AktualnościUmieszczane tu informacje dotyczą roku szkolnego 2015/2016

Informacje o wydarzeniach z ubiegłych lat znajdują się w dziale "archiwum"
Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2015-2016

W dniu 24 czerwca społeczność szkolna spotkała się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Oprawę artystyczną tego wydarzenia przygotowali uczniowie klasy IV ,,b”. W czasie uroczystości odbyło się również przekazanie sztandaru szkoły, uczniowie klasy szóstej przekazali sztandar uczniom z klasy piątej. Najlepsi uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – II szkoły ponadgimnazjalnej odebrali z rąk pani dyrektor Czesławy Pankiewicz świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Rosę i Radę Rodziców. Po raz piąty pan Wojciech Bobowski ufundował nagrody dla uczniów z najwyższą średnią –w tym roku były uczennice z klasy szóstej Magdalena Cebeńko i Jagoda Wałecka, które uzyskały średnią ocen 5,75. Nagrodzeni również zostali uczniowie klas IV - VI ze 100 % frekwencją na zajęciach – nagrody te przyznawane są od trzech lat. W pierwszym roku nagrodę otrzymał tylko jeden uczeń, w bieżącym – pięciu uczniów. Nagrody dla nich ufundowali panie Marta Kostka, Honorata Pinkowicz, Agnieszka Nachman oraz Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”. Podziękowaniom i nagrodom za trudy i laury mijającego roku szkolnego nie było końca. W imieniu Wójta Gminy Bircza i własnym udanych wakacji pożyczyła uczniom i nauczycielom pani Jadwiga Haber – Słowińska – Sekretarz Gminy. Do życzeń dołączyła się także pani Agata Lalik – przewodnicząca Rady Rodziców. W klasach uczniowie otrzymali od wychowawców świadectwa i udali się na zasłużone wakacje.

FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - GP
HTML code - Admin
Obchody 7 rocznicy nadania imienie Szkole Podstawowej

W Święcie Patrona Szkoły, które odbyło się 17 czerwca 2016 r. uczestniczyli ważni dla społeczności szkolnej Goście: pan Tadeusz Kreps z Ciechocinka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, Stowarzyszenia Rodziny Westerplatczyków – Hubalczyków, pan Andrzej Dyszyński i pan Łukasz Ksyta – redaktorzy strony internetowej www.majorhubal.pl., autorzy książek o Henryku Dobrzańskim. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: pan Wojciech Bobowski – syn Hubalczyka – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, ksiądz prałat Stanisław Kot, ppłk Robert Cwynar – komendant placówki Straży Granicznej w Huwnikach, mjr Leszek Kogut – kierownik grupy SG, st. chor. Anna Michalska, przedstawiciele 5 batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla – por. Daria Mielczarska, plutonowy Rajmund Kozioł, kap. Paweł Podolski, kap. Marcin Mroczkowski, pan Zbigniew Kopczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, pani Jadwiga Haber – Słowińska – Sekretarz Gminy, radni Gminy, pan Sławomir Kwoka – przedstawiciel fundacji Ułani Króla Jana, rodzice uczniów z przewodniczącą RR panią Agatą Lalik. Pierwsza część obchodów miała podniosły i patriotyczny charakter, w który wprowadził zebranych Apel Pamięci odczytany przez por. Darię Mielczarską. Następnie Goście, nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą pamiątkową. Tę część uroczystości zakończył hymn szkoły „Wierni tradycji wielkich przodków naszych klejnotem której major Hubal jest…..”, który niósł się echem po okolicy.
W drugiej części uroczystości, poświęconej Patronowi Szkoły, mjr Henrykowi Dobrzańskiemu i Jego żołnierzom, uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Hubalowa Legendo” autorstwa Romana Balawejdera, przygotowany przez panią Dorotę Mazurek i pana Grzegorza Kwaśnickiego. Wiersze i piosenki głęboko poruszyły słuchających.
Po akademii głos zabrała pani Marta Kostka, która przedstawiła szkolne przedsięwzięcia promujące Patrona szkoły na przestrzeni siedmiu lat. Podkreśliła że „wizyta panów T. Krepsa, A. Dyszyńskiego i Ł. Ksyty to niezwykle ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie.” Wyraziła nadzieję, że przyjazd i spotkanie Gości z uczniami ożywi szkolną, birczańską hubalową legendę. Podziękowała panu Tadeuszowi za ufundowane z okazji nadania imienia szkole tablice pamiątkowe, a redaktorom strony za umieszczanie na stronie internetowej www.majorhubal.pl, wszystkich informacji o wydarzeniach związanych z Patronem odbywających się w szkole w Birczy.
Następnie odbyło się bardzo uroczyste podsumowanie konkursów poświęconych Hubalowi – plastycznego, sportowego i wiedzy o Patronie. Nagrody książkowe dla laureatów konkursów wiedzy o „Hubalu”, (m.in. własnego autorstwa) ofiarowali panowie A. Dyszyński, i Ł. Ksyta, Pozostałe nagrody ufundowali: W. Bobowski, Rada Rodziców i Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość”.
Pani Czesława Pankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół odczytała list od pana Henryka Sobierajskiego – wnuka mjr Hubala, który napisał m.in. „Cieszę się bardzo, że uczniowie Szkoły, która nosi imię mojego Dziadka, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, tak wspaniale kultywuje pamięć o bohaterskim Majorze. Wierzę, że postawa majora Dobrzańskiego i umiłowanie ojczyzny jest dla Was wzorem do naśladowania i kształtowania patriotycznych postaw. Dziękuję Dyrekcji oraz Waszym wychowawcom, że tak pięknie przybliżają Wam postać major Hubala.”
W imieniu Wójta Gminy Bircza, p. Grzegorza Gągoli, list gratulacyjny skierowany do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły odczytała pani Jadwiga Haber – Słowińska. Głos zabrał również pan Wojciech Bobowski, który wyraził wielkie uznanie dla wszystkich nauczycieli zaangażowanych w krzewienie pamięci o Patronie.
Święto Patrona zakończyło sie bardzo sympatycznym spotkaniem uczniów klas IV – VI z T. Krepsem, A. Dyszyńskim, Ł. Ksytą. Pytaniom i opowieściom o Majorze nie byłoby końca, gdyby nie ograniczenia czasowe i inne zobowiązania naszych Gości. Spotkanie zakończyło się licznymi podziękowaniami i obietnicami następnego przyjazdu.
Święto Patrona Szkoły 2016 roku przeszło do historii. Była to bardzo ważna i podniosła uroczystość. Po raz kolejny udowodniliśmy, że uczniowie naszej szkoły szczerze interesują się postacią Majora Henryka Dobrzańskiego i są dumni, iż to waśnie On jest naszym Patronem.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - MK
HTML code - Admin
Za kotarą przeszłości…

Uczniowie Zespołu Szkół w Birczy, poprzez realizację i udział w różnych projektach, poznają historię Birczy. Od lutego w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „Namaluj historię!”, który został wyróżniony w ramach projektów lokalnych Fundacji PKO Banku Polskiego. Jego celem było zaktywizowanie uczniów gminy Bircza do poznania dziejów Małej Ojczyzny. Głównym pomysłodawcą i realizatorem był Pan Grzegorz Piwowarczyk – nauczyciel historii. W realizację projektu zaangażowani byli także Marta Kostka, Alicja Wilczek, Dorota Mazurek, ks. Bożydar Sztank, Maciej Szadkowski, Mariusz Dorociak oraz uczniowie z koła historycznego. Projekt realizowany był etapami: przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących położenia przyrodniczego i historycznego Birczy, jej mieszkańców, najważniejszych wydarzeń z historii oraz legend i ciekawostek związanych z Birczą; warsztaty edukacyjne dla ponad 330 uczniów oraz konkurs wiedzy dla 220 uczniów z całej gminy w trzech kategoriach wiekowych. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia było wykonanie muralu, który został umieszczony na budynku szkoły. W dniu 12 maja 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu połączone z odsłonięciem muralu i wręczeniem nagród laureatom I Gminnego Konkursu Historycznego „Bircza i jej dzieje”, który honorowym patronatem objął Wójt Gminy Bircza – pan Grzegorz Gągola. Pani Marta Kostka – koordynator projektu – podsumowała działania związane z projektem, podkreśliła, że wpisuje się on w edukację historyczną i patriotyczną i jest ważnym elementem programu wychowawczego szkoły. Mural odsłonili: pani Beata Fedyk – Dyrektor Oddziału Banku PKO BP, pani Czesława Pankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół w Birczy, Pan Grzegorz Piwowarczyk – prezes Stowarzyszenia działającego przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość”, Eliza Jakóbiak – przewodnicząca szkoły. Pani Beata Fedyk – pochwaliła pomysł i wykonanie projektu, podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do jego realizacji i podkreśliła jego ważność dla lokalnej społeczności.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - DM & GP
HTML code - GZ
XIV Finał "Spotkań Ortograficznych"

