Aktualności

Umieszczane tu informacje dotyczą roku szkolnego 2021/2022

Informacje o wydarzeniach z ubiegłych lat znajdują się w dziale "Archiwum"Rozstrzygnięcie konkursu „Mój otwarty krajobraz – moja przestrzeń”

Z okazji Dnia Krajobrazu 20 października 2021 r. przy trasie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Dolina Hołubli” w Wapowcach miał miejsce finał konkursu fotograficznego pn. „Mój otwarty krajobraz – moja przestrzeń” zorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VI a Milena Włodek – laureatka III miejsca. Po rozdaniu nagród, zaopatrzeni w soki i słodycze ,zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami udali się na spacer Doliną Hołubli. Grupę prowadzili pracownicy Nadleśnictwa Krasiczyn oraz Zespołu Parków Krajobrazowych. Warto zaznaczyć, że konkurs cieszył się w naszej szkole dużą popularnością wśród uczniów klas IV – VIII, do których był skierowany. Wszyscy uczestnicy otrzymali miłe upominki. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Marta Drąg.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Ogród sensoryczny przy naszej szkole

Od dnia 23.08 2021 do 29.10 2021 w szkole realizowany jest projekt "O przyrodę dbamy, wiedzę zdobywamy". Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Halina Kasprzyk. Celem przedsięwzięcia jest założenie na terenie przy szkole ogrodu sensorycznego, który odpowiadał będzie na potrzeby rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci i młodzieży. W tworzenie ogrodu zaangażowanych jest wielu wolontariuszy – nauczycieli – szczególnie Pan Ryszard Dobrowolski oraz wielu uczniów. W ramach projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Programu Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 3.000 zł. Ogromny wpływ na pomyślny przebieg realizacji projektu mają sponsorzy i darczyńcy m. in. Pan Eugeniusz Kos, Nadleśnictwo Bircza oraz Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość" działające przy szkole.
Oprócz tworzenia ogrodu w ramach projektu planowane są także konkursy plastyczne, techniczne i wiedzy.FOTO - For_WEB TEXT - HKHTML code - Admin


Dzień Nauczyciela w naszej szkole

W dniu 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Pani dyrektor powitała przybyłych– nauczycieli emerytów na czele z wieloletnią dyrektor szkoły – Panią Czesławą Pankiewicz, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.
Piękną akademię przygotowali uczniowie klas czwartych pod kierunkiem wychowawczyń – p. Marceliny Zabilskiej i p. Bożeny Czeszyk – Maculak. Dekorację wykonała p. Alicja Wilczek, a o oprawę muzyczną przedstawienia zadbał p. Grzegorz Kwaśnicki. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali Nauczycielom za wiedzę i wychowanie.
Pani Magdalena Tyczyńska – dyrektor szkoły, w pięknych słowach wspominała dyrektorów i wicedyrektorów od momentu powstania pierwszej szkoły w Birczy do czasów współczesnych. Przypomniała też nazwiska dyrektorów szkół ościennych, które w wyniku reformy zostały przyłączone do naszego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej, Korzeńcu i Rudawce. Na koniec pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia, a zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali od uczniów klas czwartych wykonane przez nich zakładki do książek ze słodkim upominkiem.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Konkurs plastyczny „Jesień z SKO”

W dniu 12.10.2021 r. w naszej szkole odbyło się ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Jesień z SKO”. Konkurs zorganizowany przez opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności p. Małgorzatę Mazur – Włodek skierowany był do uczniów klas I – IV. Wzięło w nim udział 36 dzieci. Jury w składzie: p. Alicja Wilczek, p. Agnieszka Nachman oraz opiekun SKO stanęło przed bardzo trudnym zadaniem wyłonienia spośród pięknych prac tych najpiękniejszych. Oceniano zgodność z tematem, kreatywność, samodzielność, estetykę wykonania, zaangażowanie.
A oto laureaci, którym Pani Dyrektor Magdalena Tyczyńska wraz z p. Małgorzatą Mazur – Włodek wręczyła dyplomy i nagrody ufundowane przez bank PKO SA:

I miejsce – Magdalena Demkiewicz kl. II a
II miejsce – Natalia Fijałkowska kl.II a, Bartosz Hajduk kl.II a
III miejsce – Michał Dudek kl. I a, Jakub Grygier kl. I b

Wyróżnienia:
Maria Dudek kl. IV a
Judyta Wasyliszyn kl. IV a
Szymon Niebieszczański kl. I b
Szymon Piotrowski kl. II a
Maja Nachman kl. I a

