Wszystkie materiały wideo oraz dokumenty w formacie .PDF dostępne na tej stronie znajdują się na witrynie internetowej firmy VULCAN, dostarczającej dziennik elektroniczny na potrzeby naszej Szkoły. Materiały są dostępne bezpośrednio pod adresem https://vulcan.edu.pl, w dziale poświęconym samodzielnemu wdrażaniu przez szkołę systemu UONET+.

 • Pobieranie rozkładu materiału z biblioteki internetowej (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik z którego się dowiemy, w jaki sposób zalogowany do szkolnego dziennika nauczyciel może dodać gotowy, istniejący w zasobach internetowych firmy VULCAN rozkład materiału do szkolnej biblioteki rozkładów materiału (lub do indywidualnej biblioteki rozkładów materiału nauczyciela). Dowiemy się również, jak powiązać dodany rozkład materiału do konkretnej klasy, w której prowadzimy zajęcia.

 • Samodzielne wprowadzanie rozkładu materiału (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik z którego się dowiemy, w jaki sposób samodzielnie wprowadzić rozkład materiału do własnej biblioteki rozkładów materiału. Z przewodnika dowiemy się, jak wpisywać od podstaw rozkład materiału, jak posługiwać się funkcjami kopiowania i wklejania a atakże jak zaimportować dane z rozkładu materiału przygotowaniego w arkuszu kalkulacyjnym (w tutorialu procedura wykonywana jest w Excelu, w praktyce może to być również dokument programu Calc (z pakietu LibreOffice). Pamiętajmy, że tutorial NIE pokazuje, jak skonwertować rozkład materiału w formacie tekstowym (np. dokument edytora WORD) na dokument Excela - taki przewodnik spróbujemy opracować we własnym zakresie i zaprezentujemy go na tej stronie ).
  Znajdziemy tu również informacje jak modyfikować już wprowadzony rozkład materiału, oraz jak opublikować rozkład znajdujący się w bibliotece nauczyciela w szkolnej bibliotece rozkładów materiału.

 • Jak wykorzystać wprowadzony rozkład materiału w dokumentowaniu lekcji? (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik pokazujący wykorzystanie rozkładów materiału w dokumentowaniu lekcji - dotyczy wdrożonego, funkcjonującego dziennika elektroniczego - materiał do przyszłego wykorzystania.

 • Przygotowanie własnego rozkładu materiału do importu - format Excel (opis czynności - materiały własne SP Bircza)

  Krótki, praktyczny opis czynności niezbędnych do zaimportowania posiadanego rozkładu materiału do systemu Uonet+ z wykorzystaniem formatu arkusza kalkulacyjnego Excel. Instruktaż przeznaczony dla osób, które posiadają rozkład materiału w dowolnej wersji elektronicznej.

 • Przygotowanie własnego rozkładu materiału do importu - format Excel (zrzuty ekranowe - materiały własne SP Bircza)

  Krótki, praktyczny opis czynności niezbędnych do zaimportowania posiadanego rozkładu materiału do systemu Uonet+ z wykorzystaniem formatu arkusza kalkulacyjnego Excel. Instruktaż przeznaczony dla osób, które posiadają rozkład materiału w dowolnej wersji elektronicznej.

 • Wprowadzanie tygodniowego planu lekcji oddziału (dokument .PDF - materiały firmy Vulcan)

  Wprowadzanie i modyfikowanie tygodniowgo planu lekcji oddziału przez nauczyciela - wychowawcę.

 • Dokumentowanie zajęć dydaktycznych - przypadek typowy (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik pokazujący dokumentowanie lekcji zgodnie z tygodniowym dziennikiem zajęć oddziału.

 • Dokumentowanie zajęć dydaktycznych - zajęcia indywidualne (przewodnik video na stronie VULCAN'a)

  Wideoprzewodnik pokazujący dokumentowanie zajęć indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela równolegle od zajęć dydaktycznych oddziału.

Aktualizacja - 23.02.2020, godz. 19:16