AktualnościUmieszczane tu informacje dotyczą roku szkolnego 2017/2018

Informacje o wydarzeniach z ubiegłych lat znajdują się w dziale "archiwum"Finał XVI "Spotkań ortograficznych"

W dniu 23 maja w naszej szkole odbył się XVI finał „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch. Trzyetapowy konkurs, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. W pierwszym etapie uczestniczyło łącznie 276 uczniów z 8 gmin (Bircza, Dubiecko, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) i 9 szkół przemyskich (SP-1, SP-4, SP-5, SP-6, SP-11, SP-15, SP-16, ZPS-Muzycznych, Niepubliczna SP-Newtona).

Drugi etap konkursu miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, gdzie w dniu 25 kwietnia 2018 r. spotkało się 49 laureatów konkursów gminnych i szkolnych.

Do trzeciego, finałowego etapu zostało zakwalifikowanych 21 uczniów z Przemyśla (SP-4, SP-5, SP-6, SP-11, SP-15, SP-16, ZPSM i NSP) oraz ze szkół podstawowych w Birczy, Bolestraszycach, Buszkowicach, Dubiecku, Ostrowie, Torkach i Trójczycach. Rywalizacja o mistrzowski tytuł przebiegała w bardzo miłej, choć oczywiście podszytej emocjami atmosferze. Uczniowie musieli się zmierzyć z wieloma, czasem zaskakującymi pułapkami ortograficznymi. Ale ponieważ są „wciąż żądni wrażeń”, to nie przeraziła ich „harda hiena”, „skuwka od pióra”, ani naszpikowane trudnościami dyktando o przygotowaniach do Dnia Matki.
Zaszczytny tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła w tym roku Natalia, uczennica SP-4 w Przemyślu, wychowanka pani Doroty Hirszberg.
Tytuł „Wicemistrza Ortografii” trafił do Jakuba, ucznia SP-11 w Przemyślu przygotowanego przez panią Dorotę Jamroz. Trzecie miejsce zajęła Gabriela, uczennica pani Alicji Treli (SP-15 w Przemyślu).
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła również Pola - uczennica pani Bogusławy Szymańskiej - NSP w Przemyślu oraz Adam - uczeń pani Grażyny Burko (SP w Trójczycach).
Naszemu finaliście Markowi zabrakło tylko pięciu punktów do zdobycia wyróżnienia.

Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili swoją obecnością goście: pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pani Dorota Kaleta – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz pani Alina Dąbek – menadżer regionalny Wydawnictwa MAC.

Pan Jerzy Góralewicz wręczył laureatom konkursu dyplomy i nagrody. Dla Mistrza i Wicemistrza nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe, a Prezydent Miasta Przemyśla dla pozostałych nagrodzonych (za zajęcie trzeciego miejsca i zdobycie wyróżnień). Pan Góralewicz pogratulował uczniom wielkiego sukcesu i podziękował za zaangażowanie nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.
Wszyscy uczestnicy za udział w finale otrzymali dyplomy z rąk pana Wojciecha Bobowskiego, upominki od Starostwa wręczone przez pana Piotra Worosza oraz książki od wydawnictwa MAC przekazane przez panią Alinę Dąbek.
Pani Dorota Kaleta po wręczeniu podziękowań nauczycielom odniosła się z wielkim uznaniem do całego przedsięwzięcia oraz gratulowała pedagogom sukcesu.
Głos zabrał również pan Wojciech Bobowski, który z wielką estymą odniósł się do pracy nauczycieli, pochwalił osiągnięcia uczniów i podkreślił ważność konkursu. Dyplomy dla uczniów i nauczycieli, jak co roku, przygotowało Starostwo Powiatowe. W pracach komisji konkursowej, również jak co roku, z niesłabnącym zaangażowaniem uczestniczyły panie: Elżbieta Malec, Elżbieta Musiał, Aneta Rudnicka, Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Stanisława Okołowicz, Halina Kasprzyk. Jury wyraziło uznanie dla wspaniałej znajomości zasad ortograficznych przez tegorocznych finalistów i wysoko oceniło poziom prac konkursowych.
Czas oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie wypełnili wizytą w Nadleśnictwie Bircza, gdzie pani Emilia Baraniewicz zorganizowała dla nich ciekawe zajęcia.

Na uroczystym zakończeniu zaproszeni goście wyrazili swoje uznanie i podziękowali inicjatorkom i organizatorkom konkursu - Alicji Dobosz (dyrektor SP-16 w Przemyślu) i Marcie Kostce (wicedyrektor ZS w Birczy) za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów. Zadeklarowali także dalsze wsparcie, zachęcająctym samym do kontynuowania „Spotkań Ortograficznych”, które chyba już na stałe wpisały się do kalendarza popularnych imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

Szczegółowe wyniki punktowe finalistów [dokument w formacie .PDF]


FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MaKHTML code - Admin


Dzień Patrona w Zespole Szkół

W dniu 17 maja już po raz dziewiąty, obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Uroczystość miała bardzo podniosły, patriotyczny charakter dzięki obecności Pana mjr. Rafała Kluza – zastępcy dowódcy – szefa sztabu oraz żołnierzy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu. Żołnierze pełnili asystę honorową przy obelisku w składzie: rozprowadzający posterunek – plut. Łukasz Markowski; posterunek pełnili – st. szer. Paweł Plis i st. szer. Krzysztof Kot. Kwiaty odbierali – st. szer. Konrad Mazurek oraz szer. Rafał Hawro.
Swoją obecnością naszą uroczystość zaszczycili również: Pan Wojciech Bobowski – przewodniczący Rady Gminy w Birczy; Ksiądz Stanisław Kot – proboszcz parafii Bircza; Pani Jadwiga Haber – Słowińska – Sekretarz Gminy Bircza; Pan st. asp. Andrzej Atamańczuk – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Birczy; Pani Wiesława Matusz – kierownik GOPS-u; delegacja Nadleśnictwa Bircza w składzie: Pan Damian Kwiatkowski, Pani Emilia Baraniewicz i Pani Katarzyna Hajduk; pan Karol Kicman – pracownik działu edukacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej; przedstawiciele Rady Rodziców:Pani Agata Lalik – przewodnicząca oraz Pani Aneta Segelin i Pan Tadeusz Sokołowski.
Cała społeczność zgromadziła się przed obeliskiem upamiętniającym nadanie imienia szkole. Przybyłych Gości, nauczycieli i uczniów powitała Pani dyrektor Czesława Pankiewicz. Następnie Pan asp. szt. Andrzej Atamańczuk odczytał Apel Pamięci. Po wysłuchaniu melodii „Śpij kolego” Goście i delegacje uczniów zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów.
Druga część uroczystości odbyła się w hali sportowej. W nastrój spotkania zebranych wprowadziła piosenka „Hubalowa Legenda”. Następnie Pani Marta Kostka przedstawiła myśl przewodnią tegorocznych obchodów Święta Patrona, która brzmiała – „Henryk Dobrzański – żołnierz Niepodległej”. Nawiązując do walk Polaków o odzyskanie niepodległości Pani Kostka wprowadziła w temat prelekcji Pana Karola Kicmana. Prelegent wygłosił bardzo ciekawą pogadankę na temat walk o Przemyśl i Lwów w 1918 r., udziału w nich orląt przemyskich i lwowskich oraz mjr Hubala. Przedstawił też genezę odznaczenia „Gwiazda Przemyśla”, którą otrzymał również Patron naszej szkoły. Informacje te poparł zdjęciami dokumentów przesłanych przez Pana Andrzeja Dyszyńskiego.
W czasie spotkania podsumowany został X Szkolny Konkurs Wiedzy o Henryku Dobrzańskim. Jubileuszowa edycja została przeprowadzona w czterech kategoriach wiekowych. Jury przyznało cztery pierwsze miejsca (w każdej kategorii po jednym) i pięć wyróżnień. (Wyniki poniżej).
Nagrody dla wszystkich zwycięzców, wzorem lat ubiegłych, ufundował i osobiście wręczył Pan Wojciech Bobowski.
Klamrą zamykającą część uroczystości poświęconą Patronowi Szkoły był wiersz pt. „Ja Hubal” zaprezentowany przez Michała Lalika ucznia klasy VI b. Wiersz ten zdobył wyróżnienie na II Międzynarodowym IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal”.
W czasie uroczystości głos zabrał Pan Wojciech Bobowski, który przypomniał historię nadania imienia szkole. Podziękował dyrekcji, nauczycielom i uczniom za krzewienie wartości patriotycznych w naszej szkole i pielęgnowanie pamięci o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”. Docenił udział żołnierzy 5 bsp w każdej patriotycznej uroczystości organizowanej w szkole. Spotkanie zakończyła Pani dyrektor dziękując wszystkim za organizację i udział w Święcie Patrona Szkoły.Wyniki finału X Szkolnego Konkursu Wiedzy o Henryku Dobrzańskim:


W kategorii klas I:
I miejsce – Jakub Szacki (kl. I a)
wyróżnienie – Wiktoria Dorociak (kl. I a)


W kategorii klas II – III
I miejsce – Piotr Segelin (kl. III b)
wyróżnienie – Anna Sowa (kl. II) i Marek Feduń (kl. III b)


W kategorii klas IV – V
I miejsce – Julia Szacka (kl. V a)
wyróżnienie – Krzysztof Kubicki (kl. V b)


W kategorii klas VI – VII
I miejsce – Natalia Dorociak (kl. VI b)
wyróżnienie – Izabella Wojdylak (kl. VII a)


Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli:

Grzegorz Piwowarczyk, Dorota Mazurek, Marta Ryznar.FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MaKHTML code - Admin


Dzień Książki


W dniu 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 r., w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa, a także ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. 23 kwietnia świętują autorzy, wydawnictwa, księgarnie... ale przede wszystkim, czytelnicy. To największe wydarzenie tego typu na świecie, obchodzone tego samego dnia w ponad 100 krajach na całym świecie. Dlaczego 23 kwietnia? W Katalonii 23 kwietnia przypada święto narodowe – jest to dzień świętego Jerzego, patrona Katalonii. Tego dnia kobiety obdarowywano, zgodnie z tradycją, czerwonymi różami – miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki. Fakt ten wykorzystał tamtejszy wydawca, Vicent Clavel Andrés, który w 1926 roku zainicjował obchody Dnia Książki. W 1995 roku UNESCO ogłosiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (właśnie na wniosek rządu Hiszpanii). Od 2007 roku obchodzimy go także w Polsce. Dzień ten to doskonała okazja do podejmowania różnorodnych inicjatyw promujących literaturę. Z tej okazji organizowane są liczne wydarzenia literackie, kiermasze książek i spotkania autorskie.

Również i w naszej szkole Samorząd Uczniowski pod opieką p.Agnieszki Nachman i p. Honaraty Pinkowicz zainicjował obchody tego dnia. Uczniowie przygotowali plakaty promujące czytelnictwo, które umieścili na drzwiach swoich klas. W czasie spotkania dla klas IV-VII uczennice klasy VII a przybliżyły historię powstania książki i przedstawiły ciekawostki o książkach. Dowiedzieliśmy się, jakie wymiary ma największa i najmniejsza książka na świecie, jaka jest najstarsza książka i że istnieje książka pachnąca. Aby zachęcić wszystkich do sięgnięcia po książkę, dziewczyny przedstawiły korzyści z czytania książek. Okazuje się, że książki stymulują umysł, uspokajają, poprawiają sen, pogłębiają wiedzę, wzbogacają słownictwo, poprawiają pamięć ale przede wszystkim dają przyjemność.