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali drobne upominki. Październik jest miesiącem oszczędzania, dlatego zachęcamy wszystkie dzieci od 5 do 13 roku życia do zapisywania się do SKO i pielęgnowania tej przydatnej w życiu umiejętności.FOTO - For_WEB TEXT - MMWHTML code - Admin


Warsztaty profilaktyczne w naszej szkole

W dniach 8 i 11 października 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadziła Pani Aleksandra Fic z firmy Progres. W tym roku szkolnym szczególny nacisk kładliśmy na zgłębianie tematu TABU jakim jest depresja i przejawy autodestrukcji oraz przybliżyliśmy uczniom w jaki sposób zmotywować samego siebie do podejmowania określonego działania. Bardzo ciekawym i cennym spotkaniem były zajęcia nt. mediacji, które miały na celu wprowadzić wybranych uczniów w rolę mediatora.
Uczniowie klas IV – VI brali udział w dwugodzinnych zajęciach pt. „Automotywacja”. Mieli okazję poznać techniki i sposoby na motywowanie siebie do działania. Dowiedzieli się również skąd czerpać siłę żeby „chciało Im się chcieć”
Natomiast uczniowie klas VII – VIII uczestniczyli w warsztatach na temat „Depresji i autodestrukcji”. Temat bardzo poważny i potrzebny zwłaszcza w sytuacji w jakiej znaleźliśmy się po zdalnym nauczaniu. Uczniowie otrzymali wiele cennych wskazówek i porad jak sobie radzić w sytuacjach trudnych.
Trzecim tematem poruszanym podczas naszych spotkań profilaktycznych były „Mediacje rówieśnicze”, w których udział wzięli wybrani uczniowie z poszczególnych klasy. Niektórzy uczniowie w ubiegłym roku szkolnym podczas konferencji poświęconej powyższemu tematowi mieli okazję zaznajomić się z rolą mediatora i poznać jego zadania. W czasie warsztatów zorganizowanych w szkole przyszli mediatorzy dowiedzieli się w jaki sposób należy pomagać rozwiązywać i zapobiegać konfliktom między uczniami przy wsparciu dorosłego mediatora szkolnego. Zajęcia te jeszcze bardziej przybliżyły im problematykę konfliktów pojawiających się w szkole i umożliwiły przeszkolenie ich do prowadzenia trudnych rozmów.
Tegoroczne warsztaty profilaktyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali mnóstwo pytań, aktywnie brali udział w ćwiczeniach aranżowanych przez prowadzącą. Wielu z nich wyniosło cenne wskazówki, czego dowodem były późniejsze rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.FOTO - For_WEB TEXT - MZHTML code - Admin


Przekazanie pod opiekę uczniów i nauczycieli naszej szkoły nagrobka śp. Tadeusza Kruczka

W dniu 5 października obchodziliśmy piękną uroczystość – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu przekazało pod opiekę uczniów i nauczycieli naszej szkoły nagrobek śp. Tadeusza Kruczka i Jego żony Włodzimiery.
Tadeusz Kruczek to birczański aptekarz zaangażowany w lokalną działalność społeczną i patriotyczną. Po I wojnie światowej działał na rzecz przyłączenia Birczy i okolicznych miejscowości do odrodzonego Państwa Polskiego. Brał udział w procesie wcielenia tzw. republiki birczańskiej do Polski w czasie walk Wojska Polskiego z oddziałami Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.
Niestety przez długie lata postać zapomniana. Dopiero z inicjatywy Pani Moniki Bodnar – byłego dyrektora Zespołu Szkół im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza, zostały przeprowadzone na cmentarzach kwesty na rzecz renowacji nagrobka śp. T. Kruczka. Odnowienie nagrobka nie byłoby możliwe bez ogromnego wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Towarzystwa mogła odbyć się ta piękna uroczystość.
Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w intencji śp. Tadeusz i Kazimiery, którą odprawili ks. prałat Stanisław Czenczek oraz ks. prałat Stanisław Kot. Podczas homilii ksiądz Czenczek nawiązał do postaci Tadeusza Kruczka i Jego działalności oraz czasów współczesnych. Następnie zaproszeni goście, nauczyciele i delegacje uczniów udali się za pocztami sztandarowymi na cmentarz, gdzie ks. Stanisław Kot poświęcił nagrobek.
Ze względu na nieobecność Pani Moniki Bodnar Pani Bogusława Pieczyńska –Prezes Zarządu Towarzystwa złożyła akt przekazania opieki nad nagrobkiem na ręce Pani Magdaleny Tyczyńskiej – dyrektora naszej szkoły. Uczniowie podziękowali Pani Prezes i wręczyli bukiet kwiatów.
Kwiaty i znicze na grobie śp. Tadeusza Kruczka, złożyli przedstawiciele Rodziny, zaproszeni Goście i uczniowie. Uroczystość ta pięknie wpisuje się w projekt realizowany w naszej szkole we współpracy z Urzędem Gminy Bircza przywracający pamięć o wybitnych mieszkańcach gminy, m.in. o Stanisławie Szuberze, który również dążył do przyłączenia Birczy do Państwa Polskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Państwo Barbara i Tadeusz Kenarowie, Pan Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski, Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Pani Jadwiga Haber – Słowińska – Sekretarz Gminy Bircza, Pan Andrzej Atamańczuk – prezes Zarządu Gminnego OSP w Birczy, Państwo Zofia i Adam Ciećko, Pan Bronisław Pankiewicz – Sołtys Wsi Bircza, Teresa Dutkowska oraz dyrektorzy szkół Pani Czesława Pankiewicz, Pani Bożena Mielnikiewicz oraz Pani Jolanta Lichota. Na zakończenie uroczystości zebrani Goście, nauczyciele i uczniowie udali się do GOK,SiT w Birczy na pyszny tort ofiarowany przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Smacznie i zdrowo, czyli Światowy Dzień Jabłka w naszej szkole!