19 maja w Zespole Szkół w Birczy odbył się XIV finał „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka.
W pierwszym etapie tego konkursu uczestniczyło 213 uczniów z 10 gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) i 6 szkół przemyskich (SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 16, ZPSM .)
Drugi etap spotkań odbył się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w dniu 28 kwietnia 2016 r. Spotkało się na nim 47 laureatów konkursów gminnych i szkolnych.
Do trzeciego etapu – finału XIV Spotkań Ortograficznych – zostało zakwalifikowanych 17 uczniów ze szkół podstawowych nr 4, nr 15, nr 16 i ZPSM w Przemyślu oraz Birczy, Buszkowicach, Dubiecku, Medyce, Ostrowie, Żohatynie, Żurawicy (SP nr 2).
W rywalizacji o tytuł mistrzowski łatwo nie było. Uczniowie musieli się wykazać naprawdę dużą znajomością zasad poprawnej pisowni. „Zachwycający haft, klomb żonkili, róż, rusz, …” – to tylko niektóre „ pułapki ortograficzne” z którymi zmagali się finaliści. Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii otrzymał Bartosz Ptak – uczeń SP nr 2 w Żurawicy, przygotowany do konkursu przez panią Elżbietę Perczyk. Tytuł wicemistrza zdobyła Milena Szozda , a trzecie miejsce zajęła: Agata Bielech. Obie dziewczynki są uczennicami szkoły w Buszkowicach, a do konkursu przygotowywała je pani Teresa Fac. Wyróżnienie otrzymał Łukasz Bielec, uczeń pani Krystyny Babiś ze SP w Dubiecku. Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili goście: pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, od lat wspierający tę inicjatywę oraz pani Alina Dąbek – dyrektor regionalny Wydawnictwa MAC Edukacja.
Pan Piotr Worosz wręczył dyplomy uczestnikom oraz nagrodę dla Mistrza Ortografii ufundowaną przez Starostwo Powiatowe – wspaniały tablet. Do licznych pochwał pod adresem finalistów dołączył słodycze. Pan Worosz pogratulował i podziękował także nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Pozostali laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Edukacji w Przemyślu oraz organizatorki. Wręczył je pan Wojciech Bobowski, który złożył również podziękowania i gratulacje nauczycielom. Przewodniczący Rady Gminy w Birczy z wielką estymą odniósł się do pracy nauczycieli, pochwalił sukcesy uczniów i podkreślił ważność konkursu.
Pani Alina Dąbek – współpracująca z organizatorkami konkursu od jedenastu lat, przekazała dla wszystkich uczestników konkursu nagrody książkowe , a także ciekawe lektury dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu oraz pań, które co roku sprawdzają prace uczniów.
Dyplomy dla uczniów i nauczycieli, jak co roku, przygotowało Starostwo Powiatowe.
W pracach komisji konkursowej uczestniczyły panie: Elżbieta Musiał, Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Stanisława Okołowicz, Anna Dudek. Jury wyraziło uznanie dla wspaniałej znajomości zasad ortograficznych finalistów Spotkań oraz bardzo wysokiego poziomu konkursu. Czas oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie wypełnili wizytą w Nadleśnictwie Bircza, gdzie uczestniczyli w ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez pana Pawła Deca.
Goście konkursu wyrazili swoje uznanie i podziękowali organizatorom XIV Spotkań Ortograficznych paniom Alicji Dobosz i Marcie Kostce za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów. Konkurs cieszy się od lat niesłabnącą popularnością i na stałe wpisał się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.FOTO - DM_for_ZS_Bircza TEXT - MK
HTML code - Admin
Pożegnanie Trzecioklasistów

"Żegnaj wczorajszy dniu" - tymi słowami 29 kwietnia pożegnaliśmy wszyscy naszych zacnych trzecioklasistów Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter, gdyż po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół w Birczy zegnaliśmy klasę wojskową. O randze uroczystości świadczył udział w niej wielu dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: por. Piotr Gawłowski - reprezentujący 5 bsp w Przemyślu, Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gagola, Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, Dyrektor GOKSiT – Pani Anna Kozanecka, Kierownik GOPS – Pani Wiesława Matusz, rodzice uczniów.
Akademia rozpoczęła się przemówieniem pani Dyrektor, która podsumowała trzyletnią pracę uczniów, życzyła im zdania matury i wielu sukcesów na nowym etapie życia. Z życzeniami żołnierskiego szczęścia, spełnienia wszelkich zamierzeń, odwagi w zdobywaniu szczytnych celów i podhalańskim pozdrowieniem zwrócił się do uczniów Pan Porucznik Piotr Gawłowski, który w imieniu cz. p.o. mjr Rafała Kluzy, odczytał list gratulacyjny skierowany do dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży. Pan Porucznik podziękował szkole za współpracę i wszystkie wspólnie organizowane przedsięwzięcia. Wyraził uznanie dla dyrekcji i kadry pedagogicznej za wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i kształtowanie postaw pro obronnych. Ten głęboki w swej treści i pięknie odczytany list zrobił ogromne wrażenie nie tylko na młodzieży lecz także na zebranych gościach.
Następnie nasi uczniowie pożegnali się ze sztandarem i przekazali go uczniom klasy drugiej, po czym zostały wręczone świadectwa i dyplomy. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie świadectwo z czerwonym paskiem i nagrodę otrzymał Marcin Hryń, zaś nagrody książkowe za zaangażowanie w życie klasy, szkoły i gminy otrzymali: Kamil Hess, Magda Łazuka, Mateusz Procyk, Sylwia Stach i Dawid Sołtys. Podziękowania za trzyletnią współpracę odebrali również rodzice maturzystów: pani Aneta Segelin, Agata Kubik, Krystyna Hess, Renata Procyk i Danuta Rusnak. Po doniosłej chwili otrzymania świadectw ukończenia szkoły średniej Pan Wójt Gminy Bircza wraz z Panem Przewodniczącym Rady Gminy w Birczy wręczyli uczniom klas trzecich specjalnie na tę okazję przygotowane dyplomy gratulacyjne. W imieniu uczniów całej szkoły naszych abiturientów pożegnała młodzież z klasy drugiej w przedstawieniu o melancholijno – kabaretowym nastroju. Były wiersze, piosenki, humorystycznie przestawiony „urywek” lekcji matematyki i łzy wspomnień podczas wspólnego oglądania prezentacji ukazującej przekrój trzech lat życia uczniowskiego naszych trzecioklasistów.
W kolejnej części naszej uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Bircza pan Grzegorz Gągola, który w bardzo miłych i budujących słowach określił klasę wojskową Zespołu Szkół w Birczy jako nieodłączny element birczańskiego krajobrazu i zadeklarował dalszą czynną współpracę z naszym Liceum Ogólnokształcącym. Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Wojciech Bobowski, wspominał jak narodził się pomysł utworzenia klasy wojskowej, o wielu trudnościach podczas jego realizacji i ogromnym zaangażowaniu swoim, jak również poświęceniu i determinacji zastępcy dyrektora Pani Marty Kostki oraz odważnej i przychylnej decyzji ówczesnego wójta Gminy Bircza – Pana Józefa Żydownika. Pan Przewodniczący życzył naszym abiturientom odważnych decyzji, wiary w siebie i własne możliwości, wspominał pierwsze w murach naszej szkoły Ślubowanie klasy wojskowej. Po pięknym i pełnym nostalgicznych wspomnień przemówieniu Pana Przewodniczącego głos zabrali uczniowie klasy maturalnej. Sylwia Stach i Mateusz Procyk w imieniu wszystkich swoich kolegów i koleżanek podziękował dyrekcji za trud włożony w ich edukację, wychowawcom: pani Annie Dudek i panu Zbigniewowi Chaszczynowi za bezinteresowność, serce i pomoc w rozwiązywaniu problemów, a całemu gronu pedagogicznemu za cierpliwość, rozbudzanie ciekawości świata oraz przygotowanie do matury. Podziękowania otrzymali także: pan mjr Ryszard Cholewka za mobilizowanie do wysiłku i pracy nad sobą, za dawanie przykładu jak godnie nosić mundur, ks. Bożydar Sztang i ks. Antoni Moskal, pani Dorota Mazurek – bibliotekarz, pani Marcelina Zabilska – pedagog szkolny, pani Małgorzata Kielar – sekretarka oraz wszyscy pracownicy szkoły. Na koniec wsłuchani w piękne i wymowne słowa piosenki śpiewanej przez Magdę Łazukę "..dorosłe dzieci niosą kwiat..." dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele otrzymali od wzruszonych uczniów wiązanki kwiatów.
Pa zakończonej uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek. Spotkanie w tak zaszczytnym gronie było dla tegorocznych maturzystów ostatnią okazją do podsumowania pracy w ciągu minionych lat nauki w szkole, do refleksji i chwili zadumy nad kończącym i rozpoczynającym się etapem życia.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - AD
HTML code - Admin
Podróżujemy z Klio 3