Następnie przeprowadzono quiz dotyczący przeczytanych książek. Okazało się, że pytania przygotowane przez p.Annę Dudek nie były trudne. Kochajmy i czytajmy książki. Do zobaczenia w bibliotece.FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ANaHTML code - Admin


XXII Gminny Konkurs Ortograficzno - Gramatyczny "Mistrz Ortografii"


W dniu 12 kwietnia w naszej szkole odbył się, po raz dwudziesty drugi, GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNY „Mistrz Ortografii”, którego inicjatorem i organizatorem jest pani Marta Kostka. Wzorem lat ubiegłych honorowy patronat sprawował Wójta Gminy Bircza pan Grzegorz Gągola.
W konkursie uczestniczyło 10 uczniów ze szkół podstawowych w Sufczynie, Leszczawie Dolnej i Birczy. Uczniowie pisali najeżone pułapkami ortograficznymi dyktando i rozwiązywali test gramatyczny.
Prace uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: panie – Danuta Wojdylak, Dorota Mazurek, Halina Kasprzyk i Stanisława Okołowicz. I miejsce i tytuł "Mistrza Ortografii” zdobył Marek Feduń, uczeń naszej szkoły z klasy III b, II miejsce zajęła Amelia Nachman, uczennica z tej samej klasy. Laureatów do konkursu przygotowywała pani Agata Szacka. III miejsce zajęła Gabriela Kołcz z SP w Leszczawie Dolnej, uczennica pani Barbary Cebeńko.
W czasie oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie spędzili czas na zabawach integracyjnych pod opieką pani Beaty Kowalskiej. Każdy uczestnik za udział w konkursie dostał dyplom i ciekawą książkę ufundowane przez organizatorkę, która również zadbała o poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe – słowniki ufundowane przez Wójta Gminy Pana Grzegorza Gagolę, który osobiście uczestniczył w podsumowaniu konkursu. Honorowy Gość wręczył podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu oraz dyplomy uczestnikom i laureatom. Wyraził uznanie dla idei konkursu oraz organizatora. Podkreślił znaczenie tego projektu w podnoszeniu poprawności ortograficznej wśród najmłodszych. Odniósł się z szacunkiem do pracy nauczycieli i wspominał swój udział w tym konkursie, gdy był uczniem klasy III SP.
Na podsumowaniu konkursu panowała miła i sympatyczna atmosfera, co było niewątpliwie zasługą Gościa, organizatora i uczestników.
Laureaci Marek, Amelia i Gabrysia reprezentować będą Gminę Bircza w II etapie konkursu na szczeblu powiatowym.
FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - NoTextHTML code - Admin


Pierwszy Dzień Wiosny i festwal karaoke


Pierwszy dzień wiosny przywitaliśmy kolorowo i radośnie. "Dzień Wagarowicza" uczniowie naszej szkoły spędzili na zabawie i atrakcjach. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami panią Agnieszką Nachman i panią Honoratą Pinkowicz oraz z panem Grzegorzem Kwaśnickim zorganizowali Szkolny Konkurs Karaoke. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VII, którzy prezentowali dwa losowo wybrane utwory. Występy uczestników oceniało Jury w składzie: przewodnicząca – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki pani Sylwia Grygier, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Birczy pani Marta Kostka, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki pani Karolina Kowalska i uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Birczy – Adrianna Ćwian. Jury oceniało umiejętności wokalne naszych uczestników, poprawność czytania, znajomość tekstu, jak również ciekawy strój. Stroje uczestników były oryginalne i kolorowe, dominowały „wiosenne” barwy i kwiatowe dodatki. Uczniowie klasy V b zaprezentowali stroje kowbojów, a klasa VII a wystąpiła w przebraniu Pszczółek. Na scenie królowały polskie piosenki, mogliśmy usłyszeć „Barcelonę” zespołu Pectus, „Kaktusa” i nieco starsze przeboje –„Cykady na cykladach” lub „Tyle słońca”. Uczestnicy wspaniale przygotowali się do występu. Jury musiało podjąć niełatwą decyzję i wybrać zwycięzców. Miejsce I zajęła kl. V a, miejsce II klasa V b, miejsce III przypadło klasie VII a. Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, a wyróżnione klasy nagrody. Pierwszy dzień wiosny upłynął w bardzo miłej atmosferze i wprowadził wszystkich we wspaniały wiosenny nastrój.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - A.HTML code - Admin


IV Gminny Konkurs Matematyczny


22 marca w Szkole Podstawowej w Birczy odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych wśród dzieci. W konkursie udział wzięło 12 uczniów ze szkół w Birczy, Leszczawie Dolnej, Sufczynie i Żohatynie. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 16 zadań, które były dostosowane do wiadomości szkolnych ale wymagały logicznego myślenia. Wszyscy uczestnicy konkursu pracowali z wielkim zaangażowaniem i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.

Po dokonaniu kontroli prac przez komisję, wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce zajęła Martyna Ochman ze Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej;
II miejsce zajął Konrad Niebieszczański ze Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej;
III miejsce zajął Wojciech Lechowicz ze Szkoły Podstawowej w Birczy.