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Ponadto, data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła również przyłączyła się do tej wspaniałej akcji. 29 września spotkaliśmy się przed sceną i tam uczniowie klas starszych czytali swoje ulubione książki z dzieciństwa uczniom klas młodszych. Julia Klimczyk, Ania Feduń, Ola Wojdylak i Jakub Wiśniowski przygotowali najciekawsze fragmenty, które czytali niczym zawodowi aktorzy - budując głosem, a nawet gestem napięcie i skupiając uwagę wszystkich zebranych. Było mnóstwo śmiechu, okrzyków radości, ale tez łez wzruszenia, na przykład, kiedy Ania czytała o przyjaźni psa i wilka – bohaterów jej ulubionej książki.
Podsumowując spotkanie pani wicedyrektor wyraziła nadzieję, że akcja ta zagości w naszej szkole na stałe i będzie zataczać coraz szersze kręgi.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Smacznie i zdrowo, czyli Światowy Dzień Jabłka w naszej szkole!

W dniu 28 września uczniowie naszej szkoły świętowali Światowy Dzień Jabłka. Okolicznościowe spotkanie z jabłkiem w roli głównej przygotował Samorząd Uczniowski pod okiem opiekunów: p. Bożeny Czeszyk-Maculak i p. Teresy Feduń. Do akcji z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się też Rodzice. W tym dniu uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani w kolorach jabłek. Dominowała czerwień i zieleń, ale nie zabrakło również strojów w odcieniach żółci. Na korytarzach pojawiły się tablice z hasłami zachęcającymi do spożywania owoców, w klasach gazetki tematyczne. Przedstawiciele US przechadzali się z koszami pełnymi pięknych pachnących jabłek i rozdawali je uczniom, zachwalając przy tym ich walory oraz prezentując ciekawostki o jabłkach. Przeprowadzona akcja poszerzyła wiedzę uczniów na temat walorów zdrowotnych i odżywczych jabłek oraz zachęciła do spożywania tych smacznych owoców.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Spotkanie z Policjantem

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo wszystkich uczniów. W ramach realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego w dniu 16 września 2021 r. dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz klasa 0b uczestniczyły w spotkaniu z policjantem – Panem Dariuszem Majewskim, który przypomniał zasady ruchu drogowego i pieszego. Zaproszony Gość podkreślił znaczenie korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem. Wspólnie omówiono zachowanie wobec osób obcych. Pan policjant podkreślił rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać podczas poruszania się po drogach, w szczególności po zapadnięciu zmroku. Zarówno pierwszaki, jak i uczniowie klas drugich i trzecich popisali się wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa oraz znajomością numerów telefonów alarmowych. Dzięki takim spotkaniom policjant kojarzy się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze, i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Dziękujemy p. Dariuszowi Majewskiemu za odwiedziny i przekazanie wszystkich cennych informacji.FOTO - For_WEB TEXT - ASHTML code - Admin


