AktualnościUmieszczane tu informacje dotyczą roku szkolnego 2018/2019

Informacje o wydarzeniach z ubiegłych lat znajdują się w dziale "Archiwum"Wybory do Samorządu Uczniowskiego

28 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie kl. IV – VIII oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. W głosowaniu udział wzięło 151 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów 1 był nieważny. Komisja wyborcza w składzie: Gabriela Demkiewicz i Klaudia Świątek czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były Honorata Pinkowicz i Agnieszka Nachman – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły dwie osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

Nikola Wasiewicz – 53 głosy – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU
Izabella Wojdylak – 39 głosów – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - HPHTML code - Admin


Uroczystość Świętego Stanisława Kostki

Wielką rolę w naszym życiu odgrywają ludzie, którzy są dla nas autorytetem, darzymy ich wielkim szacunkiem, bo ich słowa, ale przede wszystkim dobry przykład życia sprawiają, że chcemy ich naśladować i być tacy jak oni. W dobie upadku wszelkich autorytetów szczególnie młode pokolenie potrzebuje odpowiednich wzorców godnych naśladowania, aby mogło czerpać od nich wartości, którymi będzie mogło kierować się w życiu. Bez wątpienia takim pięknym wzorem do naśladowania jest św. Stanisław Kostka – Patron dzieci i młodzieży. Mimo, że jego ziemskie życie było krótkie, bo trwało zaledwie 18 lat i od jego śmierci minęło 450 lat to jednak wciąż jego czyny oraz świadectwo życia chrześcijańskiego, które nam zostawił jest żywe. Św. Stanisław Kostka był człowiekiem zakochanym w Panu Bogu, wszystko, co czynił to czynił dla Niego, od Pana Jezusa czerpał siłę do tego, aby pokonywać siebie i zawsze z odwagą dążył do celów jakie sobie wyznaczył. 18 września przypada jego wspomnienie, a dla Birczy jest to dzień szczególny, bo św. Stanisław Kostka jest Patronem również naszej parafii.

Dzień jego wspomnienia w Kościele był również uroczyście obchodzony w naszej szkole. O godz. 11 odbyła się akademia pod tytułem „Św. Stanisław Kostka – miłośnik Ojczyzny w 100 – lecie Jej niepodległości” przygotowana przez uczniów klasy V a pod kierunkiem ks. Jakuba Zborowskiego i p. Doroty Mazurek. O oprawę muzyczną przedstawienia zadbał p. Artur Buczek.

Rok 2018 to wyjątkowy rok dla naszej Ojczyzny, bo to właśnie w nim przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a św. Stanisław Kostka jest także Patronem Polski, stąd tytuł naszej sztuki. Natomiast o godz. 12 w naszym kościele parafialnym miała miejsce odpustowa Eucharystia, która w tym roku miała wyjątkowo uroczysty charakter, ponieważ wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Dzieci bardzo ładnie zaangażowały się w liturgię Mszy Świętej poprzez śpiew, czytania i służbę przy ołtarzu. Dzień 18 września, w którym wspominamy św. Stanisława Kostkę jest już oficjalnie świętem wpisanym w kalendarz uroczystości szkolnych.FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ks.JZHTML code - Admin


Narodowe Czytanie 2018

Jak co roku nasza szkoła włączyła się do zainaugurowanej przez Parę Prezydencką akcji Narodowego Czytania. W dniu 7 września 2018 roku dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie klas VII – VIII zgromadzili się, aby czytać powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. Organizator spotkania p. Małgorzata Mazur – Włodek przedstawiła zebranym sylwetkę Stefana Żeromskiego, a także tło historyczne i tematykę utworu. Fragmenty powieści czytali : p. dyrektor Magdalena Tyczyńska, rodzice – p. Agata Lalik i p. Aneta Dańczak, uczniowie – Monika Dańczak, Karolina Mazurkiewicz, Aleksandra Sowa, Michał Mirek, Dawid Buczek oraz p. Małgorzata Mazur – Włodek. Tegoroczna akcja – w zamierzeniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – oprócz propagowania czytelnictwa stawia sobie za cel uczczenie jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ---HTML code - Admin


