarzeniach z Birczy i okolic z okresu odrodzenia Państwa Polskiego w 1918 roku. Podjęte działania mają upamiętnić istnienie tzw. republiki birczańskiej z przełomu 1918 i 1919 r. Jej władze, czyli Tymczasowa Komisja Rządząca, składały się z przedstawicieli: Polaków, Ukraińców-Rusinów oraz Żydów. Porozumienie ówczesnych mieszkańców Birczy uchroniło ludność przed rozgrywającą się wówczas w Galicji wojną polsko-ukraińską. Pozwoliło ono również zapewnić byt mieszkańcom, którzy cierpieli z powodu zniszczeń spowodowanych I wojną światową oraz chaosem po upadku Austro-Wegier. Jednym z członków Tymczasowej Komisji Rządzącej- z ramienia polskiej strony - był Adolf Bandas, ówczesny kierownik Szkoły Powszechnej w Birczy.
Poza powyższym, projekt ma upamiętnić działalność Stanisława Szubera żyjącego w latach 1884-1943. Był on zasłużonym obywatelem Birczy, który w ciągu swojego życia pełnił szereg ważnych funkcji: wójta gminy Bircza, sekretarza gminy Bircza, komendanta Ochotniczej Straży Ogniowej w Birczy, prezesa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Birczy, przewodniczącego Zarządu Kasy Stefczyka w Birczy. Jego działalność charakteryzowała się wielkim oddaniem Polsce. Po I wojnie światowej zainicjował istnienie tzw. republiki birczańskiej. Następnie doprowadził do włączenia tejże republiki w skład odrodzonej Polski. Natomiast w czasie II wojny światowej był zaangażowany w działalność Podziemia, za co został uwieziony przez Gestapo z Dobromila.Zaplanowane działania:

odnowienie nagrobka Stanisława Szubera, ufundowanie tablicy pamiątkowej ku czci mieszkańców gminy Bircza żyjących na przełomie 1918 i 1919 r., przygotowanie tematycznej wystawy, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów.

Informacje ogólne:


Projekt „Tolerancja i Niepodległość” realizowany jest w ramach Programu Czuwamy! Pamiętam! Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”. Głównym parterem w realizacji projektu jest Urząd Gminy w Birczy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Autor projektu: Grzegorz Piwowarczyk
Koordynatorzy projektu: Anna Dudek i Grzegorz Piwowarczyk
Koordynator projektu z ramienia UG w Birczy: Jadwiga Haber-Słowińska
Termin realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 października 2019 r.
Planowany termin podsumowania projektu: 11 listopada 2019 r.

Patronat honorowy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu


Działania:
  • Zakończenie pierwszych prac przy odnowieniu nagrobka Stanisława Szubera i jego córki Jadwigi Gutman:  • Wysłanie do Instytutu Pamięci Narodowej treści tablicy pamiątkowej w celu jej zaopiniowania.

  • Zakończenie prac przy odnowieniu nagrobka Stanisława Szubera i jego córki Jadwigi Gutman.

  • Pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej dotycząca treści tablicy pamiątkowej.

  • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Birczy:  • Przygotowywanie materiałów na wystawę:  • Tablica pamiątkowa:  • Montaż tablicy pamiątkowej na ścianie budynku GOK,SiT w Birczy.  • Dokończenie przygotowania wystawy "Bircza w godzinie Niepodległości - dokumenty i portrety mieszkańców".HTML code - Admin 12.11.2019