Spotkanie uczniów z autorem bajek

W dniu 14 września uczniowie zerówek i klas I – III mieli przyjemność spotkać się z Panem Wiesławem Drabikiem – popularnym autorem i ilustratorem książek dla dzieci. Jego najbardziej znane książki to: „Bajka o smoku i Kraku, i o tym jak powstał Kraków”, „Łakomczucha”, „Wiejski cyrk"" i wiele innych. Wszystkie są pełne humoru i wpadających w ucho rymowanek. Podczas spotkania pisarz z łatwością nawiązał kontakt z dziećmi. Opowiedział im jak powstają książki i w jaki sposób rozpoczęła się Jego przygoda z pisaniem. Pokazywał różne rodzaje książek, a także czytał fragmenty swoich utworów. Dzieci mogły wykazać się znajomością bajek i motywów bajkowych. Pan Drabik zadawał dzieciom pytania, zadawał zagadki. Za prawidłowe odpowiedzi uczniowie otrzymywali drobne upominki. Na koniec spotkania najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni książkami z dedykacją autora.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Narodowe Czytanie 2021

W dniu 4 września 2021 roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy w dniu 9 września na birczańskim Rynku czytaliśmy fragmenty utworu Zapolskiej Nasze uczennice, przygotowane przez Panią Dorotę Mazurek, i nauczyciele wspaniale wcielili się w role – nie tylko głosem, ale też strojem. Gratulujemy występu i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pani Sylwii Grygier – Dyrektor GOK,SiT oraz Pani Ewy Ożibko – pracownika publicznej biblioteki w Birczy, za wspólne przygotowanie kolejnej edycji Narodowego Czytania.

W poszczególne role wcielili się:

I. Nauczyciele.
1. Teresa Feduń (jako Juliasiewiczowa z Dulskich)
2. Ryszard Dobrowolski (jako Felicjan Dulski)
3. Artur Buczek (jako Zbyszko Dulski)

II. Uczniowie.
1. Julia Klimczyk (jako Mela)
2. Angelika Owsięga (jako Hesia)
3. Amelka Pajączek (jako Lokatorka)
4. Zuzanna Sławińska (jako Hanka)
5. Oliwia Świątek (jako Tadrachowa)FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Uroczystości na Wzgórzu Chomińskim
„Dziś kamień, strażnik pamięci
na Wzgórzu Chomińskim stoi,
abyś o Nich pamiętał
i nie chciał życia w niewoli.”