"W 981 roku poszedł Włodzimierz ku Lachom i odebrał im ich grody: Przemyśl i Czerwień …" Tak, Przemyśl to nie tylko piękny, lecz i jeden z najstarszych polskich grodów. Jego wspaniałe dzieje należy koniecznie poznać. Wiedziała o tym mityczna Klio, który zabrała tam uczniów klasy IV „b” w dniu 9 marca 2016 r. W czasie wędrówki - po tak nam bliskim mieście - uczniowie zwiedzili: Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Przemyskie Podziemia.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - GP
HTML code - GZ
W Stanicy Ułańskiej

19 kwietnia uczniowie klas licealnych na zaproszenie pana Sławomira Kwoki udali się do Stanicy Ułańskiej w Piątkowej. W pierwszej części wizyty mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu nt. kawalerii polskiej oraz historii 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Prowadzący zajęcia podzielił się również wiedzą związaną z życiem koni, ich budową, rasami i sprzętem jeździeckim. Podczas wizyty w Stanicy uczniowie mieli okazję czyścić i siodłać konia oraz jeździć konno na padoku.
Dla wielu uczniów wizyta w stadninie koni była pierwszą okazją, aby poznać te zwierzęta, dowiedzieć się, w jaki sposób je pielęgnować i dbać, utrzymując w dobrej kondycji i zdrowiu. Cały klimat otoczenia, cisza, zieleń, ogrom atrakcji z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników tego wyjazduFOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - HP
HTML code - GZ
Dzień Katyński

W dniu 12 kwietnia w cieniu Dębów Pamięci rosnących przed obeliskiem upamiętniającym por. Jana Brewkę i ppłk Edmunda Chojeckiego uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego wzięli udział w apelu z okazji Dnia Katyńskiego. Apel miał bardzo uroczysty, wojskowy charakter. Przywołano pamięć o Osobach z naszej gminy, które zginęły na "nieludzkiej ziemi". Symboliczne zapalenie zniczy i złożenie ich przy tablicy pamiątkowej poprzedzone zostało odczytaniem listu Pani Heleny Chojeckiej – Łoś, krewnej Edmunda Chojeckiego, recytacją fragmentów Jej wiersza oraz przedstawieniem krótkich życiorysów Naszych Bohaterów. Na zakończenie uroczystości uczennica Ada Ćwian zaśpiewała piosenkę pt. "Mój ostatni list".FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - RCh
HTML code - GZ
Niezwykły jubileusz

6 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbył się XX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNY "Mistrz Ortografii" objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Bircza. Inicjatorką i organizatorką konkursu jest Marta Kostka. To najdłuższy projekt edukacyjny w historii Gminy Bircza, a może i powiatu.
Pierwszy raz został zorganizowany w 1997 r. Od 10 edycji honorowy patronat przyjął ówczesny Wójt Gminy Bircza Pan Jerzy Góralewicz, później kontynuował to zaszczytne dla konkursu wyróżnienie kolejny wójt Pan Józef Żydownik , a także obecny Wójt Pan Grzegorz Gągola. W XX edycji konkursu na dyktandzie ortograficznym i rozwiązywaniu testów gramatycznych łamało sobie pióra 13 uczniów klas trzecich SP z Sufczyny, Lipy, Leszczawy Dolnej, Birczy i NSP w Żohatynie. Komisja konkursowa w składzie: Danuta Wojdylak, Dorota Mazurek, Halina Kasprzyk i Stanisława Okołowicz przyznała I miejsce i tytuł ,,Mistrza Ortografii” Julii Szackiej, uczennicy SP w Birczy (dziewczynkę do konkursu przygotowywała wych. Marta Ryznar), II miejsce zajął Jakub Dutkowski również z Birczy (wych. Emilia Kubicka), III miejsce przypadło uczniowi NSP w Żohatynie Patrykowi Chromiakowi (wych. Alina Cielecka).
Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzymał dyplom i ciekawą książkę. Nagrody ufundowała p. Marta Kostka. Natomiast laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe sponsorowane osobiście przez Wójta Gminy Bircza – Pana Grzegorza Gągolę,. XX edycja przerodziła się we wspaniały jubileusz. Uczestniczyli w nim Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, Pani Elżbieta Komarnicka – konsultant PCEN-u w Rzeszowie, Pani Teresa Dutkowska – kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Birczy, dyrektorzy wszystkich szkół w gminie – Panie: Ewa Beń, Katarzyna Kozak, Jolanta Lichota, Bożena Mielnikiewicz, Czesława Pankiewicz i Edyta Płowy oraz emerytowani dyrektorzy szkół, nauczyciele emeryci, którzy przygotowywali uczniów do konkursu, obecni nauczyciele oraz rodzice laureatów i uczestników konkursu.
Było to wielkie ortograficzne święto wszystkich szkół z terenu gminy. Były wspomnienia, podziękowania, kwiaty i życzenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do kolejnych edycji konkursu, dyrektorów, nauczycieli zaangażowanych w pracę komisji konkursowych i organizatora. Były słowa otuchy i nadziei na kontynuowanie tej szlachetnej i pożytecznej tradycji.
Głos zabrała Pani Elżbieta Komarnicka, która pochwaliła ideę konkursu, pogratulowała wytrwałości, doceniła zaangażowanie i poziom merytoryczny oraz życzyła dalszych jubileuszy. Wiele ciepłych słów i wyrazów uznania skierował do organizatora także Pan Wójt, który mile wspominał swoje doświadczenia w tym konkursie, gdyż sam był laureatem III miejsca w tym konkursie w 1999 roku. Pan Wojciech Bobowski docenił zarówno uczestników jak i nauczycieli przygotowujących swoich wychowanków do udziału w tym konkursie i życzył laureatom, aby zasady i wiedza wypracowana podczas przygotowań przeniosła się do codziennego życia.
Ze strony organizatorki Marty Kostki spłynęły liczne podziękowania na ręce nauczycieli, którzy swoją pracą wspomogli organizację konkursu; dyrektorów, którzy szerzyli jego cele w swoich szkołach. Słowa wielkiego uznania skierowała do nauczycieli przygotowujących uczniów, gdyż jej zdaniem: "Najlepiej napisane projekty, programy skazane są na niepowodzenie, gdy rozbijają się o mur obojętności i braku zainteresowania. Zdaję sobie sprawę, że nie byłoby dzisiaj tego jubileuszu, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - tych obecnych i tych na emeryturze. Cieszę się bardzo, że przez tyle lat trwacie Panie ze mną w tym konkursie i przygotowujecie do niego kolejne pokolenia uczniów."
Wspomnieniami i wrażeniami z kolejnych etapów konkursu zaproszeni goście, dyrektorzy szkół, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu, nauczyciele pracujący w komisji konkursowej oraz rodzice laureatów dzielili się przy kawie i ciastku. Wszyscy obecni podkreślali, że czekają na kolejne jubileusze tego dwudziestoletniego już konkursu.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - DM&KJ
HTML code - Admin


II Gminny Konkurs Matematyczny

31 marca w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich. Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych. W konkursie wzięło udział 16 uczniów ze szkół podstawowych w Birczy, Kuźminie, Leszczawie Dolnej, Lipie, Sufczynie i Żohatynie. Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce – Adrian Kołcz ze Szkoły Podstawowej w Sufczynie,
 • II miejsce – Katarzyna Bilińska ze Szkoły Podstawowej w Birczy,
 • III miejsce – Krzysztof Kubicki ze Szkoły Podstawowej w Birczy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy "Tworzymy lepszą przyszłość". Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę w powiatowym konkursie "II Spotkania Matematyczne" dla uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł Mistrza Matematyki. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - MR
HTML code - Admin
Festiwal piosenki turystycznej

W naszej szkole z okazji „Dnia Wagarowicza” w dniu 21 marca odbył się już po raz szósty, Szkolny Festiwal Piosenki Turystycznej. Konkurs obywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy I – III SP
 • klasy IV- VI SP
 • klasy I – III LO

Każda z klas zaprezentowała dwie piosenki – jedną wykonywał solista, drugą grupa. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i laureatami „Złotych mikrofonów”, wyłonionymii przez jury w składzie Julietta Wróbel, Dorota Mazurek i Marcelina Zabilska, zostali:


Indywidualnie:
 • Nikola Wasiewicz z klasy III a
 • Aleksandra Stasiowska z klasy VI
 • Magda Łazuka z klasy III LO
Grupowo:
 • Klasa III b
 • Klasa V b
 • Klasa II LO

W przerwach pomiędzy występami swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały uczennice klas III SP. Gościnnie na naszym festiwalu wystąpiły także przedszkolaki i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dekorację do festiwalu wykonała p. Alicja Wilczek, akompaniował i sprzęt nagłaśniający obsługiwał p. Grzegorz Kwaśnicki. Wszyscy pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, a także zadbali o scenografię do utworów i odpowiedni strój. Po raz kolejny okazało się, że śpiewać każdy może.
FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - ZCH
HTML code - GZ
Dzień Kobiet

Szczęścia, radości, spełnienia najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w życiu zdarzeń… tego i wiele innych ciepłych słów życzyli koledzy 8 marca swoim koleżankom i paniom pracującym w naszej szkole. W tym dniu odbyła się również uroczysta akademia. Główną część programu przygotowali uczniowie klasy I LO. Można było podziwiać humorystyczne scenki oraz barwne stroje chłopców przebranych za kobiety. "SZKOLNY TELEEXPRES" przedstawił zalety obchodzenia Dnia Kobiet. Uroczystość była uatrakcyjniona utworami muzycznymi, które wszystkich wprawiły w wesoły nastrój.