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez organizatora konkursu. Laureaci zostali nagrodzeni ciekawymi grami edukacyjnymi, które zostały zakupione ze środków finansowych Stowarzyszenia „ Tworzymy lepsze jutro”.
Gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy nauczycielom przygotowujących uczniów do konkursu. Życzymy dalszych sukcesów.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MRHTML code - Admin


"Stop wypalaniu traw"


W dniu 5 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Birczy Panem Andrzejem Atamańczukiem oraz przedstawicielką Nadleśnictwa Bircza Panią Emilią Baraniewicz. Nasi Goście w bardzo ciekawy sposób przypomnieli uczniom o szkodliwości wypalania traw i niebezpieczeństwach z tym związanych. Wypalanie traw rujnuje ekosystem a do atmosfery dostaje się szkodliwy dwutlenek węgla i wiele toksycznych substancji, które mogą być przyczyną chorób układu oddechowego. Wypalanie stanowi również zagrożenie pożarowe, gdyż ogień z podpalonych, suchych traw łatwo przenosi się na lasy i gospodarstwa domowe. Pan Andrzej Atamańczuk przypomniał o dużych karach finansowych za wypalanie i groźbie odebrania dopłat rolniczych.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki, obejrzeli prezentację i odpowiadali na zadawane przez naszych Gości pytania. O tym, że było to ciekawe i potrzebne spotkanie świadczy ilość dociekliwych i zaskakujących pytań zadawanych przez uczniów szkoły podstawowej.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - CzPHTML code - Admin


Dzień Bezpiecznego Internetu


W dniu 19 lutego w naszej szkole w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” odbyło się spotkanie z dzielnicowym st. asp. Dariuszem Majewskim. W czasie spotkania został szczegółowo omówiony temat bezpiecznego poruszania się w sieci, korzystania z portali społecznościowych i „hejtu”. Pan st. asp. D. Majewski przestrzegł uczniów przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z niewłaściwego użytkowania Internetu.
Było to bardzo ciekawe spotkanie. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki i zadawali wiele pytań.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MZHTML code - Admin


Wizyta Rodziny Jana Komskiego


13 lutego 2018 roku w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Odwiedziła nas bliska Rodzina Jana Komskiego – państwo Barbra (kuzynka Krystyny) i Tomasz Knie, którzy w imieniu pani Krystyny Sullivan – córki Artysty, przekazali nam Jego autoportret. Gest ten był wyrazem wdzięczności dla osób zaangażowanych w projekt i dla szkoły za przywrócenie pamięci o Nim w miejscu urodzenia i wspaniałą, majową uroczystość z 2017 roku w której uczestniczyła córka Jana Komskiego. Pani Barbara była ulubioną siostrzenicą Jana Komskiego. Namalował dla Niej wiele obrazów. Państwo Knie podzielili się wieloma ciekawymi informacjami o swoim wyjątkowym Wujku.
Podarowany autoportret jest cenną pamiątką po spotkaniu z córką Komskiego i zrealizowanym przez Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” projekcie „Jan Komski. Świadek Holokaustu”. Zajmuje ważne miejsce w kąciku poświęconym Janowi Komskiemu.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MKHTML code - Admin


Bal karnawałowy 2018


27 stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Na pięknie udekorowanej sali pojawiły się różnokolorowe postacie. Można było spotkać księżniczki, wróżki, czarownice, kotki, rycerzy, muszkieterów, policjantów. Wszyscy świetnie się bawili przy znanych polskich i zagranicznych utworach.
W czasie zabawy jury wybrało najładniejszy i najoryginalniejszy strój. Nagrodami dla zwycięzców były pendrivy oraz czeki do wykorzystania w sklepiku szkolnym.
O smakołyki dla uczniów zatroszczyły się jak zawsze niezawodne Mamy.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ANHTML code - Admin


Dzień Kubusia Puchatka


W czwartek 18 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Dzień ten jest obchodzony na pamiątkę urodzin jego twórcy - Alana Alexandra Milne'a, który stworzył postać Kubusia dla swojego syna Krzysia Autor kilka lat wcześniej podarował mu pluszowego niedźwiadka. Książkę o Kubusiu Puchatku wydano po raz pierwszy w 1926 roku. Dwa lata później ukazała się druga część - "Chatka Puchatka". Nie tylko tytułowy bohater „Kubusia Puchatka” jest od kilku pokoleń ulubieńcem najmłodszych czytelników. Dzieci uwielbiają także Prosiaczka, Królika, Kłapouchego, Kangurzycę z Maleństwem, a nawet Sowę Przemądrzałą i Tygryska – wszystkie ożywione zabawki powieściowego Krzysia zamieszkujące Stumilowy Las.
Dzień Kubusia Puchatka był okazją do przypomnienia przygód Kubusia i jego przyjaciół. Jego organizacją zajął się Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas młodszych z uwagą wysłuchali fragmentów książki czytanych przez starszych kolegów. Na krótkim apelu Kasia przypomniała historię powstania najsłynniejszego misia na świecie. Następnie wręczono nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu plastycznego” Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Pomimo iż upłynęło już prawie 100 lat, przygody mieszkańców Stumilowego Lasu do dziś budzą uśmiech na twarzach najmłodszych, a nierzadko i dorosłych czytelników. Powiedzonka wiecznie mającego ochotę na małe Conieco łakomego misia weszły do codziennego języka wraz z całą swoją nonsensownością i abstrakcyjnym humorem.
Na zakończenie spotkania pani Emilia Baraniewicz – edukator Leśnego Kompleksu Promocyjnego Nadleśnictwa Bircza wręczyła uczniom naszej szkoły nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które otrzymali w kilku konkursach zorganizowanych przez Nadleśnictwo. Pogratulowała zwycięzcom i podziękowała wszystkim uczniom, którzy brali w nich udział. Podziękowania w imieniu pana Nadleśniczego Zbigniewa Kopczaka i własnym przekazała również nauczycielom zaangażowanym w promocję tych konkursów, a dyrekcji za owocną współpracę.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ANHTML code - Admin


Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół


Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków.
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 19 stycznia w klasach I – III w Szkole Podstawowej w Birczy, odbyła się ta wspaniała impreza. Na wstępie pani dyrektor Marta Kostka przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami p. I. Kulon, M, Ryznar, H. Kasprzyk, E. Droździak, A. Szacką przygotowały piękny program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze, tańce i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Frekwencja jak co roku dopisała. Rodzice uczniów przygotowali dla dziadków poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Wnukowie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne serca z niespodzianką i kwiaty.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami tejże imprezy. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.
Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji tego spotkania kierujemy do rodziców – pań: Anny Rozteckiej, Beaty Wiśniowskiej, Agaty Sowy, Justyny Łukasiewicz, Karoliny Matusiewicz, Anny Soszki, Sabiny Majewskiej, Anny Mac, Iwony Pich, Iwony Fijałkowskiej, Jadwigi Dorociak, Małgorzaty Teleśnickiej,Anety Segelin, Moniki Burdziak, Magdaleny Tyczyńskiej, Małgorzaty Mazur – Włodek, Doroty Tomaszewskiej, Ewy Żurowskiej, Agnieszki Łukasiewicz, Grażyny Kurtiak, Moniki Kasprzyk, Joanny Rachwalskiej, Beaty Kozaneckiej.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - IKHTML code - Admin


Święta w poezji


W dniu 11 stycznia mieliśmy okazję jeszcze raz poczuć magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Stało się to za sprawą wierszy recytowanych przez uczniów podczas konkursu pt. „Święta w poezji”. Konkurs, którego pomysłodawcą i organizatorem była p. Małgorzata Mazur – Włodek cieszył się ogromną popularnością i oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – III i IV – VII. Niezbędne było wcześniejsze przeprowadzenie eliminacji klasowych. Na wstępie z – ca dyr. p. Marta Kostka powitała uczestników konkursu i licznie przybyłych gości oraz przedstawiła jury. Przepiękne recytacje uczniów dostarczyły nam wielu wspaniałych wrażeń. Jury w składzie przew. p. Elżbieta Chrobak, p. Marta Kostka i p. Dorota Mazurek po długiej i trudnej naradzie wyłoniło laureatów. W kategorii klas I – III: I miejsce zajął Paweł Baryła, II – Milena Włodek, III - Emilia Kozanecka. W kategorii klas IV – VII: zwyciężyła Katarzyna Bilińska, II miejsce przypadło Malwinie Fedczak, III – Julii Szackiej, wyróżniona została Nikola Wasiewicz. Gratulujemy! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali przygotowane przez organizatora dyplomy oraz nagrody. Pani E. Chrobak wręczając dyplomy wyraziła uznanie dla wszystkich recytatorów, którzy przełamując własną nieśmiałość i tremę postanowili zmierzyć się z tym jakże pięknym, a jednocześnie wymagającym repertuarem. Nie obyło się też bez wspólnego śpiewania kolęd. Na zakończenie p. M. Mazur – Włodek podziękowała uczniom oraz nauczycielom i rodzicom za ich przygotowanie. Pogratulowała laureatom, dla których dodatkową nagrodą będzie niedzielny występ w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki podczas Przeglądu Kolęd, gdzie zaprezentują wiersze, które przyniosły im zwycięstwo. Pani Mazur – Włodek wyraziła nadzieję, że konkurs recytatorski na stałe zagości w kalendarzu uroczystości szkolnych, gdyż mamy wielu uzdolnionych uczniów, których talent musimy rozwijać i prezentować. Konkursy recytatorskie stwarzają także możliwość obcowania z poezją i pięknem naszego ojczystego języka. Na koniec organizator konkursu podziękowała sponsorom, od których pozyskała nagrody. A są to: firma "Astra" S. A. z Przemyśla, księgarnia internetowa Bonito.pl, krakowskie wydawnictwo "Skrzat", oraz firma "SAYART S.C." . Dziękujemy!

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - M.M-WHTML code - Admin


Jasełka 2017


Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.

W piątek 22 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów klasy IV b pod kierunkiem wychowawczyni Honoraty Pinkowicz. Przedstawienie przybliżyło oglądającym tajemnicę wcielenia Syna Bożego i wprowadziło w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Uroku inscenizacji dodały kolędy i piosenki świąteczne wykonane przez chórek dziewcząt.
Dzieci w przepięknych strojach występowały przed swoimi rodzicami, kolegami szkolnymi i zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Czesława Pankiewicz złożyła życzenia zdrowych i wesołych świąt.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - HPHTML code - Admin


"Świąteczne życzenia"

Jak co roku, tak i tym razem przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Julia Szacka i Izabella Wojdylak z opiekunem p. Honoratą Pinkowicz i zastępcą dyrektora szkoły p. Martą Kostką, odwiedzili zaprzyjaźnione ze szkołą Osoby i Instytucje, aby złożyć życzenia z okazji Świąt. Uczniowie życzyli pełnych zdrowia i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni w Nowym 2018 Roku. Do życzeń dołączyli kubki z własnym projektem. Delegacja odwiedziła Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Nadleśnictwo, Dom Samopomocy Społecznej oraz Księdza Proboszcza.

FOTO - (c) NoFoTo TEXT - HPHTML code - Admin
Powiatowy Konkurs "Stroik bożonarodzeniowy"

15 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie "Stroik bożonarodzeniowy", w którym wzięli udział uczniowie Oddziału Przedszkolnego (grupa Sześciolatków) pod opieką Wychowawczyni – Pani Emilii Kubickiej. Nasze dzieci zajęły I miejsce, otrzymały nagrody i pamiątkowe dyplomy, które wręczył im Starosta Przemyski Jan Pączek.