79 rocznica bitwy pod Birczą

W dniu 12 września 2018 r. obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą polsko-niemiecką bitwę pod Birczą z 12 września 1939 roku. Organizatorami uroczystości byli: ppłk Marcin Dusza Dowódca Garnizonu Przemyśl - Dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich, Zespół Szkół w Birczy – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” i Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”. W organizację święta włączył się również GOK,SiT w Birczy oraz OSP w Birczy.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św., którą odprawili ppłk Marcin Kwiatkowski ks. Kapelan Garnizonu Przemyśl i ks. katecheta Jakub Zborowski. Ksiądz Kapelan w homilii przywołał wydarzenia z 1939 roku i podkreślił rolę patriotyzmu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Druga część uroczystości odbyła się przy obelisku na Wzgórzu Chomińskim w Korzeńcu. Miała ona niezwykle uroczysty charakter dzięki udziałowi Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy 5 batalionu strzelców podhalańskich. Uroczystość prowadziła p. Barbara Brem – Kowalik – pracownik batalionu.
Uroczystość przy obelisku rozpoczęto od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości por. Przemysława Kołodzieja dowódcy przemyskiego Garnizonu ppłk. Marcinowi Duszy, następnie podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy. Ceremonii wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy 5 batalionu strzelców podhalańskich. Po powitaniu uczestników przez p. Grzegorza Gągolę – Wójta Gminy Bircza, uczniowie Zespołu Szkół w Birczy zaprezentowali krótką część artystyczną. Następnie głos zabrał p. Grzegorz Piwowarczyk – prezes Stowarzyszenia oraz nauczyciel historii, który przedstawił rys historyczny bitwy pod Birczą. Wspomniał o synu żołnierza walczącego pod Birczą p. Jacku Paluchu, który zabiegał o przywrócenie pamięci o tej bitwie. W imieniu autorów projektu „Zapomniana bitwa” p. Marty Kostki, p. Doroty Mazurek i własnym podziękował ppłk. Marcinowi Duszy za przyjęcie opieki nad organizacją uroczystości upamiętniającej bitwę pod Birczą. O wadze uroczystości organizowanej na wzgórzu Chomińskim wypowiedział się również p. Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy. Modlitwę za żołnierzy walczących w tej bitwie odmówił ks. ppłk Marcin Kwiatkowski. Apel pamięci odczytał por. Michał Krzal. Na zakończenie uroczystości głos zabrała p. Magdalena Tyczyńska – dyrektor Zespołu Szkół w Birczy, która serdecznie podziękowała osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację uroczystości, pocztom sztandarowym oraz wszystkim przybyłym gościom.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: rodziny żołnierzy: p. Maria Kanikuła, p. Maciej Kanikuła, p. Artur Buczek; p. Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza, p. Jadwiga Haber – Słowińska Sekretarz Gminy Bircza, p. Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Gminy Bircza w wraz z radnymi, p. Maciej Lewicki – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, p. Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego, p. Antoni Szałyga oraz p. Zbigniew Urban radni powiatu przemyskiego, p. Zbigniew Kopczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza wraz z zastępcą p. Urszulą Kapuścińską i leśniczym p. Mariuszem Sławińskim, p. Sylwia Grygier Dyrektor GOK,SiT, p. Monika Bodnar dyrektor Zespołu Szkół w Birczy im. ks. płk. Tadeusza Dłubacza wraz z zastępcą p. Wrzesławem Bartoszewiczem, p. Renata Pierzchała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźminie im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty wraz z p. Elżbietą Kunik Prezesem Stowarzyszenia, p. Bożena Mielnikiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczawie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza wraz z nauczycielami, st. aspirant Dariusz Majewski z Posterunku Policji w Birczy, świadkowie historii: p. Krystyna Duda, p. Helena Wilgucka, p. Władysław Gerula, p. Antoni Segelin, p. Bronisław Cebeńko. p. Władysław Komonicki, p. Jadwiga Sławińska, nauczyciele emeryci, mieszkańcy gminy Bircza.

******

Opiekunowie Miejsca Pamięci Marta Kostka i Grzegorz Piwowarczyk serdecznie dziękują p. p. Grzegorzowi Gągoli Wójtowi Gminy Bircza oraz p. Eugeniuszowi Kosowi za utwardzenie drogi do obelisku, p. Franciszkowi Kostce za odnowienie tablicy informacyjnej w Miejscu Pamięci. Szczególne podziękowania składają ppłk. Marcinowi Duszy Dowódcy 5 batalionu strzelców podhalańskich oraz Garnizonu Przemyśl za objęcie wojskową opieką uroczystości.FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość"HTML code - Admin


Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku w Zespole Szkół w Birczy – tak jak w całej Polsce – odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po zakończeniu Mszy św. uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w hali sportowej. Pani Magdalena Tyczyńska, dyrektor szkoły, oficjalne powitała tam społeczność szkolną po wakacyjnej przerwie.
Następnie część artystyczną zaprezentowali uczniowie kl. VII b. Odnieśli się oni zarówno do końca wakacji i początku nowych obowiązków szkolnych, jak i tragicznych wydarzeń sprzed 79 lat, które rozpoczęły drugą wojną światową. W swoim inauguracyjnym przemówieniu Pani Magdalena Tyczyńska również odniosła się do wydarzeń z Września 1939 roku. Omówiła również plan pracy oraz wizję szkoły.
W trakcie uroczystości głos zabrali również: Pan Grzegorz Gągola, Wójt Gminy Bircza oraz Pani Agata Lalik, Przewodnicząca Rady Rodziców, którzy pogratulowali Pani M. Tyczyńskiej wyboru na dyrektora szkoły. W nowym roku szkolnym nauczycielom życzyli wielu sukcesów zawodowych a uczniom samych szóstek.FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - GPHTML code - Admin