FOTO - NoFoTo TEXT - HP
HTML code - GZ
Spotkania z gimnazjalistami w ramach Dni Otwartych w Zespole Szkół

3 marca odbyło się pierwsze spotkanie z gimnazjalistami w ramach "Dni otwartych" naszej szkoły. Uczniowie klas licealnych (wraz z paniami Anną Stój i Anną Dudek) przygotowali spotkanie poetyckie. Gimnazjaliści przy pięknie przystrojonych stolikach i słodkim poczęstunku wysłuchali montażu słowno- muzycznego pt. "Wędrówką życie jest człowieka". Takie spotkania poetyckie odbywają się w naszej szkole cykliczne po lekcjach i cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży licealnej.

* * *

16 marca gościliśmy w naszej szkole gimnazjalistów na kolejnym spotkaniu w ramach "Dni otwartych". Tym razem nasi goście mieli możliwość wykazania się swoimi talentami kulinarnymi i artystycznymi. Uczestniczyli tez w zajęciach prezentujących wirtualne stanowisko montażu komputera (w ramach prezentacji programu CISCO Networking Academy) oraz w krótkich warsztatach "Programujemy w C++".

Podczas prezentacji biologiczno - chemicznej gimnazjaliści obserwowali pod mikroskopami stereoskopowymi żywe organizmy, utrwalone preparaty roślinne i zwierzęce, minerały a nawet procesory. Uczniowie przeprowadzali też ciekawe doświadczenia z krzepnięciem octanu sodu. Spotkanie okazało się bardzo ciekawe i twórcze. Wszystkim czas minął zbyt szybko.FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - AD
HTML code - GZ
Szkolne Kasy Oszczędności

W naszej szkole rozpoczynają swoją działalność Szkolne Kasy Oszczędności. SKO (PKO Bank Polski) to jedyny w Polsce program edukacji finansowej umożliwiający najmłodszym dzieciom poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce. Ich celem jest:
- propagowanie idei oszczędzania wśród dzieci,
- wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,
- praktyczna edukacja finansowa,
- integracja środowisk szkolnych,
- wypromowanie wśród dzieci pozytywnych nawyków względem ekologicznego stylu życia, dbania o środowisko naturalne oraz działalności charytatywnej.
Łączymy tradycję i nowoczesność. Opiekunem SKO jest p. Małgorzata Mazur-Włodek. Zachęcamy uczniów szkoły podstawowej do przystąpienia do programu SKO.
FOTO - NoFoTo TEXT - MM-W
HTML code - Admin

W dniu 14 marca bieżącego roku uczniowie klasy I i III LO wraz z nauczycielami uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Urzędu Skarbowego w Przemyślu. Panie Dorota Butra i Bożena Kurasz przedstawiły i omówiły prezentację dotyczącą rocznych rozliczeń podatkowych przesyłanych drogą elektroniczną, tzw. e-deklaracje. Pracownice urzędu bardzo obrazowo zaprezentowały zalety takiego sposobu sporządzania formularzy i wysyłania ich elektronicznie.
Uczniowie w wielkim skupieniu i zainteresowaniu słuchali wykładu, ponieważ zagadnienia te w niedalekiej przyszłości będą także ich dotyczyły. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też informacja o Narodowej Loterii Paragonowej oraz sposobie zarejestrowania paragonu.
FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - BP
HTML code - Admin


9 marca uczniowie klasy I LO na lekcji „Podstawy przedsiębiorczości” uczestniczyli w spotkaniu z p. Wojciechem Bobowskim – doradcą podatkowym, który przedstawił i omówił zagadnienia związane z prawem podatkowym. Uczniowie dowiedzieli się jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej, która z nich jest najkorzystniejsza i pod jakim względem, jakie warunki należy spełnić i jakie dokumenty są potrzebne, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Dowiedzieli się także o formach i sposobach rocznych rozliczeń osób fizycznych.
Lekcja była bardzo ciekawa i bogata merytorycznie, a uczniowie z wielkim skupieniem i zainteresowaniem słuchali wykładu.
FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - BP
HTML code - Admin

Niezwykła wizyta saperów

29 lutego uczniów Zespołu Szkół w Birczy odwiedzili saperzy z 5 pułku inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego ze Szczecina pod dowództwem ppłk Krzysztofa Owczarka – dowódcy 1 batalionu inżynieryjnego.
Saperzy przygotowali i przeprowadzili niezwykle atrakcyjne zajęcia dla uczniów klas wojskowych oraz uczniów szkoły podstawowej. Wstępem do zajęć praktycznych był krótki wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną, wygłoszony przez dowódcę batalionu na temat historii jednostki i jej współczesnych zadań.
W drugiej części spotkania zaprezentowany został sprzęt saperski używany w misjach pokojowych prowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego w różnych częściach świata. Uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt, którym na co dzień posługują się żołnierze, m.in. zdalnie sterowany robot rozpoznawczy, lekki przeciwminowy trał „Bożena”, rodzinę wykrywaczy min oraz broń osobistą żołnierzy.
Dużą niespodzianką był pokaz wozu dowodzenia dowódcy batalionu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt łączności. Uczniowie mieli możliwość praktycznego sprawdzenia wykorzystywanego przez żołnierzy pojazdu ewakuacji medycznej. Największe zainteresowanie wzbudził kombinezon przeciwminowy, ze względu na swój zielony kolor i niesamowity kask nazwany przez uczniów „UFO-menem”.
Zaprezentowane także zostały uczniom miny - pułapki, zapalniki i urządzenia sterujące wybuchem. Dowódca batalionu przekazał ponadto ciekawe materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane na zajęciach wojskowych.
Nasi goście zostali podjęci śniadaniem, które im bardzo smakowało, daleko odbiegało od żołnierskiego wiktu i przypomniało kuchnię ich mam.
Wizyta saperów przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów klas wojskowych oraz wzbudziła duże zainteresowanie. Nauczyciele i uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy Żołnierzy prowadzących pokazy, ich umiejętności nawiązywania relacji oraz wspaniałej atmosfery, jaką wytworzyli w czasie prowadzonych zajęć.
Wizytę saperom w czasie zajęć złożył ich główny przełożony Pan pułkownik Andrzej Solarz, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego RSZ.
FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - RCh&DM
HTML code - Admin

Poloneza czas zacząć ...

22 stycznia w hali sportowej, w ramach współzawodnictwa o Puchar Patrona Szkoły, odbył się szkolny konkurs „Poloneza” dla klas IV – VI. W konkursie brali udział niemal wszyscy uczniowie klas IV –VI. Każda z klas zatańczyła taki sam układ, pierwsze miejsce zdobyła klasa IV b, a wyróżnienie otrzymała klasa VI. Nagrody dla obydwu klas ufundowali pani Marta Kostka i Zbigniew Chaszczyn.
Wszystkie grupy taneczne przygotował pan Zbigniew, który prowadził również całą imprezę. Konkurs oceniało jury w składzie: zastępca dyrektora szkoły pani Marta Kostka oraz Dorota Mazurek, Alicja Wilczek i Julietta Nawara. Z pokazem specjalnym tańców nowoczesnych wystąpiły uczennice klasy III a przygotowane przez panią Juliettę Nawarę. Na widowni zasiedli rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjum w Birczy.
Impreza była bardzo udana, wszystkie klasy bardzo ambitnie podeszły do zadania. Wychowawczyni klasy V b tańczyła razem z uczniami– to było prawdziwe święto poloneza w szkole.
FOTO - ZSBircza_for_WEB TEXT - ZCh
HTML code - Admin
Konferencja naukowa

