Aktualności

Umieszczane tu informacje dotyczą roku szkolnego 2021/2022

Informacje o wydarzeniach z ubiegłych lat znajdują się w dziale "Archiwum"Uroczystości na Wzgórzu Chomińskim
„Dziś kamień, strażnik pamięci
na Wzgórzu Chomińskim stoi,
abyś o Nich pamiętał
i nie chciał życia w niewoli.”

R. Balawejder

W dniu 15 września, już po raz szósty, obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą polsko -niemiecką bitwę pod Birczą z 12 września 1939 roku. Organizatorami uroczystości byli:
Wójt Gminy Bircza, Rada Gminy Bircza oraz Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” działające przy Zespole Szkół w Birczy. W tym roku Honorowy Patronat nad uroczystością objął Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 na Wzgórzu Chomińskim w Korzeńcu. Miała ona niezwykle podniosły charakter dzięki udziałowi Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy 1 batalionu czołgów w Żurawicy. Konferansjerkę prowadziła p. Barbara Brem – Kowalik – pracownik batalionu. Asystę wystawili również Harcerze Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich z drużyny działającej przy Zespole Szkół w Birczy. Uroczystość rozpoczęto podniesieniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Ceremonii wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy 1 batalionu czołgów w Żurawicy. Następnie uczestników uroczystości powitał Pan Paweł Rogal – Zastępca Wójta Gminy Bircza. Przypominał on, że przez długie lata bitwa pod Birczą była zapomniana. Zmieniło się to dopiero w 2015 roku, gdy z inicjatywy Pana Jacka Palucha, Pan Grzegorz Piwowarczyk – prezes Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość” i historyk Zespołu Szkół w Birczy, Pani Marta Kostka – ówczesny wicedyrektor szkoły oraz Pani Dorota Mazurek – wiceprezes Stowarzyszenia i polonista, zrealizowali projekt „Zapomniana bitwa”, w którym przywrócili pamięć o tym wydarzeniu.
Następnie głos zabrał Pan. Grzegorz Piwowarczyk, który przedstawił rys historyczny bitwy. Przypomniał, że to 12 września 1939 roku obecna Gmina Bircza – od Borownicy po Wzgórze Chomińskie, była areną walki Wojska Polskiego z armią III Rzeszy Niemieckiej, która niosła swoją wizję porządku świata, gdzie Polacy i Ukraińcy mieli być niewolnikami, Żydzi zgładzeni, a chrześcijaństwo wyparte przez pradawny okultyzm. Historyk wspomniał też Świadków tamtych wydarzeń, którzy w tym roku odeszli od nas – śp. Władysława Gerulę, śp. Józefa Fedków oraz śp. Jerzego Krajewskiego prosząc, abyśmy o Nich pamiętali...W prośbę Pana Piwowarczyka pięknie wpisały się słowa piosenki: „ … moja Ojczyzna, to historia, pamięć o poległych za nasz kraj...” , zaśpiewane przez uczniów Zespołu Szkól w Birczy, którzy zaprezentowali krótką część artystyczną.
Modlitwę za żołnierzy walczących w bitwie odmówił ks. Witold Płocica, zaś Apel Pamięci odczytał ppor. Marek Soja. Wzruszającą częścią uroczystości były osobiste wspomnienia potomków żołnierzy walczących w bitwie pod Birczą – Pana Władysława Maciupy i Pana Jacka Rybaka, który to, po zakończonej uroczystości, przekazał na ręce Pani Magdaleny Tyczyńskiej – Dyrektora Zespołu Szkół rodzinne pamiątki związane z tym wydarzeniem.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Wojciech Bobowski, który przypominał jak ważna jest pamięć o takich wydarzeniach jak bitwa pod Birczą. Podziękował twórcom projektu, wszystkim gościom przybyłym na uroczystość oraz zaangażowanym w jej przygotowanie. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Maria Kanikuła, Pan Jacek Rybak - Rodziny Poległych;
Pan Bronisław Buczek, Pan Artur Buczek, Pan Wiesław Krajewski – Potomkowie Żołnierzy, który walczyli w bitwie pod Birczą;
Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski oraz Pan Wojciech Bobowski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego; Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski;
Pan Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,
Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, naczelnicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego;
przedstawiciele kombatantów;
przedstawiciele wojska: Pan ppłk Rafał Kluz Dowódca 1 batalionu czołgów w Żurawicy, Pan kpt. Mariusz Cygan z 5 batalionu strzelców Podhalańskich w Przemyślu, Pan ppłk Marcin Piętnik dowódca 34 Batalionu lekkiej piechoty w Jarosławiu oraz Pan ppłk Robert Bajorski Wojskowy Komendant uzupełnień w Jarosławiu;
Pan Eugeniusz Tamaka Prezes 39. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Przemyślu wraz z członkami związku;
przedstawiciele Straży Granicznej: Pan ppłk Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, Pan Mjr Leszek Kogut oraz pan kpt. Jerzy Witko Komendant Placówki SG w Wojtkowej;
Ksiądz Witold Płocica - Wikariusz Parafii Bircza;FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Inauguracja Roku Szkolnego 2021-2022

W dniu 1 września w hali sportowej odbyło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Dzień ten, to również 82. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym w Birczy Pani Magdalena Tyczyńska - dyrektor, harcerze i uczniowie naszej szkoły wraz z Panem Grzegorzem Gągolą - Wójtem Gminy Bircza, Panem Kazimierzem Capem – Przewodniczącym Rady Gminy w Birczy oraz Panem Wojciechem Bobowskim – Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego upamiętnili żołnierzy poległych w walkach o wolność Ojczyzny zapalając znicze pod pomnikiem w rynku.
Uroczysty apel w szkole rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie minutą ciszy uczciliśmy wszystkich poległych w czasie II wojny światowej, w tym szczególnie naszego Patrona mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz poległych podczas bitwy o Birczę 12 września 1939 roku. Delegacja harcerzy i nauczycieli zapaliła znicze przed obeliskiem Patrona szkoły i obeliskiem upamiętniającym zamordowanych Katyńczyków, a po zakończonych uroczystościach na wzgórzu Chomińskim.
Pani Dyrektor przedstawiła plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022. Przypomniała także o obowiązujących zasadach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Wszystkim uczniom życzyła zapału do pracy i osiągnięcia jak najwyższych wyników w nauce, nauczycielom zaś niezliczonych pokładów twórczego entuzjazmu i siły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów i czwartoklasistów, którzy rozpoczynają nowy etap edukacyjny.
Do życzeń dołączył się również Pan Grzegorz Gągola, który życzył wszystkim spokojnego i owocnego roku szkolnego oraz przedstawił krótko planowane w naszej szkole inwestycje. Po części oficjalnej na hali wszyscy w radosnych nastrojach udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, Pani Jadwiga Haber – Słowińska – sekretarz Gminy, Pani Agata Stasicka – Przewodnicząca Rady Rodziców w Birczy oraz Pani Czesława Pankiewicz – emerytowany dyrektor naszej szkoły. Nie zabrakło również rodziców, dziadków i rodzin naszych uczniów.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin