AktualnościUmieszczane tu informacje dotyczą roku szkolnego 2014/2015

Informacje o wydarzeniach z ubiegłych lat znajdują się w dziale "archiwum"


Wizyta uczestników radu motocyklowego

W dniu 27 czerwca 2015 r. (sobota) naszą szkołę odwiedziło ok. 100 motocyklistów – uczestników Rajdu śladami 24. Dywizji Piechoty płk. B. Krzyżanowskiego. Organizatorem rajdu był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Rajd miał na celu przede wszystkim przypomnienie szlaku bojowego 24 Dywizji Piechoty w kampanii wrześniowej. Dywizja ta brała udział również w bitwie pod Birczą 12 września 1939 roku, stąd obecność uczestników rajdu w naszej szkole na wystawie poświęconej tejże bitwie. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie i żywe dyskusje, co widać na załączonych zdjęciach. Uczestników rajdu w naszej szkole przyjęły p. Marta Kostka i p. Dorota Mazurek.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MK & DM
HTML code - Admin


Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

26 czerwca 2015 na hali sportowej w Birczy miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Akademię rozpoczęła pani dyrektor Czesława Pankiewicz, która powitała wszystkich zgromadzonych i oddała głos uczniom klasy IV b, którzy przedstawili część artystyczną. Uczniowie w humorystyczny sposób podsumowali całoroczną pracę w szkole oraz przypomnieli zasady bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.
Następnie pani dyrektor podsumowała kończący się rok szkolny, pogratulowała sukcesów uczniom biorącym udział w różnych konkursach – gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz wręczyła świadectwa i nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Wyróżniła akcje organizowane w naszej szkole, m.in. zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury, pochwaliła pracę SU, opiekuna pocztu sztandarowego i podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania szkoły środowisku.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego już po raz drugi odbył się szkolny konkurs „Mistrz Frekwencji”. W bieżącym roku szkolnym ani jednego dnia nauki nie opuściło aż 3 uczniów: Natalia z kl. V oraz Ola I Karolina z kl. IV b. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez zastępcę dyrektora szkoły – p. Martę Kostkę i opiekuna SU – p. Agnieszkę Nachman. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Wojciech Bobowski, który podziękował uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę oraz tradycyjnie już wręczył uczniom szkoły podstawowej, ufundowane przez siebie, nagrody za najwyższą średnią w szkole, po raz drugi te nagrody trafiły do Magdy i Jagody z klasy V. Na zakończenie uroczystości Sekretarz Gminy Bircza Pani Jadwiga Haber – Słowińska, odczytała list do uczniów i nauczycieli od Wójta Gminy Bircza Pana Grzegorza Gągoli. Zaproszeni goście oraz pani dyrektor życzyli uczniom udanego i bezpiecznego wypoczynku.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MD
HTML code - Admin


I Szkolny Rajd "Śladami bitwy birczańskiej"

W ramach działań projektu „Zapomniana bitwa” realizowanego przez Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość” odbył się w czerwcu 2015 r. I Szkolny Rajd „Śladami bitwy birczańskiej”. Udział w rajdzie wzięli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas wojskowych szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół w Birczy. Trasa rajdu wynosiła 10 km i przebiegała przez linię frontu polsko - niemieckiej bitwy pod Birczą stoczonej 12 września 1939 roku. Uczestnikom rajdu towarzyszyły wspomnienia o polskich żołnierzach bohatersko walczących na birczańskich wzgórzach, piękne widoki, uśmiech oraz śpiew na ustach.
Mamy nadzieję, że rajd stanie się cykliczną imprezą organizowaną przez szkołę, a przez to rozwijane będą wśród uczniów postawy patriotyczne i obywatelskie oraz propagowane aktywne formy spędzanie wolnego czasu.
FOTO - GP TEXT - GP
HTML code - Admin


Święto Patrona Szkoły - 2015

W dniu 18 czerwca 2015 r. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” obchodziła Święto Patrona. Na uroczystości obecni byli Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Wojciech Bobowski, Sekretarz Gminy Pani Jadwiga Haber – Słowińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Lalik oraz Pani Aneta Sołtys.
W tym roku święto to miało formę uroczystego apelu. Uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia Majora. „Hubalowa legenda” wprowadziła wszystkich w podniosły nastrój, na tle którego ks. Bożydar Sztank odczytał Apel Poległych, wspominając Hubalczyków, a szczególnie majora Henryka Dobrzańskiego i Tomasza Bobowskiego „Budziwoja”. Apel pamięci poruszył wszystkich zebranych i jeszcze długo po uroczystości niósł się echem po okolicy. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową i zapalili znicze. Pan Zbigniew Chaszczyn podsumował całoroczny konkurs o Puchar Patrona Szkoły i ogłosił wyniki w poszczególnych konkurencjach. Sportsmenką Szkoły została Aleksandra Stadnik, a Sportowcem Szkoły Mateusz Kończyk. Najlepszą Sportową Klasą została klasa VI b. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Wojciech Bobowski, który podkreślił rangę tej uroczystości w kształtowaniu patriotycznych postaw wśród uczniów oraz wyraził swoje zadowolenie z faktu, że co roku uczestniczy w Święcie Patrona Szkoły.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MK & DM
HTML code - Admin


Nasze Stowarzyszenie

Od maja 2014 roku działa Stowarzyszenie "Tworzymy lepszą przyszłość", które wspomaga Zespół Szkół w Birczy na polu edukacyjnym. W ciągu trzynastu miesięcy funkcjonowania Stowarzyszenia udało się zdobyć dwa granty finansowe na projekty: "Zapomniana bitwa" oraz "Zdrowo na sportowo!". Poza tym Stowarzyszenie wsparło zorganizowanie konkursu matematycznego w klasach I-III szkoły podstawowej, realizację programu "Młody Obywatel w klasach szkoły ponadgimnazjalnej oraz odnowiło kącik wystawowy o trudnych relacjach polsko-ukraińskich "Tylko przez pamięć możemy się uczyć ... " znajdujący się w budynku Zespołu Szkół w Birczy.
GFX - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - GP
HTML code - Admin


Egzamin CISCO ITE 5.0

12 czerwca w ramach działającej przy Zespole Szkół w Birczy Akademii Lokalnej CISCO odbył się egzamin kończący IV edycję kursu "IT Essentials - PC Hardware and Software". W tym roku po raz pierwszy kurs realizowany był w wersji 5.0 - obejmującej zmiany, jakie zaszły w sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu w ostatnich latach.
Do egzaminu przystąpiło 10 uczestników kursu, którzy wcześniej pomyślnie zaliczyli egzaminy cząskowe i ćwiczenia laboratoryjne. 75 minutowy egzamin okazał się (w opinii osób zdających) stosunkowo trudny, tym niemniej wszystkim udało się przekroczyć próg zdawalności i zaliczyć kurs. Gratulujemy absolwentom, zaś w przyszłym roku zapraszamy na II edycję kursu "CCNA Discovery I - sieci dla domu i małych przedsiębiorstw"
FOTO - NoFoTo TEXT - CISCO
HTML code - Admin


"Losy Bliskich i losy Dalekich ... "

Ola – uczennica kl. VI a – została laureatką etapu wojewódzkiego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”. Konkurs polegał na napisaniu pracy opisującej dzieje osoby lub osób na tle najnowszej historii Polski. Ola opisała losy swojej cioci Teofili między innymi w kontekście bitwy pod Birczą z 12 września 1939 roku oraz konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 40 – tych XX wieku.

FOTO - --- TEXT - GP
HTML code - Admin


Podróżujemy z Klio 2

Uczniowie klasy VIa ponownie w podróży! Tym razem z uczniami klasy piątej. Wspólna wycieczka na Słowację przyniosła wiele wrażeń i wspomnień. W trakcie dwudniowego wyjazdu edukacyjnego (1-2 czerwca) na Słowację jego uczestnicy mogli poznać kraj naszych południowych sąsiadów. Nie obyło się bez polskich akcentów. Wizyta w pięknym Bardejowie oraz na Spiszu nieodłącznie nasuwała skojarzenia z historią Polski. Bardejów przez wieki związany był z polskim handle, a przez to objęty ochroną polskich królów. Natomiast Spisz to najbliższy Polsce pod względem językowymi i kulturowym obszar państwa słowackiego będący przez ponad trzy stulecia w granicach naszego państwa.
Uczniów zachwyciła przede wszystkim przyroda Słowacji. Piękne góry, jaskinie i gorące wody termalne. Eksploracja lodowej jaskini oraz wspinaczka wzdłuż górskiego wodospadu ukazała prawdziwy Słowacki Raj.
FOTO - GP TEXT - GP
HTML code - Admin


Zajęcia z etnografii

Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w lekcjach z etnografii przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. Zajęcia były prowadzone przez panią Ewę Ozibko. Celem zajęć było przybliżenie uczniom – często już zapomnianych – zajęć domowych i gospodarskich wykonywanych przez ich babcie i dziadków
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - --
HTML code - Aneta


Projekt „Zdrowo na sportowo!”

Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” zostało laureatem programu grantowego „Działaj lokalnie” organizowanego przez Fundację Bieszczadzką , Polsko-Amerykańską Funadcję Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Uhonorowany projekt „Zdrowo na sportowo!” ma na celu popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnej i zdrowej formy spędzania wolnego czasu. W ramach działań zaplanowano m.in. wybudowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Rudawka. Koordynatorką projektu jest Pani Halina Kasprzyk. Aktywnie w realizację projektu włączył się również sołtys Rudawki Pan Jakub Kasprzyk.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - --
HTML code - Aneta


Młodzi Obywatele pamiętają o 75 - tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Uczniowie koła historycznego szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół w Birczy uczestniczyli w programie edukacyjnym Młody Obywatel, którego organizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu uczniowie zrealizowali projekt „Pamiętamy! 1940 rok …Katyń, Charków, Miednoje…”.

Założeniem programu było wejście młodych ludzi w przestrzeń publiczną, a celem projektu przywrócenie społeczności lokalnej pamięci o osobach - mniej lub bardziej związanych z Birczą - zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

W czasie realizacji projektu uczniowie przygotowali baner przedstawiający twarze i nazwiska zamordowanych polskich oficerów, a następnie umieścili go na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. Poza tym przygotowali plakaty, które przedstawiały zdjęcia i notki biograficzne polskich oficerów i przygotowali w budynku GOK-u wystawę dostępną dla wszystkich mieszkańców gminy Bircza oraz przyjezdnych. Uroczyste zaprezentowanie działań uczniów i zaproszenie na wystawę odbyło się podczas gminnych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Partnerami szkoły w realizacji projektu byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystki w Birczy, Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - GP
HTML code - Admin


"Ortograficzne święto"

Tylu uczniów klas trzecich, z tylu szkół podstawowych powiatu przemyskiego nasza szkoła jeszcze nie gościła. 13 maja 2015 roku odbył się II etap XIII „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego pana Jana Pączka. Uczestniczyło w nim 43 uczniów ze Szkół Podstawowych z Żurawicy, Wyszatyc, Ujkowic, Torek, Stubna, Rybotycz, Olszan, Orzechowiec, Ostrowa, Nizin, Medyki, Lipy, Leszczawy Dolnej, Krasiczyna, Huwnik, Hureczka, Drohobyczki, Dubiecka, Birczy oraz ze Szkół Podstawowych w Przemyślu nr 4,5,11, 15, 16 i muzycznej. Uczniom towarzyszyli nauczyciele i rodzice, a niektórym nawet dziadkowie.

Naszą szkołę na tym etapie reprezentował Dawid Buczek z klasy III b. Uczniowie podzieleni na 3 grupy pisali bardzo trudne dyktando i rozwiązywali test ortograficzny, który wymagał od nich doskonałej znajomości reguł ortograficznych, ale także rozumienia trudnych wyrazów. Na zakończenie konkursu uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Starostwo Powiatowe i słodki upominek od Rady Rodziców ZS w Birczy.

Opiekunowie w czasie oczekiwania na swoich podopiecznych zostali ugoszczeni kawą i ciastkiem przez organizatora II etapu „Spotkań Ortograficznych” p. Martę Kostkę. Dwunastoosobowa komisja, w której uczestniczyli również nauczyciele naszej szkoły: p. Marta Kostka, p. Halina Kasprzyk, p. Dorota Mazurek,p. Marta Ryznar, p. Maria Ulanowska, po 3 godzinach wytężonej pracy zakwalifikowała 20 uczniów do finału. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział w II etapie XIII „Spotkań Ortograficznych”.
FOTO - MK TEXT - MK
HTML code - Admin


Otwarcie wystawy "Zapomniana bitwa"

W dniu 6 maja w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość – otwarcie wystawy pt. „Zapomniana bitwa” w ramach projektu pod tym samym tytułem.

W ramach działalności Stowarzyszenia działającego przy Zespole Szkół w Birczy "Tworzymy lepszą przyszłość" – p. Grzegorz Piwowarczyk, p. Marta Kostka i p. Dorota Mazurek napisali projekt w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Otrzymaliśmy grant na wykonanie wystawy i obelisku upamiętniającego żołnierzy walczących i poległych w bitwie pod Birczą w dniu 12 września 1939 roku.

Wystawa składa się z 7 tablic: - pierwsza to tablica informacyjna o projekcie, tablice 2,3 i 6 opisują bitwę , tablica 4 to kartki z kroniki parafialnej, w bardzo ciekawy sposób opisujące tamto wydarzenie oraz wspomnienia żołnierzy walczących w tej bitwie. Na 5 tablicy zaprezentowane są m.in. zdjęcia, losy niektórych dowódców i żołnierzy uczestniczących w tej bitwie. Tablica 7 to wspomnienia świadków tamtych wydarzeń p. Teofili Pasławskiej, Kazimiery Jabłeckiej, Heleny Wilguckiej, Krystyny Dudy, p. Bronisława Buczka, Józefa Fedków, Władysława Geruli, Jana Mazura.

W nastrój uroczystości wszystkich zebranych wprowadziły uczennice liceum - Agata recytując wiersz patriotyczny oraz Magda, Gabrysia i Kasia, które zaśpiewały piosenkę. Pani Dyrektor szkoły powitała licznie zebranych zaproszonych gości – swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, Ksiądz prałat Stanisław Kot, Ksiądz kap. Grzegorz Bechta, por. Daria Mielczarska, Pan Zbigniew Kopczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, przedstawiciele zakładów pracy z Birczy, dyrektorzy szkół, nauczyciele emeryci.

Na naszą uroczystość przyjechał z Nowego Sącza Pan Jacek Paluch – syn porucznika Jana Palucha walczącego w bitwie pod Birczą. Na otwarcie wystawy przybyli również mieszkańcy naszej Gminy – świadkowie tamtych, tragicznych wydarzeń.

Miło nam było również gościć uczniów z klasy III a z Gimnazjum w Birczy, którzy z zainteresowaniem obejrzeli naszą wystawę.

Historię związaną z powstaniem projektu i wystawy krótko przybliżyła zebranym Pani Marta Kostka – zastępca dyrektora szkoły i koordynator projektu. Następnie głos zabrał pracownik IPN – u w Rzeszowie Pan Artur Brożyniak, który przybliżył nam historyczną wiedzę na temat tej bitwy oraz Pan Jacek Paluch – syn porucznika Jana Palucha – dowódcy zwiadu I pułku Strzelców Podhalańskich – walczącego 12 września w tych okolicach. Głos zabrał również pan Artur Buczek który wspomniał swojego Dziadka – Jana Buczka biorącego udział w boju pod Birczą.

Na zakończenie uroczystości dziewczynki z liceum zaśpiewały pięknie „Biały Krzyż”.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - DM & MK
HTML code - Admin


Akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 4 maja 2015 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Czesława Pankiewicz, która opowiedziała o historii tego święta.
Po wystąpieniu Pani Dyrektor uczniowie klasy IV a zaprosili zebranych na krótką słowno – muzyczną lekcję historii, którą przygotowali pod kierownictwem wychowawczyni p. Władysławy Grędy. Jak co roku, uczniowie w ten sposób upamiętnili to ważne święto. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali hymn szkoły.
FOTO - - TEXT - WG
HTML code - Admin


VII edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim "Hubalu"

W dniu 30 kwietnia odbył się po raz siódmy finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim "Hubalu". W tym roku konkurs miał formę pisemną. Uczniowie pisali test z wiedzy o życiu Patrona w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I – III i IV – VI. Komisja w składzie p. Marta Kostka, p. Dorota Mazurek, p. Marcelina Zabilska i p. Grzegorz Piwowarczyk po sprawdzeniu 21 prac konkursowych przyznali następujące miejsca: - w kategorii klas I – III: I miejsce zajęła – Aleksandra Ponieważ – uczennica klasy I a, II miejsce Angelika Owsięga również z kl. I a oraz Filip Sabat z klasy I b, III miejsce zajął Jan Słowiński z klasy III b. W kategorii klas IV – VI: I miejsce zdobyła Jagoda Wałecka, II miejsce zajęła Aleksandra Stasiowska – obie są uczennicami klasy V, III miejsce zajęli Izabella Wojdylak z klasy IV a oraz Dawid Wilgucki z klasy VI b. Konkurs merytorycznie przygotował Pan Grzegorz Piwowarczyk, a dyplomy Pani Dorota Mazurek. W podsumowaniu konkursu uczestniczył Pan Wojciech Bobowski, który podkreślił jego znaczenie oraz fakt, że poprzez udział w tymże konkursie uczniowie rozwijają i pielęgnują postawy patriotyczne. Pogratulował również uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy o Patronie szkoły, a także podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz słodką niespodziankę ufundowaną przez p. Martę i p. Dorotę. Niezwykle ciekawe i cenne nagrody książkowe laureatom, jak co roku, zakupił i wręczył Pan Wojciech Bobowski, który od początku trwania konkursu jest sponsorem nagród. Na zakończenie konkursu uczniowie zapalili znicze, a Pan Wojciech Bobowski wraz z Panią Martą Kostką złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona Szkoły z okazji rocznicy Jego śmierci.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - DM & MK
HTML code - Aneta


"Dzień Ziemi"

W dniu 27 kwietnia 2015 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi, którą przygotowali uczniowie klasy II b pod kierunkiem wychowawczyni Emilii Kubickiej. Uczniowie przedstawili program artystyczny pt. „Jak rozweselić Ziemię”, w którym pokazali jak ważną rzeczą w życiu każdego człowieka jest poczucie przynależności do środowiska i odpowiedzialności za jego stan. Przedstawienie podkreśliło wielką wagę troski o środowisko (segregacja odpadów, czystość powietrza i wód, oszczędzanie energii i wody).
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - EK
HTML code - Aneta


"XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNY „Mistrz Ortografii” "

W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbył się w naszej szkole XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNY „Mistrz Ortografii” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Birczy Pana Grzegorza Gągoli. Konkurs zorganizowała p. Marta Kostka. Na dyktandzie ortograficznym i rozwiązywaniu testów gramatycznych łamali sobie pióra uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Lipy, Leszczawy Dolnej i Birczy. W tym roku w konkursie udział wzięło tylko 9 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. Danuta Wojdylak, p. Dorota Mazurek i p. Halina Kasprzyk przyznała I miejsce i tytuł ,,Mistrza Ortografii” Ilonie Kołcz uczennicy z Leszczawy Dolnej, II miejsce zajęła Kamila Taras z Lipy, III miejsce zajął uczeń naszej szkoły Dawid Buczek, przygotowany do konkursu przez p. Elżbietę Droździak. W czasie oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie spędzili czas na zabawach integracyjnych pod opieką p. Marceliny Zabilskiej. Każdy uczestnik za udział w konkursie otrzymał dyplom i ciekawą lekturę ufundowane przez p. Martę Kostkę, która również zadbała o poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane osobiście przez Wójta Gminy Bircza – Pana Grzegorza Gągolę. Pan Wójt uczestniczył także w podsumowaniu konkursu, co było zaszczytem dla organizatora i uczniów. Wspomniał, że jako uczeń Szkoły Podstawowej w Birczy brał udział w tymże konkursie. W ciepłych słowach pochwalił ideę konkursu i podkreślił jego znaczenie w podnoszeniu poprawności ortograficznej wśród najmłodszych uczniów.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MK&DM
HTML code - Aneta


" Konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl""

W marcu 2015 r. obchodziliśmy setną rocznicę upadku Twierdzy Przemyśl. W tym samym czasie odbył się XIV konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl”, którego głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnych eliminacji i ustnego finału. Po raz drugi z rzędu uczeń naszej szkoły wrócił z konkursu z tarczą. Laur trzeciego miejsca zdobyła Ola z klasy piątej. Gratulujemy!
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - GP
HTML code - Aneta


"Gminny Konkurs Matematyczny "

W dniu 24 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III, który zorganizowała p. Marta Ryznar. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształcenie logicznego myślenia, wyrabianie pracowitości i wytrwałości uczniów. W konkursie brało udział 16 uczniów ze szkół podstawowych w Sufczynie, Lipie, Leszczawie Dolnej, Kuźminie i Birczy. I miejsce zajął uczeń naszej szkoły – Dawid Buczek, II miejsce zdobyła Izabela Brodzicka z SP w Lipie, III miejsce ex eqo zajęły Katarzyna Brzeżawska z SP w Kuźminie i Kamila Taras z SP w Lipie. Dawid, Izabela i Kasia będą reprezentować naszą Gminę w konkursie powiatowym w Przemyślu. Laureaci otrzymali nagrody – gry dydaktyczne ufundowane przez Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość”, a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie powiatowym.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MR
HTML code - Aneta


"Dzień Wody" - warsztaty

W dniu 12 marca uczniowie klas I – IV uczestniczyli w VI Warsztatach Szkolnych zorganizowanych w związku z obchodami "Dnia Wody" w Przemyślu. Zostały one zorganizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Krakowie i Przemyślu przy współpracy z Arboretum w Bolestraszycach. Tematem warsztatów dla uczniów kl. I – III było "Znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka", uczniowie klas IV mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na temat "Zanieczyszczanie wód i ich oczyszczanie".
Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że woda jest niezbędna do życia; poznanie sposobów na zmniejszenie zużycia wody w codziennych czynnościach; pomoc w zrozumieniu tego, że zasoby wodne na całym świecie są ograniczone oraz poznanie roli oczyszczalni ścieków. Uczniowie brali czynny udział w zajęciach, wypowiadali się na temat zastosowania wody, jej oszczędzania i korzyści związanych z jej znaczeniem. Burza mózgów powstała w efekcie żywej dyskusji pokazała, że ekologiczna świadomość uczniów naszej szkoły jest na bardzo wysokim poziomie.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - HK
HTML code - Admin


Odnowiony kącik wystawowy

Staraniem Stowarzyszenia "Tworzymy lepszą przyszłość" odnowiono kącik wystawowy "Tylko przez pamięć możemy się uczyć...", poświęcony trudnym relacjom polsko-ukraińskim w okresie walk z UPA..
FOTO - GP TEXT - GP
HTML code - Admin


"Dzień Krawata"

Kolejny „szalony dzień” w naszej szkole był Dniem Krawata. We wtorek 10 marca uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły „pod krawatem”. W ten sposób świętowaliśmy Dzień Mężczyzny. Wszyscy wyglądali elegancko i uroczyście, a przy tym odrobinę zabawnie. Pomysłodawcą akcji był Samorząd Uczniowski.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - SU
HTML code - AnetA


"Być kobietą, być kobietą..."

8 marca 2015r. w Zespole Szkół w Birczy odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy I Liceum, a także kilku uczniów z klasy II . Pomysłodawczynią przedstawienia była pani Anna Stój, która włożyła bardzo dużo trudu, aby całość wspaniale przygotować. W tym roku akademia odbyła się humorystycznie. Uczniowie zaprezentowali kabaret, w którym przedstawili scenkę męża, który patrzy na siebie z dystansu, pokaz mody dla pań uczących w przedszkolu, a także w szkole średniej. Również uczniowie przygotowali taniec, dla wszystkich kobiet układając sami choreografię. Na koniec odśpiewaliśmy "Sto lat !!” wszystkim Paniom, które uczą w naszej szkole a także są z nią powiązane. Nasze panie od uczniów dostały kwiatka, który symbolizuje pamięć o nich.


FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - AL
HTML code - AnetA


"Kopciuszek" - przestawienie w języku niemieckim

W dniu 19 lutego w naszej szkole odbyło się przedstawienie w języku niemieckim, w którym udział wzięła klasa szósta. Aktorów przygotowała pani Agnieszka Nachman. Uczniowie przedstawili "Kopciuszka". Piękne stroje aktorów sprawiły widzom dodatkową niespodziankę i podkreśliły atmosferę przedstawienia. Przedstawienie bardzo się podobało, wszyscy byli zdziwieni, że można tak miło spędzić czas na oglądaniu bajki przedstawionej w obcym języku. Na koniec aktorzy zostali obdarzeni gromkimi brawami.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - redakcja_AL
HTML code - AnetA


"Podróżujemy z Klio 2" - Wycieczka do Przemyśla

W dniu 3 lutego uczniowie kl. VI "a" ponownie udali się do Przemyśla. Opiekunem wycieczki był pan Grzegorz Piwowarczyk. W pradawnym mieście nad Sanem odwiedzili Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, gdzie poznali znajdujące się tam ekspozycje oraz wzięli udział w warsztatach muzealnych. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Podziemia Katedry Przemyskiej. Chwilą relaksu dla uczniów był seans filmowy w Szkolnej Filmotece I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.
FOTO - GP TEXT - GP
HTML code - AnetA


Dzień "w kratkę..."

Piątek 30 stycznia w ramach akcji zainicjowanej przez Samorząd Uczniowski był „Dniem w kratkę”. Uczniowie i nauczyciele starali się strojem dostosować do tego dnia. Na ile się to udało zobaczcie na zdjęciach w galerii ... .
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - AgNa
HTML code - Admin


Bal karnawałowy klas IV - VI

W czwartek 29 stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy dla uczniów klas IV-VI. Organizatorem zabawy był Samorząd Uczniowski. Uczniowie wystąpili w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach. Na parkiecie pojawili się: piraci, wróżki, księżniczki, czarownice, kowboje, Czerwony Kapturek, diabeł, rycerze i inne kolorowe postacie. Pośród laserów, kolorowych świateł i sztucznego dymu, wszyscy uczestnicy balu bawili się wspaniale. Prezenter muzyczny DJ zadbał o oprawę muzyczną serwując najnowsze hity. Choć wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko i nastąpiła chwila zakończenia karnawału. Uczniowie z żalem opuszczali salę balową. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku dla dzieci i uczniom Liceum Wojskowego za piękne przybranie sali balowej dla swoich młodszych kolegów.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - ---
HTML code - Admin


Jasełka przygotowane przez najmłodszych

W dniu 19 grudnia uczniowie klasy II a i III b wraz z wychowawczyniami panią Martą Ryznar i panią Elżbietą Droździak przygotowali bożonarodzeniowe jasełka dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca na nocleg, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy i złożyli Dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była kolędami, pastorałkami oraz tańcem Gwiazdeczek. Puentą biblijnej historii stały się słowa piosenki, które zna każdy z nas: „Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,/ Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory,(...).”

Na zakończenie zgromadzeni uczniowie wysłuchali świątecznych życzeń Pani dyrektor Czesławy Pankiewicz i w świątecznych nastrojach rozeszli się do swoich domów.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MaR
HTML code - Admin


Hubalowa Wigilia 2014

W dniu 12 grudnia 2014 r. w naszej szkole już po raz piąty obchodziliśmy Hubalową Wigilię. W tej ważnej dla szkoły uroczystości udział wziął, jak co roku, Pan Wojciech Bobowski – syn Hubalczyka Tomasza Bobowskiego. W pierwszej części uroczystości przed obeliskiem Patrona odśpiewaliśmy hymn szkoły, oddaliśmy hołd majorowi Hubalowi i jego żołnierzom oraz zapaliliśmy znicze. Zgodnie z tradycją Hubalowej Wigilii Nasz Gość, pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie wspólnie ubrali choinkę.
W drugiej części spotkania wspominaliśmy Wigilię w leśniczówce Bielawy, w której uczestniczył Major Hubal wraz z żołnierzami. Obejrzeliśmy fragment filmu „Hubal” w reżyserii Bohdana Poręby dotyczący tego wydarzenia. Nadrzędnym tematem tej części spotkania było jednak przywołanie pamięci o Tomaszu Bobowskim – Naszym Hubalczyku, leśniku z zamiłowania i wykształcenia, żołnierzu Armii Krajowej, Kresowianinie z pochodzenia, Birczaninie z wyboru , człowieku niezłomnym. Uczniowie odczytali przygotowaną przez panią Martę Kostkę i córkę Tomasza Bobowskiego – Marię Barbarę Leszczyńską notatkę biograficzną, którą swoimi wspomnieniami uzupełnił Pan Wojciech Bobowski.
Nasz Gość ze wzruszeniem przywoływał zapamiętane obrazy chwil spędzonych wspólnie z ojcem, wszak miał tylko siedem lat, gdy Jego Ojciec zmarł. Te wspomnienia bardzo poruszyły i zaciekawiły uczniów. Dopełnieniem spotkania były pamiątki po Ojcu, zwłaszcza szabla, którą Tomasz Bobowski walczył jako żołnierz Hubala.
Na zakończenie spotkania Pan Wojciech Bobowski złożył wszystkim życzenia świąteczne i obdarował uczniów słodyczami. My również mieliśmy dla Niego prezent pod choinką.
FOTO - ZS_Bircza_For_WEB TEXT - MK&DM
HTML code - Admin


Dni otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

4 grudnia uczniowie klasy pierwszej i drugiej LO wraz z panią Anną Stój oraz majorem Ryszardem Cholewką uczestniczyli w Dniach Otwartych w Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Po przyjeździe na miejsce, każdy dostał ulotkę promującą szkołę, po czym uczestniczyliśmy w wykładzie, który dotyczył kobiecego oraz męskiego stylu komunikowania się. Dowiedzieliśmy się, że odbieranie informacji od przeciwnej płci nie jest takie proste, odbierana informacja nie zawsze jest zrozumiała i poprawna. Wykład poprowadził dr Grzegorz Kubiński.
Po wykładzie udaliśmy się na projekcję filmową. Pomiędzy wykładami były przerwy, podczas których każdy z uczniów wypełnił ankietę dotyczącą dnia otwartego w PWSW w Przemyślu. Na koniec udaliśmy się na wykład z socjologii, który dotyczył wyborów przeprowadzonych w gminach i powiatach. W wykładzie wzięła również udział szkoła z Lubaczowa. Po wykładzie udaliśmy sie do autobusu i wróciliśmy do szkoły.
FOTO - [-] TEXT - AnetA
HTML code - Admin


Andrzejki

W czwartek 27 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas IV-VI. Przedstawiciele klas przygotowali dla swoich kolegów wróżby i zabawy. Było „Andrzejkowe serce”, zabawa z butami, odczytywanie przyszłości z rozrzuconych szpilek, losowanie magicznych karteczek z wróżbami. Można też było spróbować pysznych ciasteczek z wróżbą. Wszyscy chcieli poznać swoją przyszłość, dowiedzieć się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się powiedzie. Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna. Młodzież bawiła się na parkiecie przy muzyce serwowanej przez DJ. W pięknie przystrojonej stołówce czekał na uczniów słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. To był wspaniały wieczór pełen magii i czarów.
FOTO - NoFoTo TEXT - AN
HTML code - AnetA


Pokaz rycerski

W dniu 24 listopada odbył się w naszej szkole pokaz rycerski przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną Reves z Lublina. W pokazie wzięli udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej. Rycerze odkryli przed uczniami kodeks honorowy, sposoby walk i rodzaje broni. Odbył się również mini turniej, w czasie którego śmiałkowie rywalizowali o miano najsilniejszego i najwaleczniejszego rycerza. Średniowieczny pojedynek o przychylność pięknej damy był ukoronowaniem pokazu. W uczniowskich źrenicach odbiła się miniona przed wiekami epoka średniowiecza. Była to wspaniała lekcja historii dla naszych uczniów.
FOTO - ZCh_For_WEB TEXT - GP
HTML code - Aneta&Agnieszka


Akademia i uroczyste ślubowanie klasy wojskowej

W dniu 12 listopada w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – uczniowie klasy I liceum wojskowego złożyli ślubowanie. Uroczystość rozpoczęła się akademią z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego przybliżyli zebranym historię naszej Ojczyzny od trzeciego rozbioru do odzyskania wolności w 1918 roku. Pieśni patriotyczne śpiewały uczennice klas IV – VI oraz Pan Grzegorz Kwaśnicki – nauczyciel muzyki. Akademię przygotowała pani Dorota Mazurek, scenografię – pani Alicja Wilczek.
W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Wojciech Bobowski, Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z – ca Wójta Pani Beata Worotyłko, ks. Kapelan Garnizonu Przemyśl Grzegorz Bechta, por. Daria Mielczarska –pracownik 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, Komendant Posterunku Policji w Birczy Pan asp. szt. Krzysztof Urban, z – ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza Pani Urszula Kapuścińska wraz z Panem Pawłem Decem, kierownik GOPS – u w Birczy Pani Wiesława Matusz, dyrektor Gimnazjum w Birczy Pani Monika Bodnar, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Lalik, rodzice uczniów klasy I LO oraz uczniowie klas III z gimnazjum w Birczy wraz z opiekunami.
Najważniejszą część uroczystości – ślubowanie uczniów klasy wojskowej – poprowadził pan mjr Ryszard Cholewka. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar, a błogosławieństwa udzielił im ksiądz kapelan por. Grzegorz Bechta. W imieniu dowódcy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Dariusza Czekaja, pani por. Daria Mielczarska wręczyła uczniom szarotki i złożyła życzenia. Do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy podarowali swoim dzieciom symboliczną różę. Nad całością imprezy czuwała, jak zawsze, pani Marta Kostka.
Tradycją stało się już, że uczniowie klasy wojskowej wręczają beret Przyjaciołom Klasy Wojskowej. Do tego grona dołączyła Pani Wiesława Matusz. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Wojciech Bobowski, który jak zwykle, wiele miłych i pełnych uznania słów skierował do nauczycieli i uczniów. Przywołał własne wspomnienia z odbytej służby wojskowej, wyraził nadzieję, że uczniowie klasy wojskowej z godnością i szacunkiem nosić będą mundur oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku. Podkreślił znaczenie wychowania patriotycznego we współczesnych czasach, które nasza szkoła w sposób szczególny pielęgnuje.
Ślubowanie uczniów klasy wojskowej miało bardzo podniosły i uroczysty charakter. Niejeden z zebranych uronił łezkę wzruszenia. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie zaproszonych gości, rodziców nauczycieli i uczniów przy kawie i ciastku, o które z wielką starannością zatroszczyli się rodzice i wychowawczyni klasy pani Anna Stój.
FOTO - ZCh_For_WEB TEXT - DM&MK
HTML code - Admin


Gminne obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych uroczystościach związanych z 96 ocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Szkołę podstawową reprezentował Poczet Sztandarowy. W czasie uroczystości wartę honorową przy kaplicy na Starym Cmentarzu gdzie pochowany jest Marcel Kowalski – powstaniec styczniowy i przy pomniku w Rynku pełnili uczniowie liceum.
FOTO - UG_GOKSiT TEXT - GP
HTML code -Aneta&Agnieszka