5 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona 70 rocznicy trzeciego – największego - napadu UPA na Birczę, którą zorganizowali p. Marta Kostka i p. Grzegorz Piwowarczyk. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Zbigniew Urban – radny Powiatu Przemyskiego, Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy wraz z radnymi, ks. prałat Stanisław Kot, Pan Zbigniew Kopczak – nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza wraz z Panem Pawłem Decem, Pani Teresa Dutkowska – pracownik Urzędu Gminy Bircza, Pani Monika Bodnar – dyrektor Gimnazjum w Birczy wraz z uczniami, Pani Anna Kozanecka – dyrektor GOK,SiT w Birczy, Pan Andrzej Atamańczuk – komendant OSP w Birczy, przedstawiciele Rady Rodziców wraz z przewodniczącą Panią Agatą Lalik, mieszkańcy Birczy – Pani Teresa Piwowarczyk, Pani Maria Wasiewicz, Pan Bronisław Pankiewicz. Zebranych powitała Pani Marta Kostka, która krótko przedstawiła temat spotkania. Zwróciła uwagę na trudne historyczne losy naszej małej Ojczyzny oraz wystawę pt. „Tylko przez pamięć możemy się uczyć” poświęconą tym wydarzeniom. Prelegentami konferencji było Pan dr Andrzej Zapałowski – historyk, wykładowca UR oraz Pan mgr Artur Brożyniak – pracownik IPN-u w Rzeszowie.
Pan dr Andrzej Zapałowski wygłosił wykład pt. „Działania ukraińskiego podziemia zbrojnego w rejonie Birczy w latach 1944 – 1948.” Przedstawił w nim wstrząsające fakty z tamtych lat. Pan Artur Brożyniak w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił przebieg trzeciego ataku UPA na Birczę.
Następnie głos zabrał Pan Wojciech Bobowski, który podkreślił ważność tej konferencji oraz stwierdził, że o faktach historycznych trzeba mówić i pamiętać. Na zakończenie spotkania Pani dyrektor Czesława Pankiewicz podziękowała wszystkim uczestnikom konferencji, a szczególnie Panom prelegentom. Konferencję zamknął piękny wiersz Pani Marii Wasiewicz, nawiązujący tematyką do wykładów, który odczytała Eliza Jakóbiak z klasy I LO.
FOTO - ZSBircza_for_WEB TEXT - MK&DM
HTML code - Admin
"Jest taki Dzień ..."

W dniu 18 grudnia W dniu 22 grudnia 2015 roku odbyła się akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, którą przygotowali uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią panią Marią Ulanowską.

„Są święta w naszym kalendarzu
najdroższe i najbliższe,
bo wywołują falę marzeń
najczulszych i najmilszych.
Ten nastrój wszystkim się udziela,
ogarnia serca, dusze
radością szczęścia i wesela
i czystych, wielkich wzruszeń.”

* K. Chojecka *

Swoim występem uczniowie wprowadzili zebranych w atmosferę i magię Świąt Bożego Narodzenia, a także przypomnieli niektóre zwyczaje i tradycje z nimi związane. Na zakończenie spotkania Pani dyrektor Czesława Pankiewicz złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
FOTO - ZS_Bircza_for_WWW TEXT - MU
HTML code - Admin
Podróżujemy z Klio 3 - Wycieczka do Rzeszowa

W dniu 18 grudnia uczniowie kl. IV "b" ponownie udali się na wycieczkę krajoznawczą. Tym razem celem zwiedzania była stolica województwa podkarpackiego. Najważniejsze obecnie miasto regionu zostało lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego i posiada ciekawą historię. Za kurtynę przeszłości uczniowie zajrzeli w podziemiach rynku, które na przestrzał ukazały losy miasta i ich mieszkańców od średniowiecza do XX wieku. Poza wędrówką w odległe czasy, uczestnicy wycieczki obejrzeli film "Dobry dinozaur", który w piękny sposób ukazał wartość przyjaźni i rodziny.
FOTO - GP TEXT - GP
HTML code - Admin
Apel poświęcony czytelnictwu

W dniu 15.12.2015 r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony książce i czytelnictwu. Uczniowie klas IV a i VI pod kierunkiem p. Małgorzaty Mazur - Włodek przypomnieli swoim kolegom, jak ważną rolę spełnia w ich życiu książka, jakie zalety płyną z czytania. W interesujący sposób przedstawili historię książki oraz wiele ciekawostek z nią związanych. Zaprezentowali także inscenizację, która przybliżyła uczniom, z jakich książek mogą korzystać w bibliotece i co one zawierają. Na zakończenie p. dyrektor Czesława Pankiewicz przypomniała, że księgozbiór naszej szkolnej biblioteki został niedawno wzbogacony o około 170 nowych pozycji i zachęciła do częstszego odwiedzania jej.
FOTO - NoFoTo TEXT - MMW
HTML code - Admin
Czytajmy dzieciom!

W naszej szkole w klasie 0b realizowany jest program "Czytajmy dzieciom - czytanie pobudza wyobraźnię". Jego głównym celem jest zachęcenie rodziców do czytania dzieciom oraz rozbudzenie w maluchach zamiłowania do książek. W ramach projektu do klasy zapraszani są rodzice, którzy dwa razy w tygodniu czytają książki, przenosząc tym samym swoje pociechy w niezwykły świat bajek, baśni i ciekawej literatury dla najmłodszych. W planie programu ujęto również m. in. czytelnicze spotkania z dziadkami, starszymi uczniami z naszej szkoły oraz zapraszanymi gośćmi –przedstawicielami organów współpracujących ze szkołą. Realizatorkami programu są panie Halina Kasprzyk i Małgorzata Mazur-Włodek
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MMW
HTML code - Admin
V Maraton Pisania Listów

W Zespole Szkół w Birczy działa Szkolna Grupa Amnesty International nr 150, która po raz piąty zorganizowała Maraton Pisania Listów w obronie Więźniów Sumienia z całego świata. Tym samym społeczność szkolna włączyła się w ogólnoświatową akcję w obronie praw człowieka. Finał akcji miał miejsce w piątek, 11 grudnia. W sumie udało się napisać 2270 listów. Mamy nadzieję, że ten niewielki wkład pracy i wysiłku niosący jednak wielki ciężar moralny, przyniesie rzeczywiste zmiany w życiu Bohaterów tegorocznego maratonu.
Opiekunami Szkolnej Grupy Amnesty International są: Anna Stój, Agnieszka Nachman i Grzegorz Piwowarczyk.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - GP
HTML code - Admin
I Konkurs Poetycki

Na początku grudnia w naszej szkole został ogłoszony po raz pierwszy Konkurs Poetycki na napisanie wiersza o Patronie Szkoły mjr. Henryku Dobrzańskim „Hubalu” i Jego Żołnierzach.
Jego celem było podniesienie wiedzy uczniów o Patronie, pobudzenie wrażliwości poetyckiej, wyłowienie talentów oraz promocja twórczości uczniów klas IV – VI naszej szkoły.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów, którzy mają lekkie pióro i potrafią pisać wiersze. Mamy świadomość, że nie wszyscy mają zdolności twórcze, dlatego tym bardziej cieszymy się, że wśród naszych uczniów znalazło się 9 osób, które napisały wiersze. Byli to:
- z klasy IV b – Martyna, Zuzia i Michał,
- z klasy V a –Izabella, Oliwia, Weronika, Arkadiusz i Michał,
- z klasy VI – Magda.
Wszystkie wiersze były bardzo ciekawe, oryginalne i zgodne z tematem, dlatego jury w składzie: p. Marta Kostka, p. Anna Dudek, p. Małgorzata Mazur – Włodek i p. Dorota Mazurek – organizator konkursu miało bardzo trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców.
Po burzliwych naradach postanowiono I miejsce przyznać Michałowi z klasy IV b – za wiersz pt. „Mój Hubal”, II miejsce – Izabelli z klasy V a za wiersz „Majorze Henryku Dobrzański…”, III miejsce – Zuzannie z klasy IV b – za wiersz pt. „Dzielny Hubal”.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz słodkie upominki, a laureaci nagrody książkowe. Nagrody i słodkości ufundowały panie Marta Kostka i Dorota Mazurek.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy laureatom zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów poetyckich.


Poniżej zamieszczamy wiersz, który zapewnił autorowi pierwsze miejsce w konkursie i życzymy przyjemnej lektury.

"Mój Hubal"

Był taki człowiek,
który potrafił zrobić wszystko dla Ojczyzny.
Był taki major,
którego kochali żołnierze.
Był taki bohater,
który umarł za moją wolność.
To właśnie major Henryk Dobrzański „Hubal”.
Był taki leśnik z Birczy,
który był Hubalczykiem.
To właśnie Tomasz Bobowski,
z którego jesteśmy dumni.
Jest taka szkoła,
która o Nich pamięta.
Są tacy uczniowie, .
co zapalają dla Nich świeczkę.
I oddają Im cześć.
Bircza pamięta o bohaterach.
FOTO - - TEXT - DM
HTML code - Admin
Hubalowa Wigilia 2015

W piątkowe przedpołudnie 11 grudnia 2015 roku uczniowie szkoły podstawowej i liceum zgromadzili się przed tablicą upamiętniającą nadanie imienia szkole. Dołączyliśmy tym samym do wielkiej Hubalowej Rodziny organizując po raz szósty szkolną Hubalową Wigilię. W uroczystości wziął udział, jak co roku, syn Hubalczyka Tomasza Bobowskiego – Pan Wojciech Bobowski. W tym roku naszym gościem był również pan Sławomir Kwoka – ułan Kawalerii Ochotniczej w Barwach 20 Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego. Po przywołaniu pamięci o Patronie szkoły, Jego żołnierzach i naszym Hubalczyku oraz po zapaleniu zniczy, zasłuchaliśmy się w słowa „Hubalowej legendy” –

„Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraj
Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj!”

