Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół w Birczy jest Pan ADAM ZIEMIŃSKI tel. 575 822 007