Dzień Jabłka

W dniu 29 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Jabłka. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Agnieszki Nachman. Jabłka to popularne owoce. Dostępne są we wszystkich strefach klimatycznych przez cały rok. Posiadają około 10 tysięcy odmian, a każda z nich charakteryzuje się innym smakiem i aromatem. Dzięki tak szerokiej gamie smakowej trafiają w gusta każdego miłośnika owoców. Najchętniej spożywamy je na surowo lub w wersji przetworzonej jako składnik wypieków, dżemów czy soków. Jabłka stanowią skarbnicę składników o działaniu prozdrowotnym. Są bogate w magnez, błonnik, żelazo, potas oraz witaminy C i P. Dzięki zdolności wiązania złego cholesterolu przyczyniają się do redukcji jego poziomu. Wykazują działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwnowotworowe i przeciwgrzybiczne. Dlatego osoby jedzące codziennie jabłka rzadziej uskarżają się na grypę i przeziębienie. Uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Jabłka. Korytarze zdobiły przygotowane przez nich plakaty, których głównym motywem było jabłko. Przed lekcjami i w czasie przerw rozdawano uczniom na korytarzach zdrowe i pachnące owoce oraz częstowano ekologicznym sokiem jabłkowym. Zainteresowanie było ogromne, z apetytem zajadali jabłka zarówno uczniowie jak i nauczyciele, a kolejka po pyszny sok nie zmniejszała się. Przedstawiciele Samorządu z koszami pełnymi aromatycznych owoców odwiedzili również oddziały zerowe. Akcja ta miała na celu wzmocnienie świadomości oraz wyrabianie nawyków codziennego spożywania owoców i warzywu dzieci. Cała akcja byłaby niemożliwa bez pomocy finansowej z Rady Rodziców. Do akcji włączyła się Pani Marta Kostka, która ofiarowała pyszny, naturalny jabłkowy sok z własnego sadu.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia tej wspaniałej akcji w naszej szkole. Mamy nadzieję, że na stałe Dzień jabłka wpisze się w kalendarz uroczystości szkolnych. Warto pamiętać, że codzienna porcja owoców to prawdziwy zastrzyk witamin i wartości odżywczych. Starajmy się jeść smacznie, zdrowo, kolorowo…
Korzystajmy z darów jesieni – wybierajmy jabłka !


FOTO - TEXT - DM
HTML code - Gabriel


Uroczystości upamiętniające napaści UPA na Birczę

W dniu 26 października odbyły się gminne uroczystości upamiętniające walki polsko-ukraińskie w latach 40. ubiegłego wieku. Trzykrotnie napadana przez UPA Bircza odparła ataki dzięki odwadze żołnierzy, milicjantów i ludności cywilnej. Pamięć o tamtych wydarzeniach powinna trwać i być kultywowana, ponieważ historia najnowsza odciska na współczesności największe piętno.
W uroczystościach wzięli udział: Pani Dyrektor Czesława Pankiewicz, nauczyciele, Poczet Sztandarowy oraz uczniowie z klas wojskowych.
W dniach 20 – 24 października w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w dwóch klasach szkoły ponadgimnazjalnych odbył się cykl lekcji z historii, na których omówiono konflikt polsko-ukraiński w okresie walk z UPA.


FOTO - For ZS_WWW TEXT - GP
HTML code - Admin


W dniu 23 padziernika w Zespole Szkół w Birczy odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych. Na część artystyczną przybyli liczni goście m.in. z – ca Wójta Gminy Bircza pani Beata Worotyłko, pani sekretarz Jadwiga Haber – Słowińska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agata Lalik, przewodniczący Rady Gminy pan Wojciech Bobowski, rodzice uczniów klas pierwszych, nauczyciele oraz uczniowie klas II i III. Pierwszoklasiści wypili eliksir wiedzy i połknęli tabletki mądrości. Rodzice złożyli przyrzeczenie, a dzieci uroczyste ślubowanie.
Pani Czesława Pankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół w Birczy „wielkim ołówkiem” pasowała każde dziecko na ucznia szkoły. Dla upamiętnienia tego dnia dzieciom zostały wręczone dyplomy oraz upominki, a także zostało zrobione wspólne zdjęcie wraz z wychowawczyniami panią Ireną Kulon oraz panią Marią Ulanowską. Uczniowie klas pierwszych poprzez pasowanie stali się pełnoprawnymi uczniami, świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z bycia uczniem.


FOTO - For_WEB TEXT - IK
HTML code - Admin


Nowa klasa o profilu wojskowym 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym kolejny rocznik absolwentów gimnazjum rozpoczął naukę w naszej szkole w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym. Klasa wojskowa liczy 24 uczniów i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z Przemyśla i powiatu przemyskiego, po raz pierwszy w historii naszego liceum. Uczniowie oprócz zajęć przewidzianych programem nauczania dla liceum ogólnokształcącego mają dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej, w ramach których wyjeżdżają do jednostek wojskowych w Przemyślu i Żurawicy oraz na zajęcia w ośrodku szkoleniowym w Trzciańcu i na poligony wojskowe. W dniu 3 października 2014 r. uczniowie I klasy wojskowej uczestniczyli w dniu otwartym Jednostki Wojskowej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.
Kolejny wyjazd odbył się w dniu 9 października 2014 roku. Uczniowie z mjr. R. Cholewką i wychowawcą klasy p. Anią Stój brali udział w zajęciach w ośrodku szkoleniowym w Trzciańcu. Zajęcia w terenie prowadziła profesjonalna kadra wojskowa, która zapoznała uczniów z podstawowymi ćwiczeniami obronnymi (m.in. okopywanie się do pozycji leżącej, pokonywanie pola walki różnymi sposobami, nauka podstawowych pozycji strzeleckich). Uczniowie pełni wrażeń i zadowoleni, choć zmęczeni, wrócili do szkoły.


FOTO - TEXT - AS
HTML code - AgnieszkA&AnetA


Akademia z okazji Dnia Edukacji

14 października obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Akademię szkolną przygotowali uczniowie klasy V pod kierunkiem p. Agnieszki Nachman, a scenografią zajęła się p. Alicja Wilczek.
Tego dnia uczniowie mieli okazję podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę i trud włożony w edukację oraz wychowanie. Prowadzący Magda i Krystian przywitali wszystkich obecnych, po czym rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie przedstawili humorystyczną scenkę "Z życia szkoły", w której zaprezentowali swoje zdolności aktorskie. Kabaret przygotowany przez uczniów przyniósł wiele radości i uśmiechów na twarzach obecnych nauczycieli i uczniów. Oprawę muzyczną stanowiły piosenki wykonane przez Magdę z kl. II LO przy akompaniamencie p. Grzegorza Kwaśnickiego. Na zakończenie uczniowie złożyli serdeczne życzenia nauczycielom za ich pedagogiczny trud i wręczyli kwiaty.


