Materiały edukacyjne - informatyka 2017 - 2018Elementy algorytmiki i programowania


--- Podstawowy materiał ---

  • Od problemu do programu [zobacz] obowiązujący!
  • Algorytmy - podstawowe pojęcia [zobacz] obowiązujący!
  • Algorytmy - sposoby zapisu [zobacz]
  • Algorytmy - zapis słowny (przykłady) [zobacz]
  • Algorytmy - schemat blokowy i realizacja w programie ELI [zobacz]
  • Algorytm sekwencyjny [zobacz]
  • Algorytm rozgałęziony (warunkowy) [zobacz]
  • Algorytm iteracyjny (NWD) [zobacz]
  • Realizacja algorytmu MAX w programie ELI (algorytm iteracyjny) [zobacz]nowy - na zajęcia 8.01.2018