FOTO - (c) EK TEXT - EK
HTML code - Admin
Hubalowa Wigilia 2017


W dniu 15 grudnia w naszej szkole odbyła się – po raz ósmy – Hubalowa Wigilia. Rozpoczęła się tradycyjnie od uczczenia pamięci Patrona Szkoły mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” i Jego Żołnierzy oraz zapalenia zniczy przed obeliskiem. W mglisty poranek niosła się po okolicy „Hubalowa legenda” budząc zaspaną jeszcze Birczę.
Po raz pierwszy, od kiedy szkoła organizuje Hubalowe Wigilie, choinkę ubierano w kroplach deszczu. To jednak nie przeszkodziło uczestnikom w radosnym udekorowaniu drzewka. W tym roku wspólnie z uczniami choinkę ubierali, oprócz Syna Naszego Hubalczyka – Pana Wojciecha Bobowskiego, Pan Zbigniew Kopczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza oraz Pan Andrzej Atamańczuk – Komendant Gminny OSP w Birczy, co było dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem.
Druga część spotkania oparta była na kanwie wspomnień. Pani Marta Kostka przypomniała ubiegłoroczną wyjątkową wigilię zorganizowaną w Nadleśnictwie Bircza. Uroczystość ta była swoistym przywróceniem pamięci Tomaszowi Bobowskiemu – Hubalczykowi i pierwszemu powojennemu Nadleśniczemu w Jego miejscu pracy i wśród leśników. Następnie wszyscy zebrani w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli reportaż wyemitowany przez telewizję Polsat News w 2010 r. „Mój Ojciec Hubal. Ułan niepokorny”, w którym córka Hubala, Pani Krystyna Dobrzańska – Sobierajska, wspomina swego Ojca. Do tych dziecięcych wspomnień Pani Krystyny dołączył swoje Pan Wojciech Bobowski. Nasz Gość miał siedem lat, gdy zmarł Jego Ojciec. Jego wspomnienia z dzieciństwa poruszyły zebranych. Ogromne zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły przyniesione przez pana Bobowskiego pamiątki rodzinne, szczególnie oryginalna szabla.
Pani Marta Kostka wspomniała również o niezwykłym i ważnym dla szkoły spotkaniu uczniów i nauczycieli z Panią Krystyną Dobrzańską – Sobierajską, na zjeździe w Anielinie w 2011 r., które ma dla nas ogromną wartość historyczno – sentymentalną.
Jak co roku, pod choinką czekały prezenty dla naszych Gości i uczniów. Wzajemne obdarowanie się nimi było miłym zakończeniem spotkania.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MKHTML code - Admin


Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę ...


12 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas II-III oraz nauczycieli i rodziców z pracownikami Nadleśnictwa Bircza – Panią Emilią Baraniewicz i Panią Agnieszką Kos.
Część artystyczną pt. "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę" przedstawiły dzieci z oddziałów przedszkolnych 5 i 6- latków pod kierunkiem nauczycielek – Pani Emilii Kubickiej i Pani Marii Ulanowskiej. Ważnym przesłaniem inscenizacji słowno- muzycznej było kształtowanie u dzieci rozumienia potrzeby dokarmiania ptaków w czasie zimy. Pani Emilia Baraniewicz przeprowadziła pogadankę na temat pomagania zwierzętom w okresie zimowym . Zachęcała dzieci do systematycznego dokarmiania ptaków i przekazała dzieciom karmnik i karmę.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - EKHTML code - Admin


Podróż historyczno - geograficzna


W dniu 11 grudnia 2017 r. naszą szkołę, w ramach podróży historyczno – geograficznej, odwiedzili niecodzienni goście – oficerowie z 5. batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu na czele z mjr. Rafałem Kluzem – zastępcą dowódcy – szefem sztabu.
Celem wizyty było zapoznanie się z historią bitwy pod Birczą z dnia 12 września 1939 r.
Spotkanie rozpoczęło się w Kąciku Pamięci przed wystawą „Zapomniana bitwa”. Pani Marta Kostka powitała gości i przedstawiła działania podjęte w celu przywrócenia pamięci o bitwie pod Birczą lokalnej społeczności. Następnie pan Grzegorz Piwowarczyk omówił przebieg bitwy oraz zapoznał zebranych z treścią wystawy „Zapomniana bitwa”. Kolejną częścią wizyty były zajęcia w terenie. Po zapaleniu zniczy przed obeliskiem na Wzgórzu Chomińskim i oddaniu honoru walczącym, oficerowie poznali trzy etapy bitwy pod Birczą, ze szczególnym uwzględnieniem walk o Łodzinkę Górną oraz wzgórze 482 w Woli Korzenieckiej. Żołnierze zapoznali się w terenie z rozmieszczeniem polskich i niemieckich wojsk. Ciekawym doświadczeniem było przejście oficerów szlakiem bojowym podhalańczyków, którzy atakowali wzgórze 482.
Żołnierze w miejscu bitwy doskonalili umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów dowodzenia na szczeblu taktycznym oraz umiejętność prowadzenia orientacji topograficznej i oceny taktycznej terenu pod kątem możliwości działania wojsk własnych i przeciwnika.
Wizyta Gości zakończyła się ponownym spotkaniem w naszej szkole, w czasie którego oficerowie 5 bsp wymieniali się poglądami i doświadczeniami po odbytej rekonstrukcji bitwy pod Birczą. Podkreślali ważność i rangę historyczną stoczonych na Ziemi Birczańskiej walk. Zainteresowanie oficerów bitwą pod Birczą z dnia 12 września 1939 r. przyczyniło się do większego rozpowszechnienia wiedzy o tym jednym z największych starć zbrojnych kampanii wrześniowej na Podkarpaciu.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MKHTML code - Admin


Mikołaj w Zespole Szkół


6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga prezenty niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.