FOTO - TEXT - AnA


HTML code - AgAtA
Birczańskie "Żaki" czwarte w regionie

Drużyna UKS "Żaki" Bircza zajęła IV miejsce w rozgrywkach wojewódzkich V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Co prawda, nie udało się awansować do rozgrywek centralnych, lecz pozycja zajęta przez młodzieżowców z naszej gminy napawa dużym optymizmem na przyszłość. Aby dobrnąć tak wysoko konieczne było pokonanie ekip na szczeblu lokalnym, w pierwszym etapie (ćwierćfinał), a następnie w drugim etapie, czyli w półfinale rozgrywek wojewódzkich. Konsekwencją był awans do najlepszej ósemki całego województwa podkarpackiego.
W niedzielę 5 października 2014 r. drużyna zameldowała się na obiektach sportowych w Kolbuszowej, aby zmierzyć się z czołówką południowo – wschodniej Polski w kategorii wiekowej chłopców do lat 12. W rozgrywkach grupowych udało nam się zająć 2 miejsce. Najpierw wywalczyliśmy remis 1:1 z ekipą z Młodowa. W drugim spotkaniu przegraliśmy wprawdzie ze Szkołą Podstawową nr 11 ze Stalowej Woli 0:3, ale w najważniejszym meczu triumfowaliśmy 4:1 z Bukowskiem. Dzięki zdobytym w ostatnim spotkaniu punktom mogliśmy się cieszyć z awansu do najlepszej czwórki.
W półfinale turnieju w Kolbuszowej zmierzyliśmy się z drużyną Trampkarze Stany. Niestety młodzi Birczanie musieli uznać wyższość rywali przegrywając 1:5. W pojedynku o trzecie miejsce ponownie stoczyliśmy pojedynek ze Stalowowolską SP 11. To spotkanie było o wiele bardziej zacięte niż mecz w grupie, lecz znów nie udało się zwyciężyć. Porażka 1:2 nie przynosi jednak absolutnie ujmy, a końcowy rezultat naprawdę cieszy i jest ogromnym sukcesem. Na pochwałę zasługuje cała drużyna, ale prawdziwym motorem napędowym i mózgiem ekipy był Krystian. Nie można zapominać, że w Żakach grało dwóch zawodników wiekowo młodszych – Mateusz i Szymon z klasy III. Szczególne podziękowania za pomoc przy prowadzeniu drużyny należą się Dariuszowi Pankiewiczowi i Zdzisławowi Czyżykowi. Dyrekcji Zespołu Szkół dziękujemy za możliwość wystąpienia w turnieju. Nasz zespół wystapił w składzie: Kacper (bramkarz), Dawid, Michał (wszyscy trzej z SP Sufczyna), Krystian (kapitan), Szymon, Mateusz, Dawid, Mateusz, Wiktor, Jakub (Szkoła Podstawa w Birczy).
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak wysokiego miejsca i życzymy dalszych sukcesów sportowych.


FOTO - ZCh TEXT - ZCh
HTML code - AdmiN


Zajęcia w Trzciańcu

25 września uczniowie II klasy liceum wojskowego z naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terenowych w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. Na odprawie dowódca odpowiedzialny za ćwiczenia przekazał założenia i cele do wykonania. Przestrzegł przed niebezpieczeństwem występującym w terenie ćwiczebnym m.in. odłamkami lub przedmiotami niewiadomego pochodzenia, żmijami czy też niedźwiedziami. Następnie młodzież udała się na miejsce, gdzie miały odbyć się zajęcia. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy. Grupa I realizowała zajęcia z majorem Cholewką, grupa II z plutonowym Sroką.
Zadaniem drużyny pana majora było wyznaczenie na mapie współrzędnych z jakich może pójść atak wrogich jednostek, a następnie określenie stanowisk dla poszczególnych członków grupy. Uczniowie mieli również przekazać informacje dowódcy plutonu i poinformować o dalszych działaniach w razie przerwania linii frontu – na jakie pozycje mają się udać, co zabezpieczać i gdzie usytuować zapasowe stanowiska – poznali taktykę na polu walki w pełnym tego słowa znaczeniu.
Grupa II wykonywała założenia taktyczne związane z działaniami w czasie ataku wroga. Zajmowała stanowiska ogniowe, wycofywała lub przegrupowywała się w zależności od sytuacji na linii działań wrogich jednostek. Zajęcia te były bardzo ciekawą i pouczającą lekcją praktyczną.


FOTO - ZCh TEXT - ZCh

HTML code - AgAtA
Otwarcie wystawy

Wystawa o trudnych relacjach polsko-ukraińskich w okresie walk z UPA „Tylko przez pamięć możemy się uczyć…”

Od kwietnia 2013 roku znajduje się w naszej szkole stała ekspozycja kolaży o tematyce polsko-ukraińskiej. Porusza ona wiele istotnych kwestii związanych z wieloetnicznością, osadnictwem, stratami wojennym, zagładą miejscowych Żydów, przesiedleniami Ukraińców, walkami z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), cierpieniami ludności cywilnej. Wystawa składa się z sześciu paneli: Świat miniony, Obrońcy Birczy Żołnierze Wojska Polskiego, Twierdza niezdobyta, Wieczna cześć i chwała, Cierpienia ludności cywilnej, Bohaterskie miasteczko.

„Świat miniony” przypomina o wieloetniczności Ziemi Birczańskiej zakończonej drugą wojną światową. Podkreśla narosły w latach 40. XX wieku antagonizm polsko-ukraiński. Przywołuje nazwiska osób wchodzących w skład delegacji do Warszawy, której celem było przysłanie do zagrożonej zagładą miejscowości oddziałów Wojska Polskiego.

„Obrońcy Birczy Żołnierze Wojska Polskiego” wymienia jednostki wojska, które brały udział w walkach z UPA. Przywraca sylwetki żołnierzy, którzy uratowali Birczę i jej mieszkańców. W centralnym miejscu znajduje się zdjęcie żołnierzy odznaczonych za odwagę w czasie odpierania trzeciego ataku UPA na Birczę.

„Twierdza niezdobyta” zawiera zdjęcia nie tylko polskich żołnierzy, ale i członków UPA. Znajdują się tam meldunki z posterunku Milicji Obywatelskiej w Birczy oraz opis trzech ataków banderowców na Birczę. Znajduje się tam również krótka informacja na temat Włodzimierza Szczygielskiego „Burłaki”, który był jednym z głównych dowódców UPA w naszym regionie.

„Wieczna cześć i chwała” zawiera nazwiska poległych w walce polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani na cmentarzu komunalnym w Birczy. Znajdują się tam również zdjęcia z pogrzebów żołnierzy.

„Cierpienia ludności cywilnej” to opis tragedii polskich mieszkańców Birczy i okolicznych miejscowości, którzy musieli zmagać się z terrorem UPA. Zawiera również informacje o cierpieniach Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron, a często również byli represjonowani przez banderowców. Kolaż zawiera listę polskich ofiar UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

„Bohaterskie miasteczko” przywołuje pamięć o milicjantach i mieszkańcach naszej gminy, którzy czynnie brali udział w walce z terrorem UPA. Zawiera listę poległych milicjantów. Zawarte są w niej informacje i zdjęcia z odznaczenia Birczy Orderem Krzyża Grunwaldu w 1976 roku.

Stała wystawa, która znajduje się w naszej szkole ma przypominać uczniom i wszystkim mieszkańcom naszej gminy o trudnych latach walk z UPA. Jej celem nie jest szerzenie nienawiści do Ukraińców, tylko przestrzeganie przed skrajnym nacjonalizmem. Wystawa przypomina o minionej wieloetniczności naszej Małej Ojczyzny, próbuje odpowiedzieć na pytania o przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego i wskazuje na zło, jakim były okrutne metody walki zastosowane przez UPA. Zdjęcia na wystawie pochodzę ze zbiorów: mieszkańców Birczy, pracowników IPN, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Birczy oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu

Fundatorzy wystawy: Marta Kostka, Wojciech Bobowski, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Birczy

Opracowanie wystawy: Grzegorz Piwowarczyk

Wystawa znajduje się w budynku szkoły w zachodnim skrzydle drugiego piętra.