Po chwili zadumy i refleksji nastąpił radosny moment ubierania choinki. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wieszali bombki, nawet na najwyższych gałązkach. Aby choinka była cała ubrana wyposażyliśmy się w tym roku w drabiny (aż dwie).
Kiedy choinka była już pięknie ubrana, uczniowie klas IV – VI udali się do stołówki na drugą część uroczystości – spotkanie z naszymi Gośćmi.
Pani Marta Kostka przypomniała historię Wigilii z 1939 roku, w której uczestniczył Major Henryk Dobrzański z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego w leśniczówce Bielawy. Zaprezentowała również zdjęcia z ostatniej Hubalowej Wigilii, która miała miejsce 4 grudnia 2015 r. w Bielawach i jest organizowana rokrocznie z wielkim rozmachem.
Następnie głos zabrał Pan Sławomir – ułan ochotnik, który przedstawił bardzo interesującą prelekcję na temat historii polskiej kawalerii oraz opowiedział o kręconej z Jego udziałem etiudzie filmowej o majorze Hubalu.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i skupieniem słuchali Jego słów oraz mieli do Gościa wiele pytań. Pan Kwoka przekazał naszej szkole cenny upominek – zdjęcie aktu urodzenia Majora Hubala.
Głos też zabrał Pan Wojciech Bobowski, który podkreślił znaczenie i ważność tej uroczystości. Ze wzruszeniem opowiedział o ostatniej wigilii i świętach Bożego Narodzenia, którą spędził ze swoim Ojcem jako siedmioletni chłopiec. Jak zwykle pod choinkę przyniósł wór słodyczy od św. Mikołaja.
W tej części uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursu poetyckiego o Majorze Hubalu oraz wręczenie dyplomów i nagród. Laureaci odczytali swoje wiersze. Szczególnie radosnej i świątecznej atmosfery dodał naszej uroczystości choinkowy wystrój stołówki oraz śpiewane przez wszystkich kolędy żołnierskie.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MK&DM
HTML code - Admin
Marsz na orientację

Idzie dobry święty, uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku.

Po raz pierwszy uczniowie LO, z inicjatywy ks. Bożydara Sztanka, uczestniczyli w zawodach turystycznych: „Marsz na orientację”, który odbył się 6 grudnia w Leżajsku. Zawody zorganizowane były przez Klub Turystyczny Przygoda przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie oraz SKKT XL przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Wzięli w nich uczniowie liceum z najlepszymi wynikami z edukacji wojskowej, aby promować naszą szkołę na arenie wojewódzkiej i podnosić swoje umiejętności. Opiekę nad uczniami sprawowali major Ryszard Cholewka i ks. Bożydar Sztank. W zawodach wystartowały dwie nasze drużyny i zajęły 7 i 16 miejsce na 20 drużyn. Marsz był zorganizowany na terenie otaczającym zalew „Floryda” w Leżajsku. Piękno przyrody i duch rywalizacji sprawiły, że konkurs sprawdzający umiejętność orientacji w terenie, stał się niezapomnianą przygodą. Wyjazd uczniów współfinansowała Rada Rodziców.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - BS
HTML code - Admin
Święty z niespodziankami

Idzie dobry święty, uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku.

4 grudnia naszą szkołę odwiedził święty Mikołaj. Co prawda nie było śniegu, a pogoda zapowiadała raczej wizytę wielkanocnego zająca, ale Mikołaj i tak przybył. Czekali na niego wszyscy uczniowie: od najmłodszych aż po tych najstarszych. Na szczęście Święty miał pomocników – gdyż sam nie dałby rady dostarczyć prezentów do wszystkich dzieci. Był to dzień pełen radości i uśmiechów, teraz już wszyscy oczekują upragnionych świąt Bożego Narodzenia.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - HP
HTML code - Admin
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę ...

1 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I – III, nauczycieli i rodziców z Panem Pawłem Decem – pracownikiem Nadleśnictwa Bircza.
Część artystyczną pt. „pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” przedstawiła klasa III b pod kierunkiem wychowawczyni p. Emilii Kubickiej. Ważnym przesłaniem przedstawienia było kształtowanie u dzieci opiekuńczej postawy i rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków ze względu na trudne warunki bytowania w czasie zimy.
Pan leśniczy przeprowadził pogadankę na temat dokarmiania ptaków i zwierząt w czasie zimy. Przekazał uczniom 3 karmniki i zachęcił ich do systematycznego dokarmiania ptaków.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - EK
HTML code - Admin
Uroczystości w Birczy

28 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w uroczystości zorganizowanej przez p. Wojciecha Bobowskiego- Przewodniczącego Rady Gminy Bircza oraz p. Grzegorza Gągolę – Wójta Gminy Bircza, Tego właśnie dnia przypadła 70 rocznica upamiętniająca obronę mieszkańców Birczy przed napadem UPA. Młodzież naszej szkoły ubrana w swoje piękne mundury stała się nieodłącznym elementem krajobrazu naszej małej ojczyzny a zatem nie mogło zabraknąć jej na tak ważnej uroczystości-uczniowie kl. 3 trzymali wartę przy pomniku oraz asystowali przy składaniu zniczy i kwiatów. Następnie wszyscy zebrani udali się do GOKSiT na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
FOTO - TEXT - AD
HTML code - GZ
Światowy Dzień Życzliwości

Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się ...
Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna.
Kiedy staniemy tak naprzeciw siebie,
Ty uśmiechnij się do mnie a ja do Ciebie.


Dzień 21 listopada to szczególna okazja, by zastanowić się czy jesteśmy wobec siebie życzliwi. Z czego składa się życzliwość? Wystarczy zsumować uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie. Na co dzień zapominamy o takich gestach. Goniąc za codziennymi sprawami, zdarza nam się zapomnieć o tak prostej czynności, jaką jest uśmiech, dobre słowo czy uczynek. Jako ludzie potrzebujemy ciepła i miłego gestu od innych osób. Słowem zwykłej, jakże ludzkiej życzliwości. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to też apel do tych, którzy na co dzień są życzliwi i uczynni, aby zarażali tym dobrem innych. Pozytywna energia, którą wypuścimy w świat do ludzi - wróci do nas ze zdwojoną mocą.
W naszej szkole Dzień Życzliwości był obchodzony po raz pierwszy. Z tej okazji uczniowie z klasy IV b pod kierunkiem Pani Doroty Mazurek zaprezentowali przedstawienie pt. „Grunt to dobre wychowanie”. Wesołe wierszyki wzmocniły miłą i radosną atmosferę tego dnia. Każdy, kto w tym dniu był w naszej szkole otrzymał znaczek – słoneczko z uśmiechniętą buźką. W szkole działała również poczta życzliwości - można było za jej pośrednictwem kogoś pozdrowić, pocieszyć lub przesłać jakieś miłe słowa.
To był bardzo miły dzień. Starajmy się częściej być dla siebie mili i życzliwi, a będzie więcej takich przyjemnych dni.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - HP
HTML code - Admin
11 listopada - akademia i ślubowanie klasy I LO

Aby uczcić tych, co złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny 12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia upamiętniająca Święto Niepodległości.
W dniu 11 listopada 1918 r. marzenia Polaków o wolności spełniły się – Polska odzyskała niepodległość. „Ta, co nie zginęła” wyrosła z krwi polskich żołnierzy, którym przez lata niewoli towarzyszyły pieśni patriotyczne, dlatego tez tę radosną rocznicę uczciliśmy w tym roku wspólnym śpiewaniem piosenek żołnierskich. Obecni na akademii goście otrzymali przygotowane przez uczniów śpiewniki i czynnie włączyli się do przygotowanego montażu słowno - muzycznego. Zaduma nad trudną drogą naszej Ojczyzny do niepodległości mieszała się z melodią „ Wojenki”, „Legionów” czy „Ułanów, malowanych dzieci”, której echa jeszcze długo rozbrzmiewały w naszych sercach i w naszej szkole. Akademię przygotowali: p. A. Dudek i p. G. Kwaśnicki, zaś dekorację p. A. Wilczek.
Tradycją w naszej szkole jest, iż w dniu obchodzenia rocznicy odzyskania niepodległości swoje ślubowanie składają uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Całą podniosłą uroczystość prowadził mjr Ryszard Cholewka, treść ślubowania odczytała p. por. Daria Mielczarska, a modlitwę wraz z błogosławieństwem odmówił ks. kpt. Grzegorz Bechta. Po zakończonym ślubowaniu uczniowie otrzymali życzenia i róże od wzruszonych i dumnych Rodziców. Życzenia naszym uczniom przekazał również p. mjr Rafał Kluz – p.o. dowódcy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Swoje słowo do dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców skierował Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – p. Wojciech Bobowski, pochwalił ideę utworzenia klasy o profilu wojskowym. Zachwycony zdolnościami naszej młodzieży złożył im najserdeczniejsze życzenia sukcesów w nauce, zadowolenia z bycia uczniem naszej szkoły oraz przypomniał, jak ważna jest godna postawa ucznia noszącego mundur.
Następnie młodzież z Rodzicami, zaproszonymi gośćmi i nauczycielami udała się na poczęstunek.
Swoją obecności, w tym ważnym dla naszej szkoły dniu, zaszczyciły nas także p. Anna Kozanecka - dyrektor GOKSiT oraz p. Krystyna Matusz – kierownik GOPS-u.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - AD
HTML code - Gabriel
Wycieczka do jednostki

W dniu 25 września 2015 roku , pierwsza klasa liceum wojskowego odwiedziła Jednostkę Wojskową w Przemyślu. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem samochodów bojowych, czołgów i quadów, a także z ich wyposażeniem. Każdy mógł wejść do środka i poczuć się jak prawdziwy żołnierz. Mogliśmy także zobaczyć różne rodzaje broni – od zwykłych karabinów maszynowych aż po granatniki przeciwpancerne. Na koniec wizyty zostaliśmy poczęstowani wojskową grochówką i ciepłą herbatą.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - RS
HTML code - Gabriel
Dzień Jabłka

W środę 28 października już po raz drugi odbył się w naszej szkole „Dzień Jabłka”. Głównym celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie uczniów do spożywania bogatych w witaminy i wartości odżywcze jabłek. Uczniowie spożywali jabłka w postaci tradycyjnej, mieli również okazję spróbować pysznego kompotu. Uczestnikom imprezy dopisywał dobry humor oraz apetyt na te wspaniałe owoce. Wszystkie klasy przygotowały plakaty i rymowanki zachęcające do jedzenia jabłek. Inicjatorem przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski. Cała akcja nie miałaby jednak szansy powodzenia gdyby nie pomoc życzliwych osób. Dzięki uprzejmości pana Mariana Szeligi, właściciela Gospodarstwa Sadowniczego w Żurawicy otrzymaliśmy kilka skrzynek pachnących i zdrowych jabłek. Bardzo dziękujemy. Podziękowania składamy szczególnie pani Marcie Kostce oraz wszystkim nauczycielom za pomoc w pozyskaniu jabłek. Tego dnia w całej szkole pachniało jabłkami, cynamonem i goździkami, a atmosfera była naprawdę „smakowita”.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - ANA
HTML code - Damian
Święto Zmarłych

1 listopada , jak co roku, obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, by uczcić pamięć osób, które odeszły. W tygodniu poprzedzającym to święto przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Eliza Jakóbiak i Izabella Wojdylak wraz z opiekunami Panią Honoratą Pinkowicz i Panią Agnieszką Nachman odwiedziły cmentarz parafialny, aby zapalić znicze, pomodlić się za dusze zmarłych nauczycieli z naszej szkoły oraz uczcić pamięć tych, którzy przez wiele lat oddawali się pracy z młodzieżą. Uczniowie zapalili również znicz na grobie Pana Tomasza Bobowskiego – naszego Hubalczyka oraz przy obelisku na wzgórzu "Chomińskie".
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - HP
HTML code - Damian
Wycieczka w Bieszczady

Nie ma miejsca piękniejszego Nie ma miejsca piękniejszego, niż Bieszczady, dlatego 30 października uczniowie klas 2 i 3 naszego liceum wybrali się na jednodniową wycieczkę. Wraz z nimi jechały: p. Ania Stój, p. Ania Dudek i ks. Bożydar Sztank. Ruszyliśmy ze Smerku do Chatki Puchatka i dalej Połoniną Wetlińską do Wetliny. To jeden z najpopularniejszych bieszczadzkich szlaków, z którego pięknie widać okoliczne pasma górskie. Pogoda dopisała i widoki były cudowne! Konary kolorowych, jesiennych drzew kąpały się w ciepłym słońcu gubiąc różnobarwne liście strącone przez nocny przymrozek. Połoniny, które przybrały intensywne złote, rude i brązowe barwy tworzyły piękniejsze pejzaże. Otoczeni tym pięknem przyrody nie czuliśmy zmęczenia i 5 godzin marszu minęło za szybko. Na zakończenie wyprawy nie mogło oczywiście zabraknąć ogniska i pieczonej kiełbaski, która po długiej wędrówce, smakowała wyśmienicie.
FOTO - NoFoTo TEXT - AD
HTML code - Gabriel
Dzień Nauczyciela

W dniu 13 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za ich trud i codzienną pracę. Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego usłyszeli wiele ciepłych słów od uczniów klasy III a, którzy wraz z panią Martą Ryznar przygotowali część artystyczną i słodkie muf inki dla wszystkich Pań. Uczniowie klasy IV a pod kierunkiem pani Małgorzaty Mazur Włodek przypomnieli historię powstania Święta Edukacji Narodowej oraz zaprezentowali humorystyczne scenki „z życia klasy”. Kasia i Sebastian przygotowani przez panią Juliettę Nawarę zatańczyli pięknego walca. Na zakończenie akademii dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły uczniowie złożyli życzenia i wręczyli laurki.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MMW
HTML code - Gabriel
"Podróżujemy z Klio 3.0" - pierwszy wyjazd

W obecnym roku szkolnym rozpoczęła się 3. edycja szkolnego projektu „Podróżujemy z Klio”. Jego celem jest poznawanie miejsc związanych z historią Polski, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. W dniu 14 października uczniowie kl. IV „b” udali się w podróż związaną ze średniowiecznymi dziejami Polski. Zwiedzili kopalnię soli w Bochni - najstarszą w Polsce oraz dawną stolicę Polski, krocząc szlakiem od Kościoła Mariackiego przez Podziemia Katedry Wawelskiej do Smoczej Jamy. Na koniec uczniowie mieli okazję rozwijać swoje umiejętności pływackie w Aquaparku.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - GP
HTML code - Gabriel
Sprzątanie Świata

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji "Sprzątanie świata". Cztery grupy pod opieką nauczycieli posprzątały teren ok. 4 ha oraz zlikwidowały 3 dzikie wysypiska śmieci. Akcja przebiegła bezpiecznie, na szczęście nie musieliśmy korzystać z apteczki przygotowanej przez pielęgniarkę szkolną p. Anię Świątek. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli posprzątany został park wokół szkoły, teren za szkołą w kierunku stawów, stary i nowy cmentarz oraz ich otoczenie. Niestety śmieci jest wciąż dużo. Pojawia się pytanie, kiedy nasze społeczeństwo dojrzeje do odpowiedzialności, a śmiecenie uznane będzie za zachowanie nie na miejscu. " Ku przyszłości" takie motto przyświecało tegorocznej akcji, oby ta przyszłość była czysta.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MD
HTML code - Gabriel
Rozgrywki Pucharu Orlika

Uczniowski Klub Sportowy Żaki przy Zespole Szkół w Birczy wystartował 7 października w wojewódzkich rozgrywkach Pucharu Orlika. W turnieju wzięły udział dwie grupy chłopców z Birczy - rocznik 2002-03 i 2004-05. Obie spisały się naprawdę świetnie i w skali wojewódzkiej udowodniły, że godnie reprezentują swoją miejscowość, szkołę oraz klub. Debiutujący na tego typu imprezie rocznik 2004-05 zajął 5/6 miejsce, nie ustępując szczególnie bardziej doświadczonym rywalom (nie przeprowadzono meczu o 5 miejsce). Jeszcze lepiej spisali się starsi uczniowie z Birczy. Stanęli oni na najniższym stopniu podium. Wprawdzie trzecie miejsce nie dało awansu do rozgrywek ogólnopolskich, lecz rezultaty budzą uznanie i wszystkim chłopcom należą się gratulacje. Brawa należą się również opiekunom obu grup - Dariuszowi Pankiewiczowi oraz Zbigniewowi Chaszczynowi. Powodzenia w kolejnych startach!
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - ZCH
HTML code - Gabriel
Pielgrzymka do Częstochowy - 2015


3 października uczniowie naszej szkoły uczęszczający do II i III klasy Liceum Ogólnokształcącego wyjechali na coroczną pielgrzykmę do Częstochowy. W pielgrzymce brało udział 28 osób wraz z nauczycielami i pod czujnym okiem ks. Bożydara.

FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - GZ
HTML code - Gabriel
Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 2015


30 września 2015 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. W głosowaniu udział wzięło 133 osoby, które wybierały przewodniczącego szkolnego SU oraz jego zastępcę. Komisja wyborcza w składzie: Magda Łazuka kl. III LO, Eliza Jakóbiak kl. I LO czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Honorata Pinkowicz oraz pani Agnieszka Nachman.
Przewodniczącą SU została Eliza Jakóbiak uczennica kl. I LO. Zastępcą przewodniczącego została Izabella Wojdylak uczennica kl.V a. Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Birczy.

FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - HP
HTML code - Gabriel
Spotkanie uczniów klas I - III z policjantem

W poniedziałek, 28 września uczniów klas I – III odwiedził policjant Pan Dariusz Majewski. Funkcjonariusz opowiadał dzieciom, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz o jakich przepisach drogowych trzeba wtedy pamiętać. Dzieci na pewno zapamiętają dobre rady gościa, które mówiły o:

 • prawidłowym przejściu przez jezdnię
 • niebezpieczeństwach grożących na drodze
 • wyposażeniu w ubiory i elementy odblaskowe
 • konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy
Dzieci dowiedziały się również, iż kierować samodzielnie rowerem po drodze publicznej mogą wówczas, gdy zdobędą kartę rowerową. Rozmowa z panem policjantem była dla dzieci dużą atrakcją, dlatego z ogromnym skupieniem chłonęły wszystkie informacje.
FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - IK
HTML code - Admin
Ogólnopolska Zbiórka Żywności "Podziel się posiłkiem"

Inicjatorem programu jest Firma Danone, a organizatorem Fundacja Polskich Banków Żywności. Partnerem tej akcji w Birczy zostały Delikatesy Centrum, a koordynatorem p. Agata Lalik Przewodnicząca RR. 25 września w Delikatesach w godzinach 9.00 – 18.00 wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego: Izabella Rusnak, Elwira Milczanowska, Natalia Chabko, Magdalena Kowalczyk, Katarzyna Mliczek, Agnieszka Sup, Aneta Leszczawska, Kamil Hess, Mateusz Procyk, Eliza Jakóbiak, Katarzyna Podgórska zachęcali kupujących tego dnia do podzielenia się zakupami.
W ramach akcji uczniowie zebrali 120 kg produktów spożywczych: soków, płatków, makaronu, przetworów owocowych, itp. Zgromadzona w ramach zbiórki żywność została przekazana potrzebującym dzieciom z naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim Klientom sklepu Delikatesy Centrum, którzy wzięli udział w akcji Podziel się Posiłkiem.
FOTO - ZS_Bircza_for_WEB TEXT - MK
HTML code - Admin
Odsłonięcie obelisku upamiętniającego bitwę pod Birczą

W dniu 18 września 2015 roku na wzgórzu „Chomińskie” odbyła się niezwykle ważna, patriotyczna uroczystość – odsłonięcie i poświęcenie obelisku, przywracająca pamięć o zapomnianej bitwie pod Birczą, która rozegrała się 12 września 1939 roku.
Wzięli w niej udział: Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy Karpackiego Ośrodka Straży Granicznej z Nowego Sącza, Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, Grupa Rekonstrukcyjna z Nowego Sącza, Poczet Sztandarowy Koła Kombatantów w Birczy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Wójt Gminy Bircza, Przewodniczący Rady Gminy w Birczy wraz z Radnymi, Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza z delegacją, przedstawiciel IPN-u w Rzeszowie, Członkowie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawiciele instytucji lokalnych, rodziny walczących i poległych żołnierzy, członkowie Stowarzyszenia Motocyklistów PATRIA, uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy gminy.
Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Bircza Pan Grzegorz Gągola. W podniosły nastrój wprowadziły zebranych uczennice liceum krótkim występem artystycznym. Następnie głos zabrała Pani Marta Kostka – koordynator projektu, która przedstawiła etapy jego realizacji.
Serdecznie podziękowała wszystkim osobom, które wsparły autorów projektu i pomogły w jego realizacji. Później nastąpił najważniejszy moment uroczystości – odsłonięcie i poświęcenie obelisku. Obelisk odsłonili: Pan Jacek Paluch z Nowego Sącza syn żołnierza walczącego w bitwie pod Birczą, Pan Wojciech Kostecki – członek fundacji i dyrektor Banku Zachodniego WBK w Przemyślu, Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, Pan Zbigniew Kopczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, Pan Eugeniusz Kos – wykonawca i współfundator projektu. Poświęcenia obelisku dokonali ks. kpt. Grzegorz Bechta – Kapelan Garnizonu Przemyśl oraz ks. Prałat Stanisław Kot – proboszcz parafii w Birczy.
Apel poległych odczytała Pani por. Daria Mielczarska, a salwę honorową oddali żołnierze 5 bsp.
Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod obeliskiem.
Ciekawym punktem uroczystości był wykład na temat zapomnianej bitwy, który wygłosił Pan dr Jerzy Kirszak – pracownik IPN-u z Wrocławia, wnuk Żołnierza walczącego pod Birczą. Głos zabrali również Pani ppłk Renata Obrzut, Pani Janina Mielnikiewicz, Pan Władysław Maciupa, Pan Wojciech Bobowski, Pan Jacek Paluch, Pan Jan Ruchała, Pan Artur Buczek i Pan Grzegorz Piwowarczyk.
Uroczystość została przygotowana przez członków Stowarzyszenia działającego przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość” w ramach projektu „Zapomniana bitwa”. Projekt napisali i zrealizowali Marta Kostka, Dorota Mazurek i Grzegorz Piwowarczyk.
Autorzy projektu składają serdeczne podziękowania za pomoc w jego realizacji:
- Panom Eugeniuszowi Kosowi i Franciszkowi Kostce za znaczące wsparcie i współfinansowanie projektu;
- Panu Zbigniewowi Kopczakowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa w Birczy za otwartość na naszą inicjatywę i wyrażenie poparcia dla projektu;
- Panom Wojciechowi Bobowskiemu i Jerzemu Góralewiczowi za wspieranie naszych działań; - Radzie Gminy Bircza za wyrażenie zgody na posadowienie obelisku na działce gminnej; - Panu Grzegorzowi Gągoli – wójtowi gminy za przychylność dla naszej inicjatywy; - Panom Mieczysławowi Piwowarczykowi, Mariuszowi Dorociakowi, Łukaszowi Żydownikowi, Rafałowi Sławińskiemu, Mariuszowi Sławińskiemu, ks. Bożydarowi Sztank, za nieodpłatne wykonanie różnorodnych prac na rzecz projektu. Za zaangażowanie się w organizację uroczystości na wzgórzu „Chomińskie” składamy serdeczne podziękowania: Panu Grzegorzowi Gągoli – Wójtowi Gminy Bircza, Panu pułkownikowi Józefowi Mroczce, Pani Barbarze Brem – Kowalik, Panu Andrzejowi Atamańczukowi i strażakom, Panu Bogdanowi Góralewiczowi, Panu Mariuszowi Sławińskiemu, pracownikom Urzędu Gminy w Birczy, Panu Marianowi Pempusiowi, Panu Michałowi Ostafińskiemu, Panu Kazimierzowi Capowi, Panu Janowi Brodzickiemu. Za wsparcie finansowe naszej uroczystości serdecznie dziękujemy Panom Eugeniuszowi Kosowi, Franciszkowi Kostce, Wojciechowi Bobowskiemu i Arturowi Buczkowi.

Stawiając ten obelisk w miejscu walk przywróciliśmy należną pamięć Żołnierzom walczącym 12 września 1939 roku w bitwie pod Birczą. Dla uczniów naszej szkoły będzie to miejsce żywych lekcji historii.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - DM GP MK
HTML code - Damian GFX - Gabriel


76. rocznica Wojny Obronnej Polski

W dniu 13 września delegacja nauczycieli i uczniów wraz z Pocztem Sztandarowym naszej szkoły wzięła udział w corocznych obchodach upamiętniających walki Kampanii Wrześniowej.
Uroczystość odbyła się w Borownicy, w miejscu walk żołnierzy 17 Pułku Piechoty z żołnierzami 2 Dywizji Strzelców Górskich stoczonych w dniu 12 września 1939 roku.
FOTO - GOKiST TEXT - GP
HTML code - Damian
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016

We wtorek 1 września 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Birczy uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2015/2016. Dzień ten rozpoczął się uroczystą Mszą św., która odprawiona została w kościele parafialnym w Birczy. Następnie wszyscy udali się do hali sportowo - widowiskowej, gdzie rozpoczął się uroczysty apel. Uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią przygotowali krótki program, w którym przypomnieli wydarzenia sprzed 76 lat i uczcili pamięć bohaterów II wojny światowej.
Pani Dyrektor Czesława Pankiewicz powitała serdecznie wszystkich przybyłych, szczególne słowa kierując do uczniów klas pierwszych. Następnie głos zabrała pani Jadwiga Haber- Słowińska - Sekretarz Gminy Bircza, która w imieniu Wójta i własnym życzyła uczniom uzyskiwania bardzo dobrych wyników w nauce, a nauczycielom sukcesów zawodowych. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami. Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, dający szansę na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - ANA
HTML code - Admin
Galeria - wersja bez FLASH