Chociaż za oknem brak śniegu nastrój świąteczny w naszej szkole gościł od samego rana. Z okazji swoich imienin przybył do nas nie kto inny, jak sam Święty Mikołaj z workiem pełnym słodkości! Pan z długą siwą brodą, w czerwonym płaszczu  z radością obdarował wszystkich uczniów słodkimi prezentami i prosił, aby wszyscy zawsze byli grzeczni, posłuszni rodzicom i pilnie się uczyli przez cały rok. Radości nie było końca. Cieszyli się wszyscy, ci mali i duzi. Dziękujemy Św. Mikołajowi za przybycie do naszej szkoły. Pomimo braku białego puchu i tym razem nas nie zawiódł. Serdecznie zapraszamy za rok!

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - HPHTML code - Admin
Dzień Życzliwości

W dniu 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To dzień dobrych uczynków i dobrych emocji. W naszej szkole ten dzień był kolorowy i radosny. Na początek każdy otrzymał od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego „uśmiechnięte buźki”. Uczniowie i nauczyciele strojem podkreślili rangę tego dnia, byli ubrani na żółto bądź też mieli żółte akcenty ubioru. Działała także „Skrzynka życzliwości”. Każdy mógł przekazać życzliwe, ciepłe słowa do wybranych osób. Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie.
Zachęcamy do bycia życzliwymi osobami nie tylko 21 listopada, ale przez cały rok!

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - AGHTML code - Admin
Andrzejki

Noc Andrzejkowa to według dawnych wierzeń noc mająca moc magiczną. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły w dniu 29 listopada 2017 roku wróżyli i przepowiadali sobie przyszłość, podtrzymując tym samym tradycję związaną z Andrzejkami.
Wielu uczniów z niecierpliwością oczekiwało na ten niezwykły, inny niż wszystkie wieczór – wieczór tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą, tańcem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Wieczór andrzejkowy, był ostatnią okazją do harców i kabały przed nadchodzącym Adwentem. Wróżby przygotowane przez Samorząd Uczniowski przeplecione były dyskotekową muzyką.
Wróżono z obierek jabłek, odkrywano kubki, pod którymi ukryte były małe przedmioty symbolizujące rychły ożenek, życie sakralne czy bogactwo. Przepowiednie dotykały różnych tematów. Najczęściej dotyczyły uczuć, przyszłych zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce.
W atmosferze tajemniczości i przy fantastycznej muzyce śmiechom zabawie nie było końca.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - HPHTML code - Admin
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości, w czasie której uczniowie przypomnieli bohaterów związanych z tym wydarzeniem. Wspomnieli nie tylko tych znanych, z kart historii Polski, ale również lokalnych, m.in. Andrzeja Tarnawskiego, Marcela Kowalskiego. Wśród wymienionych Bohaterów tamtego okresu znalazł się także Henryk Dobrzański – Patron naszej szkoły, który był bardzo zaangażowany w walkę o niepodległość w latach 1914 – 1920.
Akademia została przygotowana przez uczniów kl. VI b pod opieką p. Doroty Mazurek, p. Grzegorza Kwaśnickiego oraz p. Grzegorza Piwowarczyka.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - For_WEBHTML code - Admin
Dzień Oszczędzania

26 października już po raz drugi obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Oszczędzania. Z tej okazji uczniowie klasy VI a przygotowani przez wychowawczynię – opiekuna SKO M. Mazur – Włodek wystawili spektakl teatralny pt. "Złota kaczka". Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego "Oszczędzam w SKO – spełniam marzenia". Jury nagrodziło aż 10 spośród 52 zgromadzonych prac, w dwóch kategoriach wiekowych klas I – III i IV – VII. Również w tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas i nagrody ufundowała Dyrektor Banku PKO BP oddział Przemyśl p. Beata Fedyk. Za udział w konkursie wszyscy uczniowie, z rąk Pani Dyrektor B. Fedyk i Pani Dyrektor Cz. Pankiewicz, otrzymali dyplomy przygotowane przez opiekuna SKO. Do grona członków SKO dołączyło 9 dzieci. Zostały im wręczone książeczki oszczędnościowe i upominki powitalne. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy systematycznie oszczędzają. Pani Dyrektor Banku podziękowała p. M. Mazur – Włodek za wzorową aktywność w programie Szkolnych Kas Oszczędności oraz promowanie idei oszczędzania wśród uczniów.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MM-WHTML code - Admin
"Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy"

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Birczy są pełnoprawnymi uczniami. W dniu 20 października 2017 r. odbyło się pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Na część artystyczną przybyli zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Rady Gminy w Birczy pan Wojciech Bobowski, rodzice uczniów klas pierwszych, nauczyciele oraz uczniowie klas II i III. Po programie artystycznym pani dyrektor Czesława Pankiewicz uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.
Dla upamiętnienia tego dnia dzieciom zostały wręczone przez pana Wojciecha Bobowskiego dyplomy oraz upominki, a także zostało zrobione wspólne zdjęcie wraz z wychowawczyniami panią Ireną Kulon oraz panią Martą Ryznar. Uczniowie klas pierwszych poprzez pasowanie stali się pełnoprawnymi uczniami, świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z bycia uczniem. Na zakończenie uroczystości pan Przewodniczący Wojciech Bobowski życzył uczniom dużo sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

FOTO - (c) For_WWW_SP_Bircza TEXT - IKHTML code - Admin
Spotkanie z Policjantem

21 września uczniowie klas I – III w Szkole Podstawowej w Birczy gościli w swoich progach dzielnicowego st.asp. pana Dariusza Majewskiego. Funkcjonariusz opowiadał dzieciom o tym, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz o jakich przepisach drogowych trzeba wtedy pamiętać. Dzieci na pewno zapamiętają dobre rady gościa, które mówiły o rawidłowym przejściu przez jezdnię, niebezpieczeństwach grożących na drodze, wyposażeniu w ubiory i elementy odblaskowe oraz konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy. Dzieci dowiedziały się również, iż kierować samodzielnie rowerem po drodze publicznej mogą wówczas, gdy zdobędą kartę rowerową. Rozmowa z panem policjantem była dla dzieci dużą atrakcją, dlatego z ogromnym skupieniem chłonęły wszystkie informacje.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - HKHTML code - Admin
Olimpiada Sportowa – "Igrzyska radości – zdrowiem przyszłości"

W dniu 9 września odbyła się Olimpiada Sportowa – "Igrzyska radości – zdrowiem przyszłości", którą zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele ze szkoły podstawową w Wyszatycach.
W zaciętej walce wzięły udział drużyny z klasy I b i III b, składające się z 3 chłopców i 3 dziewczynek. Uczniowie wystartowali w czterech konkurencjach i biegu indywidualnym. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwali wykwalifikowani sędziowie, a nad bezpieczeństwem dzieci nauczyciele i wychowawcy klas. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w etapach drużynowych. W biegu indywidualnym uczniowie z klasy I b Kamil i Maja zajęli II miejsce.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - IK&ASHTML code - Admin
Uroczystość upamiętniająca rocznicę bitwy pod Birczą

W dniu 12 września 2017 r. obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą bitwę po Birczą. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św., którą odprawili ks. ppłk Marcin Kwiatkowski i ks. katecheta Jakub Zborowski. Ksiądz pułkownik w swojej homilii przypomniał model patrioty – Polaka, oparty na słowach „Hymnu do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego.
Drugą część uroczystości opartą na ceremoniale wojskowym prowadził mjr Ryszard Cholewka. Odbyła się ona przy obelisku na wzgórzu Chomińskim. Po powitaniu uczestników przez p. Czesławę Pankiewicz – dyrektora szkoły, głos zabrała p. Marta Kostka, która w swoim wystąpieniu, odwołującym się do przebiegu bitwy, pamięci o niej i roli patriotyzmu w życiu każdego z nas, poruszyła serca gości. W podobnym tonie wypowiedzieli się także p. Bogusława Pieczyńska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz p. Wojciech Bobowski – Orędownik pielęgnowania historii Birczy. Pani Sabina Majewska odczytała list Wójta Gminy Bircza p. Grzegorza Gągoli skierowany do uczestników uroczystości.
Modlitwę za żołnierzy walczących w tej bitwie odmówił ks. kapelan ppłk M. Kwiatkowski. Apel pamięci odczytał mjr R. Cholewka.
Uroczystość uświetnili uczniowie klas wojskowych z liceum przy Zespole Szkół im.ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: rodziny żołnierzy: Maria Kanikuła, Bronisław Buczek, Zdzisław Wasyliszyn; Radny Powiatu Przemyskiego p. Antoni Szałyga, Przewodniczący Rady Gminy w Birczy p. Wojciech Bobowski wraz z radnymi, delegacja 5 bsp w Przemyślu w składzie ppłk Marcin Kwiatkowski, ppor. Michał Krzal, st. szer. Mateusz Tabinowski; Komendant Oddziału SG w Huwnikach płk Robert Cwynar; ks. prałat Stanisław Kot, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza p. Zbigniew Kopczak wraz z zastępcą p. Urszulą Kapuścinską i leśniczym p. Mariuszem Sławińskim; prezes GS „Samopomoc Chłopska” p. Marian Pempuś, dyr. GOKSiT p. Sylwia Grygier, pracownicy ŚDS-u, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy p. Monika Bodnar wraz z zastępcą p. Wrzesławem Bartoszewiczem, prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu p. Bogusława Pieczyńska wraz z pocztem sztandarowym; świadkowie historii: p. Helena Wilgucka, pani Jadwiga Sławińska, nauczyciele emeryci, mieszkańcy Birczy.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - MK&DMHTML code - Admin
Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 4 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Uczniowie kl.Va przedstawili krótki program artystyczny. Oczywiście nie mogło zabraknąć w nim odniesień do tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku. Akademię przygotowała p. Agnieszka Nachman, o oprawę muzyczną zadbał p. Grzegorz Kwaśnicki.
Pracownik Urzędu Gminy p.Sabina Majewska w imieniu Wójta Gminy Bircza Pana Grzegorza Gągoli i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wojciecha Bobowskiego odczytała list z najlepszymi życzeniami skierowanymi do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agata Lalik, która przypomniała wszystkim jak ważna w życiu jest pasja i radość z nauki. Po apelu wszyscy w radosnych nastrojach udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ANaHTML code - Admin
Wakacyjny Projekt Edukacyjny „Logopedia na wesoło”

W dniach od 21 do 25 sierpnia 21 uczniów z klas I – III naszej szkoły uczestniczyło w wakacyjnym Projekcie Edukacyjnym „Logopedia na wesoło”. Studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Aleksandra Kasprzyk i Anna Mycek – w ramach wolontariatu realizowały przygotowane przez siebie zajęcia rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci. Uczniowie chętnie brali udział w warsztatach logopedycznych, a także uczyli się podstawowych zwrotów języka migowego oraz uczestniczyli w różnego rodzaju grach i zabawach. Zajęcia te cieszyły się dużym powodzeniem wśród naszych dzieci i uznaniem rodziców.
Projekt ten realizowany był w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor – wolontariat studencki”. Koordynatorkami programu były: Marta Kostka i Agnieszka Nachman. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć sprawowały: A. Nachman, H. Kasprzyk, D. Mazurek, M. Ryznar i S. Okołowicz.

FOTO - (c) For_SP_Bircza TEXT - ANaHTML code - Admin