FOTO - TEXT - GP

HTML code - AgAtA


Apel 26 września

W dniu 26 września 2014 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
27 września 1939 roku w obleganej przed Niemców Warszawie, powstała Służba Zwycięstwu Polski, czyli pierwsza tajna struktura, której celem była walka z okupantami Polski. Po klęsce wrześniowej i upadku Francji w 1940 roku, jasne stało się, że wojna będzie długa i krwawa. W celu skutecznej walki z okupantami Polacy stworzyli struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które istniało przez cały okres wojny i było podporządkowane Rządowi Polskiemu na Uchodźctwie. Tajne państwo, które objęło niemal wszystkie sfery życia społecznego i politycznego oraz miało własne siły zbrojne, czyli Armię Krajową, było fenomenem na skalę światową i zadziwiło również wrogów Polski. Częścią struktur oporu był Odział Wydzielony Wojska Polskiego, którego dowódcą był mjr Henryk Dobrzański „Hubal” – Patron szkoły podstawowej.
W czasie uroczystego apelu przypomniano lokalnych bohaterów Polski Podziemnej, w tym tych, którzy własnym życiem zapłacili za pomoc niesioną współobywatelom pochodzenia żydowskiego. Wśród przywołanych znaleźli się: Tomasz Bobowski, Jan Dobrowolski, Michał Feduń, Kazimierz Gągola, Katarzyna Gerula, Michał Gerula, Tadeusz Kawka, Włodzimierz Komonicki, Tadeusz Kruczek, Józef Kwaśnicki, Stanisław Pankiewicz, Jan Pankiewicz, Stanisław Rusnak, Katarzyna Segelin, Roman Segelin, Stanisław Stańko, Bolesław Szubert, Stanisław Szubert, Marian Wacławski, ks. Stanisław Ziółkoś. Przed obeliskiem Patrona szkoły uczniowie zapalili znicze dla uczczenia bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.


FOTO - TEXT - GP

Uroczystości w Borownicy 2014

W bieżącym roku obchodzimy 75. rocznicę Kampanii Wrześniowej, czyli wojny obronnej Polski, która rozpoczęła działania zbrojne drugiej wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemców, Słowaków i Sowietów. Walki Kampanii Wrześniowej objęły również obszar naszej gminy. W dniu 12 września 1939 roku polscy żołnierze starli się z oddziałami niemieckimi w Borownicy i na wzgórzach na wschód od Birczy. Niemcy z 2 Dywizji Górskiej walczyli z polskimi oddziałami 24 Dywizji Piechoty w bitwie pod Birczą. W tym samym czasie tylne jednostki 2 DGór. rozbiły 17 pułk piechoty pod dowództwem ppłk. Beniamina Kotarby, który bohatersko walczył w Borownicy. Na pamiątkę tych wydarzeń odbyły się 14 września uroczystości w Borownicy, w których uczestniczył Poczet Sztandarowy naszej szkoły.


FOTO - TEXT - GP

Narodowe Czytanie 2014 w Zespole Szkół

W dniu 8 września nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego. W tym roku zgodnie z zaleceniem Pana Prezydenta czytaliśmy Trylogię Henryka Sienkiewicza. W role sienkiewiczowskich bohaterów wcielili się: pani Czesława Pankiewicz, pani Agnieszka Nachman, pan mjr Ryszard Cholewka oraz uczniowie klasy II liceum. Piękno krajobrazu Dzikich Pól z roku 1647 – miejsca akcji „Ogniem i Mieczem" – poetycko przedstawiła pani dyrektor. Wzruszające zakończenie tej części trylogii zaprezentowała pani A. Nachman. Licealiści pięknie i z podziałem na role przeczytali fragment „Potopu”. Wielkim kunsztem aktorskim wykazał się pan major, który wspaniale wcielił się w postać Zagłoby.
Inicjatorką akcji w naszej szkole była pani Marta Kostka, całość przygotowały panie Małgorzata Mazur – Włodek i Dorota Mazurek. Mamy nadzieję, że akcja Narodowe Czytanie już na stałe zagości w kalendarzu imprez szkolnych i przyczyni się do popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

FOTO - All for NEWS TEXT - DM

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Dzień 1 września 2014 roku to dla wszystkich uczniów w całej Polsce dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie po dwumiesięcznym wypoczynku, pełni sił i zapału do nauki przyszli do szkoły. Dla uczniów klas pierwszych to dzień szczególny – poznają szkołę i nowych kolegów.
Jest to również bardzo szczególna data – dzień wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii świata. W tym roku obchodziliśmy 75 rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń. Z tej okazji, w Zespole Szkół w Birczy w dniu 1 września 2014 roku z inicjatywy Pana Grzegorza Piwowarczyka odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Podkarpacki wrzesień 1939 roku”. Uczniowie w krótkiej części artystycznej (przygotowanej przez p. D. Mazurek, p. G. Piwowarczyka i p. G. Kwaśnickiego) nawiązali do początku roku szkolnego i do rocznicy wybuchu wojny. Jak zawsze, dekorację wykonała p. A. Wilczek. Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy Pani Czesława Pankiewicz powitała zebranych oraz przedstawiła założenia pracy szkoły na nowy rok szkolny.
W trakcie uroczystego otwarcia wystawy pracownik IPN-u w Rzeszowie Pan dr Tomasz Bereza przedstawił prezentowany na wystawie materiał historyczny, wprowadzając zebranych do problematyki tematu. Na zaproszenie Pani Marty Kostki swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Jacek Paluch z Nowego Sącza – syn porucznika Jana Palucha. który walczył w bitwie pod Birczą w dniu 12 września 1939 roku. Na podstawie wspomnień swojego Ojca omówił przebieg tej batalii. W tym dniu polscy żołnierze z 24 Dywizji Piechoty zaatakowali oddziały 2 niemieckiej Dywizji Górskiej, która dzień wcześniej zajęła Birczę. Walki trwały kilka godzin. Najkrwawsze z nich toczyły się o wzgórze 482 na zachód od Łodzinki Górnej. Z tego powodu historiografia niemiecka określa wydarzenia z 12 września bitwą pod Łodzinką. Do tej bitwy zmierzał batalion 17 pp dowodzony przez płk Kotarbę, który zginął otoczony przez Niemców w Borownicy. Pan Jacek Paluch wyraził również nadzieję, że szkoła przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy na temat bitwy pod Birczą, która przez historyków uznawana jest za jedną z największych bitew stoczonych w Kampanii Wrześniowej na Podkarpaciu.
W naszej uroczystości udział wzięli również: Pan Wojciech Bobowski – przewodniczący Rady Gminy w Birczy wraz z radnymi, Wójt Gminy Bircza Pan Józef Żydownik wraz z pracownikami Urzędu Gminy, ks. Prałat Stanisław Kot, Pani por. Daria Mielczarska z 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu, Komendant OSP w Birczy Pan Andrzej Atamańczuk, nauczyciele emeryci, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Lalik oraz rodzice uczniów. Panowie Wojciech Bobowski i Józef Żydownik w swoich wystąpieniach wyrazili uznanie za krzewienie patriotyzmu wśród uczniów, zorganizowanie wystawy i inicjatywę przywrócenia pamięci o bitwie pod Birczą. Nauczycielom i uczniom złożyli życzenia samych sukcesów w nauce i pracy.

Wystawę można oglądać do 19 września w budynku Zespołu Szkół w Birczy w godzinach pracy szkoły – serdecznie zapraszamy.

FOTO - All for NEWS TEXT - DM&GP