"Sztuka bycia, sztuką życia"

We wrześniu w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu "Sztuka bycia, sztuką życia”. Jest to projekt realizowany w ramach programu grantowego "Bank Dziecięcych Uśmiechów, zorganizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. Na realizację projektu otrzymaliśmy 4.500 zł. Celem programu jest podnoszenie kompetencji kulturowych dzieci pochodzących ze wsi poprzez ułatwienie dostępu do instytucji kulturowych, uświadamianie potrzeb kulturalnych oraz wpojenie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
W ramach projektu uczestnicy projektu wezmą udział w wyjazdach do teatru, kina, muzeum, galerii, zamku. Poznają kulturę, tradycję i historię swojego regionu. Zostaną zapoznani z zasadami kodeksu towarzyskiego obowiązującymi w różnych dziedzinach życia.Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość"
Autorką i koordynatorką projektu jest Agnieszka Nachman

 • W ramach realizowanego projektu powstała gazetka ścienna "Savoir-vivre, czyli dobre maniery". Savoir- vivre to dobre maniery i wychowanie na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach, etykieta na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach.


  Zobacz galerię zdjęć

 • W ramach realizowanego projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Sanoka. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie mieli okazję poznać tradycje regionu, kulturę ludową. W muzeum etnograficznym obejrzeli budownictwo mieszkalne i gospodarcze dawnej wsi, wyposażenie wnętrz, poznali narzędzia pracy, kulturę dnia codziennego.


  Zobacz galerię zdjęć

 • Uczniowie naszej szkoły, biorący udział w projekcie odwiedzili Zamek w Dubiecku. Wzięli tam udział w warsztatach „Zachowanie przy stole”. Pracownik Zamku przedstawił najważniejsze reguły savoir– vivre’u. Uczniowie poznali zasady związane ze spożywaniem potraw, nakrywaniem do stołu, symbolikę sztućców. Nabytą wiedzę mogli wykorzystać w praktyce, podczas pysznego posiłku przygotowanego specjalnie dla nich w restauracji zamkowej.

  Uczniowie zwiedzili także Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku, które mieści się w prywatnym domu Pana Roberta Szybiaka. Pan Robert oprowadził uczestników po muzeum, które zawiera kilka tysięcy eksponatów.Uczniowie obejrzeli różne okazy, głównie skamieniałości z Pogórza Przemyskiego tj.: ryby, kraby, kości ssaków: mamutów, nosorożców włochatych, reniferów. W kolekcji znajdują się również małże, ślimaki, amonity, jeżowce, skamieniałe drewno i wiele innych. Zbiór minerałów to między innymi ametysty, agaty, kryształy górskie, rudy żelaza. Wycieczka była bardzo udana i pouczająca.


  Zobacz galerię zdjęć

 • W listopadzie uczniowie biorący udział w projekcie „Sztuka bycia, sztuką życia” odwiedzili Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz kino Helios w Przemyślu. W muzeum wzięli udział w warsztatach „Savoir vivre przy stole, czyli jak nie najeść się wstydu?” Uczestnicy poszerzyli i wzbogacili wiedzę z zakresu zasad obowiązujących przy stole, nauczyli się jak należy nakryć do stołu i zachować się przy nim stosując się do ogólnie obowiązujących zasad.Następnie w kinie Helios obejrzeli film „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, dzięki któremu mogli przenieść się do magicznego świata pełnego czarodziejów, czarownic i fantastycznych zwierząt.


  Zobacz galerię zdjęć

 • Grudniowy wyjazd do Rzeszowa był niestety ostatnim wyjazdem w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy projektu odwiedzili Muzeum Okręgowe, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej i poznali historię miasta, regionu oraz zabytków.
  Następnie uczniowie obejrzeli wzruszający spektakl pt: ”Opowieść wigilijna” w teatrze Maska. Po spektaklu uczestniczyli w spotkaniu z konstruktorem lalek. Podczas zajęć uczestnicy poznali różne rodzaje lalek teatralnych (kukły, pacynki, jawajki, marionetki itp.), masek oraz sposoby ich wykonywania.


  Zobacz galerię zdjęć

 • W grudniu odbyło się podsumowanie projektu „Sztuka bycia, sztuką życia”, realizowanego przez Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół „Tworzymy lepszą przyszłość”. Uczniowie klasy V b w krótkim przedstawieniu przypomnieli podstawowe zasady grzeczności i dobrego wychowania. Uprzejmość na co dzień, życzliwość, szacunek, tolerancja okazywane innym ludziom oraz dobre maniery sprawiają, że żyje się lepiej i radośniej. Następnie uczestnicy obejrzeli prezentację zawierającą najciekawsze zdjęcia z wszystkich, realizowanych w ramach projektu wyjazdów. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli zdjęcia z realizacji poszczególnych etapów projektu i dzielili się między sobą wrażeniami.  Zobacz galerię zdjęć


  TEXT & FOTO - AnA
  HTML code - Admin  Strona główna

  Aktualizacja - 13.03.2017