R. Balawejder

W dniu 15 września, już po raz szósty, obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą polsko -niemiecką bitwę pod Birczą z 12 września 1939 roku. Organizatorami uroczystości byli:
Wójt Gminy Bircza, Rada Gminy Bircza oraz Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” działające przy Zespole Szkół w Birczy. W tym roku Honorowy Patronat nad uroczystością objął Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 na Wzgórzu Chomińskim w Korzeńcu. Miała ona niezwykle podniosły charakter dzięki udziałowi Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy 1 batalionu czołgów w Żurawicy. Konferansjerkę prowadziła p. Barbara Brem – Kowalik – pracownik batalionu. Asystę wystawili również Harcerze Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich z drużyny działającej przy Zespole Szkół w Birczy. Uroczystość rozpoczęto podniesieniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Ceremonii wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy 1 batalionu czołgów w Żurawicy. Następnie uczestników uroczystości powitał Pan Paweł Rogal – Zastępca Wójta Gminy Bircza. Przypominał on, że przez długie lata bitwa pod Birczą była zapomniana. Zmieniło się to dopiero w 2015 roku, gdy z inicjatywy Pana Jacka Palucha, Pan Grzegorz Piwowarczyk – prezes Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość” i historyk Zespołu Szkół w Birczy, Pani Marta Kostka – ówczesny wicedyrektor szkoły oraz Pani Dorota Mazurek – wiceprezes Stowarzyszenia i polonista, zrealizowali projekt „Zapomniana bitwa”, w którym przywrócili pamięć o tym wydarzeniu.
Następnie głos zabrał Pan. Grzegorz Piwowarczyk, który przedstawił rys historyczny bitwy. Przypomniał, że to 12 września 1939 roku obecna Gmina Bircza – od Borownicy po Wzgórze Chomińskie, była areną walki Wojska Polskiego z armią III Rzeszy Niemieckiej, która niosła swoją wizję porządku świata, gdzie Polacy i Ukraińcy mieli być niewolnikami, Żydzi zgładzeni, a chrześcijaństwo wyparte przez pradawny okultyzm. Historyk wspomniał też Świadków tamtych wydarzeń, którzy w tym roku odeszli od nas – śp. Władysława Gerulę, śp. Józefa Fedków oraz śp. Jerzego Krajewskiego prosząc, abyśmy o Nich pamiętali...W prośbę Pana Piwowarczyka pięknie wpisały się słowa piosenki: „ … moja Ojczyzna, to historia, pamięć o poległych za nasz kraj...” , zaśpiewane przez uczniów Zespołu Szkól w Birczy, którzy zaprezentowali krótką część artystyczną.
Modlitwę za żołnierzy walczących w bitwie odmówił ks. Witold Płocica, zaś Apel Pamięci odczytał ppor. Marek Soja. Wzruszającą częścią uroczystości były osobiste wspomnienia potomków żołnierzy walczących w bitwie pod Birczą – Pana Władysława Maciupy i Pana Jacka Rybaka, który to, po zakończonej uroczystości, przekazał na ręce Pani Magdaleny Tyczyńskiej – Dyrektora Zespołu Szkół rodzinne pamiątki związane z tym wydarzeniem.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Wojciech Bobowski, który przypominał jak ważna jest pamięć o takich wydarzeniach jak bitwa pod Birczą. Podziękował twórcom projektu, wszystkim gościom przybyłym na uroczystość oraz zaangażowanym w jej przygotowanie. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Maria Kanikuła, Pan Jacek Rybak - Rodziny Poległych;
Pan Bronisław Buczek, Pan Artur Buczek, Pan Wiesław Krajewski – Potomkowie Żołnierzy, który walczyli w bitwie pod Birczą;
Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski oraz Pan Wojciech Bobowski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego; Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski;
Pan Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,
Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, naczelnicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego;
przedstawiciele kombatantów;
przedstawiciele wojska: Pan ppłk Rafał Kluz Dowódca 1 batalionu czołgów w Żurawicy, Pan kpt. Mariusz Cygan z 5 batalionu strzelców Podhalańskich w Przemyślu, Pan ppłk Marcin Piętnik dowódca 34 Batalionu lekkiej piechoty w Jarosławiu oraz Pan ppłk Robert Bajorski Wojskowy Komendant uzupełnień w Jarosławiu;
Pan Eugeniusz Tamaka Prezes 39. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Przemyślu wraz z członkami związku;
przedstawiciele Straży Granicznej: Pan ppłk Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, Pan Mjr Leszek Kogut oraz pan kpt. Jerzy Witko Komendant Placówki SG w Wojtkowej;
Ksiądz Witold Płocica - Wikariusz Parafii Bircza;FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin


Inauguracja Roku Szkolnego 2021-2022

W dniu 1 września w hali sportowej odbyło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Dzień ten, to również 82. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym w Birczy Pani Magdalena Tyczyńska - dyrektor, harcerze i uczniowie naszej szkoły wraz z Panem Grzegorzem Gągolą - Wójtem Gminy Bircza, Panem Kazimierzem Capem – Przewodniczącym Rady Gminy w Birczy oraz Panem Wojciechem Bobowskim – Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego upamiętnili żołnierzy poległych w walkach o wolność Ojczyzny zapalając znicze pod pomnikiem w rynku.
Uroczysty apel w szkole rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie minutą ciszy uczciliśmy wszystkich poległych w czasie II wojny światowej, w tym szczególnie naszego Patrona mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz poległych podczas bitwy o Birczę 12 września 1939 roku. Delegacja harcerzy i nauczycieli zapaliła znicze przed obeliskiem Patrona szkoły i obeliskiem upamiętniającym zamordowanych Katyńczyków, a po zakończonych uroczystościach na wzgórzu Chomińskim.
Pani Dyrektor przedstawiła plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022. Przypomniała także o obowiązujących zasadach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Wszystkim uczniom życzyła zapału do pracy i osiągnięcia jak najwyższych wyników w nauce, nauczycielom zaś niezliczonych pokładów twórczego entuzjazmu i siły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów i czwartoklasistów, którzy rozpoczynają nowy etap edukacyjny.
Do życzeń dołączył się również Pan Grzegorz Gągola, który życzył wszystkim spokojnego i owocnego roku szkolnego oraz przedstawił krótko planowane w naszej szkole inwestycje. Po części oficjalnej na hali wszyscy w radosnych nastrojach udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, Pani Jadwiga Haber – Słowińska – sekretarz Gminy, Pani Agata Stasicka – Przewodnicząca Rady Rodziców w Birczy oraz Pani Czesława Pankiewicz – emerytowany dyrektor naszej szkoły. Nie zabrakło również rodziców, dziadków i rodzin naszych uczniów.FOTO - For_WEB TEXT - ADHTML code - Admin